> Raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy Aleksandrów za 2021

Pisemne zgłoszenia wraz z listami zawierającymi co najmniej 20 podpisów mieszkańców należy składać do dnia 17 czerwca 2022 r. włącznie do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów - pokój nr 8.

Informacja do raportu o stanie gminy Aleksandrów za 2021 rok

Raport o stanie gminy Aleksandrów za 2021 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-31 16:00:21 | Data modyfikacji: 2022-06-13 10:13:58.
Raport o stanie gminy za 2020 rok

Informacja do raportu o stanie gminy

 
Raport o stanie gminy do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-01 12:06:27 | Data modyfikacji: 2021-06-01 12:39:50.
Raport o stanie gminy za 2019 rok

Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w dniu 29 maja 2020 r. został przedstawiony Radzie Gminy Aleksandrów raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą również zabrać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. W zgłoszeniu musi zostać podane imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zgłaszającego. Adres zamieszkania jest istotny z uwagi na to, że w debacie mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
 
Pisemne zgłoszenia wraz z listami zawierającymi co najmniej 20 podpisów mieszkańców należy składać do dnia 14 lipca 2020 r. włącznie do godziny 16.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów- pokój nr 8.

 
Raport do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-02 12:53:02 | Data modyfikacji: 2020-07-08 13:44:35.
Raport o stanie gminy za 2018

Raport o stanie gminy - zgłoszenia mieszkańców do debaty nad raportem.


Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2019 r. poz. 506 ) w dniu 31 maja został przedstawiony Radzie Gminy Aleksandrów raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.
Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą również zabrać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. W zgłoszeniu musi zostać podane imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zgłaszającego. Adres zamieszkania jest istotny z uwagi na to, że w debacie mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.


Pisemne zgłoszenia wraz z listami zawierającymi co najmniej 20 podpisów mieszkańców należy składać do dnia 13 czerwca 2019 r. włącznie do godziny 16.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów - pokój nr 6.

 
Formularz Raportu >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-07 11:38:53 | Data modyfikacji: 2020-06-02 12:49:55.
Data wprowadzenia: 2019-06-07 11:38:53
Data modyfikacji: 2020-06-02 12:49:55
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl