Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Z dniem 25 maja 2018 roku Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Aleksandrów został wyznaczony Pan Michał Pruski – radca prawny w Kancelarii Prawnej Leśny & Wspólnicy Sp. z o.o., z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. Platanowej nr 15.

Czynności Inspektora Ochrony Danych wykonywane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Inspektor Ochrony Danych: Pan Michał Pruski
E-mail: IOD@lesny.com.pl

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-05 11:50:22 | Data modyfikacji: 2018-06-05 11:53:39.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarz. danych osob. - dowody osobiste.docx

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-06 12:41:17 | Data modyfikacji: 2018-06-05 11:53:39.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarz. danych osob. - ewidencja ludności.docx

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-06 12:44:25 | Data modyfikacji: 2018-06-05 11:53:39.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarz. danych osob. - usc i zmiana imienia i nazwiska.docx

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-06 12:44:49 | Data modyfikacji: 2018-06-05 11:53:39.
Ogólna klauzula infromacyjna
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-11 14:04:47 | Data modyfikacji: 2018-06-05 11:53:39.
Data wprowadzenia: 2018-06-11 14:04:47
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl