Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 19/2019

Zarządzenie Nr 19/2019
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 marca 2019r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2019 roku - "Programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów"

 
Z19_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-11 14:33:36 | Data modyfikacji: 2019-03-11 14:37:14.
Zarządzenie Nr 16/2019

Zarządzenie Nr 16/2019
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 20 lutego 2019r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2019 roku - "Programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów", powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert, określenia regulaminu pracy komisji konkursowej, określenia materiałów informacyjnych do konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego, określenia wzoru formularza ofertowego, oświadczenia oferenta oraz wzoru umowy na realizację programu zdrowotnego.

 
Z16_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-20 15:34:41 | Data modyfikacji: 2019-02-20 15:37:15.
Zarządzenie Nr 12/2019

Zarządzenie Nr 12/2019
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 stycznia 2019r.

 

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do punktu przedszkolnego w Skotnikach i do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów 

 
Z12_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-08 12:01:27 | Data modyfikacji: 2019-02-20 15:37:15.
Zarządzenie Nr 11/2019

Zarządzenie Nr 11/2019
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 stycznia 2019r.

 

w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów

 
Z11_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:57:10 | Data modyfikacji: 2019-02-20 15:37:15.
Zarządzenie Nr 95/2018

Zarządzenie Nr 95/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia  7 grudnia 2018r.

 

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Aleksandrów

 
Z95_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-13 08:34:41 | Data modyfikacji: 2018-12-13 08:37:05.
Zarządzenie Nr 74/2018

Zarządzenie Nr 74/2018


Wójta Gminy Aleksandrów


z dnia 29 sierpnia 2018r.


 


w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 
Z74_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-10 14:35:41 | Data modyfikacji: 2018-09-10 14:37:11.
Zarządzenie Nr 66/2018

Zarządzenie Nr 65/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 6 sierpnia 2018

w sprawie ogłoszenia "Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego" organizowanego podczasGminnego Świea Plonów Aleksandrów 2018 oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu.

 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-08 07:45:59 | Data modyfikacji: 2018-09-10 14:37:11.
Zarzązdenie Nr 65/2018

Zarządzenie Nr 65/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 6 sierpnia 2018

 

w sprawie ogłoszenia "Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego" organizowanego podczasGminnego Świea Plonów Aleksandrów 2018 oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu.

 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-08 07:43:54 | Data modyfikacji: 2018-09-10 14:37:11.
Zarządzenie Nr 50/2018

Zarządzenie Nr 50/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 7 czerwca 2018r.


w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną

 
Z50_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-07 12:12:51 | Data modyfikacji: 2018-06-07 12:14:17.
Data wprowadzenia: 2018-06-07 12:12:51
Data modyfikacji: 2018-06-07 12:14:17
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl