Skargi i Wnioski

Skargi i Wnioski

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Skargi i wnioski do Wójta Gminy Aleksandrów i Rady Gminy Aleksandrów można składać codziennie w sekretariacie Urzędu Gminy w Aleksandrowie, Aleksandrów 39 B, 26-337 Aleksandrów.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Aleksandrów przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 12:00 do 14:00.


Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie zostało powierzone Referatowi Organizacyjnemu i Spraw Społecznych.

Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandrów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje obywateli w każdą środę w godzinach od 15:30 do 16:30 pok. 117 w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie.

Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandrów koordynuje rozpatrywanie skarg i wniosków, które wpłynęły do Rady Gminy.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-18 09:39:23 | Data modyfikacji: 2021-05-18 09:40:16.
Data wprowadzenia: 2021-05-18 09:39:23
Data modyfikacji: 2021-05-18 09:40:16
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl