Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Aleksandrów
w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu Wieńca
Dożynkowego organizowanego podczas Gminnego
Święta Plonów Aleksandrów 2023 oraz powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia tego
konkursu
 
Zarządzenie nr 53 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-21 17:31:10.
Zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 6 lipca 2023 r w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Dąbrowie nad Czarną
 
Zarządzenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2023-07-06 14:07:59.
Zarządzenie Nr 26/2023 w sprawie ogłoszenia
naboru zgłoszeń na udzielenie dotacji na prace
konserwatorskie, resteuratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku w związku z możliwością
dofinansowania zadania w ramach Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków
 
Zarządzenie Nr 26/2023 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-09 12:23:49.
Zarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie powołania
Komisji opiniującej wnioski o przyznanie
stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
 
Zarządzenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2023-02-09 12:48:29.
Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Aleksandrów
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o
przyznanie stypendium, nagrody, wyróżnienia za
wyniki sportowe uzyskane w 2022 roku.
 
Zarządzenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2023-01-31 15:10:06.
Zarządzenie Nr 75/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy
 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-29 13:09:19.
Zarządzenie Nr 71/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 
Zarządzenie Nr 71/2022 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-14 09:30:17.
Zarządzenie Nr 67/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 
Zarządzenie Nr 67/2022 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-11-28 08:45:35.
Zarządzenie Nr 64/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 
Zarządzenie Nr 64/2022 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-11-28 08:44:12.
Zarządzenie Nr 59/2022
 
Zarządzenie Nr 59/2022 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-10-18 10:03:31.
Zarządzenie Nr 57/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 57/2022 do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-09-23 08:45:13 | Data modyfikacji: 2022-09-23 08:48:49.
Zarządzenie Nr 53/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 53/2022 do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-09-23 08:44:19 | Data modyfikacji: 2022-09-23 08:52:35.
Zarządzenie nr 50/2022 w sprawie ogłoszenia
"Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego"
organizowanego podczas Gminnego Święta Plonów
Aleksandrów 2022 oraz powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu
 
Zarządzenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-08-04 13:13:01 | Data modyfikacji: 2022-09-23 08:52:35.
Zarządzenie Nr 45/2022 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Skotnikach
 
Zarządzenie Nr 45/2022 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-18 13:01:11 | Data modyfikacji: 2022-07-20 19:39:18.
Zarządzenie Nr 44/2022 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Tadesza Kościuszki w Aleksandrowe
 
Zarządzenie Nr 44/2022 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-18 12:59:48 | Data modyfikacji: 2022-07-20 19:38:54.
Zarządzenie Nr 42/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 
Zarządzenie Nr 42/2022 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-07-13 11:07:04 | Data modyfikacji: 2022-08-04 13:23:36.
Zarządzenie Nr 42/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-07-13 11:06:28 | Data modyfikacji: 2022-08-04 13:26:39.
Zarządzenie Nr 36/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 
Zarządzenie Nr 36/2022 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-24 12:15:48 | Data modyfikacji: 2022-08-04 13:26:39.
Zarządzenie Nr 34/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 
Zarządzenie Nr 34/2022 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-24 12:14:18 | Data modyfikacji: 2022-08-04 13:26:39.
Zarządzenie Nr 33/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 
Zarządzenie Nr 33/2022 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-24 12:03:59 | Data modyfikacji: 2022-06-24 12:14:37.
Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie powołania
Komisji opiniującej wnioski o przyznanie
stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
 
Zarządzenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-02-16 09:02:34 | Data modyfikacji: 2022-06-24 12:14:37.
Zarządzenie Nr 8/2022
 
Zarządzenie Nr 8/2022 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-31 11:46:44 | Data modyfikacji: 2022-06-24 12:14:37.
Zarządzenie Nr 73/2021 w sprawie ustalenia dnia 7
stycznia 2022r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie
Gminy Aleksandrów
 
Zarządzenie Nr 73/2021 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-28 09:13:32 | Data modyfikacji: 2022-06-24 12:14:37.
Zarządzenie Nr 71/2021 w sprawie ustalenia dnia
24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w
Urzędzie Gminy Aleksandrów
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-17 08:34:10 | Data modyfikacji: 2021-12-17 08:35:58.
Zarządznie Nr 69/2021 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie Nr 69/2021 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-17 08:32:57 | Data modyfikacji: 2021-12-17 08:35:58.
Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie Nr 68 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-02 08:25:42 | Data modyfikacji: 2021-12-17 08:35:58.
Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie projektu
uchwały budżetowej Rady Gminy Aleksandrów w
sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok
 
Zarządzenie nr 67 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-02 08:24:40 | Data modyfikacji: 2021-12-17 08:35:58.
Zarządzenie Nr 66/2021 w sprawie projektu
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz prognozy długo Gminy Aleksandrów
na lata 2022-2030
 
Zarządzenie Nr 66 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-02 08:23:01 | Data modyfikacji: 2021-12-17 08:35:58.
Zarządzenie Nr 62 w sprawie zmian w budżecie
gminy
 
Zarządzenie Nr 62 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-02 08:21:16 | Data modyfikacji: 2021-12-17 08:35:58.
Zarządzenie Nr 60/2021 w sprawie zmiany w
budżecie gminy
 
Zarządzenie Nr 60/2021 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-11-04 09:52:05 | Data modyfikacji: 2021-12-17 08:35:58.
Zarządzenie Nr 58/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy
 
Zarządzenie Nr 58 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-10-13 13:59:03 | Data modyfikacji: 2021-12-17 08:35:58.
Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie zamin w
budżecie gminy
 
Zarządzenie nr 57 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-10-13 13:58:10 | Data modyfikacji: 2021-10-13 13:59:40.
Zarządzenie Nr 51/2021 w sprawie ogłoszenie
"Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego"
organizowenego podczas Gminnego Świeta Plonów
Aleksandrów 2021 oraz powołania komisji
konkursowej dla przeprowadzenia tego konkursu
 
Zarządzenie nr 51 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-08-09 10:59:22 | Data modyfikacji: 2021-10-13 13:59:40.
Zarządzenie Nr 49/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie nr 49 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-29 09:20:49 | Data modyfikacji: 2021-10-13 13:59:40.
Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie nr 45 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-29 09:19:36 | Data modyfikacji: 2021-07-29 09:21:17.
Zarządzenie Nr 32/2021
 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-11 08:48:00 | Data modyfikacji: 2021-07-29 09:21:17.
Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Nr 21/2021
w sprawie powołanie zespołu do spraw
dostępności
 
Zarządzenie Nr 21/2021 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:28:22 | Data modyfikacji: 2021-07-29 09:21:17.
Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie powołania
Komisji opiniującej wnioski o przyznanie
sytpendiów, nagród i wyróżnień sportowych
 
Zarządzenie nr 17/2021 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-02-25 15:40:29 | Data modyfikacji: 2021-02-25 15:44:53.
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Aleksandrów
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-02-17 11:04:18 | Data modyfikacji: 2021-02-17 11:04:51.
Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Aleksandrów w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-02-11 10:18:30 | Data modyfikacji: 2021-02-17 11:04:51.
Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie
ogłoszenia wniosków o przyznanie stypendium,
nagrody lub wyróżnienia za wyniki sportowe
uzyskane w 2020 roku.
 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-26 08:45:15 | Data modyfikacji: 2021-02-17 11:04:51.
Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów nr 80/2020
z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia
24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w
Urzędzie Gminy Aleksandrów
 
Zarządzenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-12-18 15:43:08 | Data modyfikacji: 2021-02-17 11:04:51.
Zarządzenie Nr 52 w sprawie ogłoszenia "Gminnego
Konkursu Wieńca Dożynkowego" organizowanego
podczas Gminnego Święta Plonów Aleksandrów
2020 oraz powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia tego konkursu
 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-29 14:57:26 | Data modyfikacji: 2021-02-17 11:04:51.
Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie czasowego
zawieszenia działalności jednostki
organizacyjnej
 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-17 13:00:33 | Data modyfikacji: 2021-02-17 11:04:51.
Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie czasowego
zawieszenia działalności jednostek
organizacyjnych Gminy Aleksandrów
 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-14 14:52:17 | Data modyfikacji: 2021-02-17 11:04:51.
Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie czasowego
zamknięcia obiektów kulturalnych Gminy
Aleksandrów
 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-27 12:12:44 | Data modyfikacji: 2021-02-17 11:04:51.
Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie czasowego
zawieszenia działalności jednostek
organizacyjnyhc Gminy Aleksandrów
 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:59:29 | Data modyfikacji: 2021-02-17 11:04:51.
Zarządzenie Nr 19/2019

Zarządzenie Nr 19/2019
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 marca 2019r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2019 roku - "Programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów"

 
Z19_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-11 14:33:36 | Data modyfikacji: 2019-03-11 14:37:14.
Zarządzenie Nr 16/2019

Zarządzenie Nr 16/2019
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 20 lutego 2019r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2019 roku - "Programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów", powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert, określenia regulaminu pracy komisji konkursowej, określenia materiałów informacyjnych do konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego, określenia wzoru formularza ofertowego, oświadczenia oferenta oraz wzoru umowy na realizację programu zdrowotnego.

 
Z16_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-20 15:34:41 | Data modyfikacji: 2019-02-20 15:37:15.
Zarządzenie Nr 12/2019

Zarządzenie Nr 12/2019
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 stycznia 2019r.

 

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do punktu przedszkolnego w Skotnikach i do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów 

 
Z12_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-08 12:01:27 | Data modyfikacji: 2019-02-20 15:37:15.
Zarządzenie Nr 11/2019

Zarządzenie Nr 11/2019
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 stycznia 2019r.

 

w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów

 
Z11_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:57:10 | Data modyfikacji: 2019-02-20 15:37:15.
Zarządzenie Nr 95/2018

Zarządzenie Nr 95/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia  7 grudnia 2018r.

 

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Aleksandrów

 
Z95_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-13 08:34:41 | Data modyfikacji: 2018-12-13 08:37:05.
Zarządzenie Nr 74/2018

Zarządzenie Nr 74/2018


Wójta Gminy Aleksandrów


z dnia 29 sierpnia 2018r.


 


w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 
Z74_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-10 14:35:41 | Data modyfikacji: 2018-09-10 14:37:11.
Zarządzenie Nr 66/2018

Zarządzenie Nr 65/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 6 sierpnia 2018

w sprawie ogłoszenia "Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego" organizowanego podczasGminnego Świea Plonów Aleksandrów 2018 oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu.

 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-08 07:45:59 | Data modyfikacji: 2018-09-10 14:37:11.
Zarzązdenie Nr 65/2018

Zarządzenie Nr 65/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 6 sierpnia 2018

 

w sprawie ogłoszenia "Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego" organizowanego podczasGminnego Świea Plonów Aleksandrów 2018 oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu.

 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-08 07:43:54 | Data modyfikacji: 2018-09-10 14:37:11.
Zarządzenie Nr 50/2018

Zarządzenie Nr 50/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 7 czerwca 2018r.


w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną

 
Z50_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-07 12:12:51 | Data modyfikacji: 2018-06-07 12:14:17.
Data wprowadzenia: 2018-06-07 12:12:51
Data modyfikacji: 2018-06-07 12:14:17
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl