Dostępność

Dostępność

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
na lata 2020-2023

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności (skan .pdf)

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności (alternatywa tekstowa .docx)

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-11-10 11:48:29.
Wniosek o zapewnienie dostępności
architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

KARTA INFORMACYJNA

Zanim wypełnisz wniosek przeczytaj
Urząd Gminy w Aleksandrowie
26-337 Aleksandrów 39
Tel. 44 756 00 27

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062)


I WYMAGANE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI
Wypełniony i podpisany „Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno–komunikacyjnej”.


II OPŁATY
Brak.


III MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Urząd Gminy w Aleksandrowie-Sekretariat.


IV TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU
Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w tym terminie powiadamia się niezwłocznie wnioskodawcę podając przyczyny opóźnienia
i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.


V TRYB ODWOŁAWCZY
Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni od dnia:
1) w którym upłynął odpowiednio termin:
• 14 dni od złożenia wniosku o zapewnienie dostępności albo
• wskazany w powiadomieniu o przedłużeniu terminu zapewnienia dostępności;
2) otrzymania zawiadomienia o braku możliwości zapewnienia dostępności (ze względów technicznych lub prawnych).


VI JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Koordynator wraz z zespołem do spraw dostępności powołanych Zarządzeniem Wójta Gminy Aleksandrów.

 
Druk wniosku do pobrania tutaj (.docx) >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-12 13:08:36 | Data modyfikacji: 2021-05-12 13:12:47.
Raport o stanie dostepności
 
Raport o stanie zapewenienia dostepnosci do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-03-31 11:48:05 | Data modyfikacji: 2021-05-12 13:12:47.
Koordynator ds dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami

Koordynatorem ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest:


Małgorzata Szulc

e-mail: dostepnosc@gmina-aleksandrow.pl

telefon: 44 756 00 27


Do zadań koordynatora ds. dostępności należą wszelkie sprawy określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-31 11:29:24 | Data modyfikacji: 2021-03-09 09:37:30.
Data wprowadzenia: 2020-12-31 11:29:24
Data modyfikacji: 2021-03-09 09:37:30
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl