> Wybory samorządowe

Wybory samorządowe

Zestawienie wyników głosowania w okręgu
wybroczym w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Aleksandrów
 
Zestawienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-30 13:13:21.
Protokół z wybrów uzupełniających do Rady
Gminy Aleksandrów
 
Protokół z wyborów do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-30 13:12:11.
Protokół wyników głosowania w obowodzie -
wybory uzupełniające do Rady Gminy Aleksandrów
 
Protokół wyników głosowania do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-30 13:11:23 | Data modyfikacji: 2022-06-30 13:13:56.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim o wynikach wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Aleksandrów przeprowadzonych w dniu
26 czerwca 2022r
 
Obwieszczenie o wynikach wyborów uzupełniających do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-29 13:33:39 | Data modyfikacji: 2022-06-30 13:13:56.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Aleksandrowie o przyznanych numerach list
kandydatów na radnych w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów
zarządzonych na dzień 26 czerwca 2022 r.
 
Obwieszczenie dotyczące przyznanych numerów list do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-13 09:43:51 | Data modyfikacji: 2022-06-13 15:38:48.
Uchwała nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej w
Aleksandrowie
 
Uchwała nr 4.pdf

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-06-03 13:15:32 | Data modyfikacji: 2022-06-13 15:38:48.
Postanowienie nr 20/2022 Komisarza Wyborczego w
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 czerwca 2022 r.
 
Postanowienie nr 20.pdf

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-06-01 15:26:15 | Data modyfikacji: 2022-06-13 15:38:48.
Postanowienie nr 19/2022 Komisarza Wyborczego w
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 czerwca 2022 r.
 
Postanowienie nr 19.pdf

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-06-01 15:24:41 | Data modyfikacji: 2022-06-13 15:38:48.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Aleksandrowie
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-05-31 14:03:04 | Data modyfikacji: 2022-06-13 15:38:48.
Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim o możliwości dokonania dodatkowych
zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej
Komisji Wyborczej
 
Informacja dotycząca dodatkowych zgłoszeń do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-27 16:09:09 | Data modyfikacji: 2022-06-13 15:38:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 17
maja 2022 r.
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-05-26 14:22:44 | Data modyfikacji: 2022-05-26 14:23:25.
Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 26 maja 2022 r.
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-05-26 14:19:43 | Data modyfikacji: 2022-05-26 14:20:46.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie
komisji, jej dziedzibie oraz o dyżurach
pełnionych przez Komisję w celu przyjmowania
zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów
zarządzonych na dzień 26 czerwca 2022 r
 
Informacja o składzie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-18 15:43:37 | Data modyfikacji: 2022-05-26 14:20:46.
Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 16/2022 w
sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej
Komisji Wyborczej w Aleksandrowie w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów
zarządzonych na dzień 26 czerwca 2022r
 
Postanowienie Nr 16/2022 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-17 14:36:31 | Data modyfikacji: 2022-05-26 14:20:46.
Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 15/2022 w
sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w
Aleksandrowie
 
Postanowienie Nr 15/2022 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-17 14:34:26 | Data modyfikacji: 2022-05-26 14:20:46.
Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim dot. niedobrou kandyatów na
członków Terytorialnej Komisji Wyborczej
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-13 12:12:52 | Data modyfikacji: 2022-05-26 14:20:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
informcji o okręgu wyborczym w Wyborach
Uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-29 15:12:03 | Data modyfikacji: 2022-05-26 14:20:46.
Zarządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie
zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Aleksandrów w okręgu wyborczym Nr 9
 
Zarządzenie wojewody do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-19 09:30:52 | Data modyfikacji: 2022-05-26 14:20:46.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim dotyczacy terminu składania
sprawozdań finansowych przez KW
 
komunikat komisarza wyborczego_termin_skladania_sprawozdan_finansowych_KW_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-16 10:00:10 | Data modyfikacji: 2022-05-26 14:20:46.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie
powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 
postanowienie_KW_powolanie_ObKW_02102018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:25:18 | Data modyfikacji: 2022-05-26 14:20:46.
Uchwala Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w
Aleksandrowie w sprawie przynania numerów
zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
 
Uchwała do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-01 12:37:42 | Data modyfikacji: 2018-10-01 12:38:42.
Wniosek o wpisanie od rejestru wyborców
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:30:12 | Data modyfikacji: 2018-10-01 12:38:42.
Informacja Komisarza Wyborczego dotycząca
dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków
Obwodowych Komisji Wyborczych
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:19:43 | Data modyfikacji: 2018-10-01 12:38:42.
Informacja Urzędnika Wyborczego dotycząca
dodatkowych zgłoszeń na kandydatów na
członków Obwodywch Komisji Wyborczych
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-24 15:07:04 | Data modyfikacji: 2018-10-01 12:38:42.
Informacja o uprawnieniach osoób
niepełnosprawnych
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-19 09:12:44 | Data modyfikacji: 2018-10-01 12:38:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
obowdów głosowani
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-19 09:09:19 | Data modyfikacji: 2018-10-01 12:38:42.
Formularz zgłoszenia zamiaru głosowania
korespondencyjnego
 
Formularz_zgloszenia_zamiaru_glosowania_korespondencyjnego_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-13 13:43:47 | Data modyfikacji: 2018-09-13 13:44:08.
Komunikat Komisarza Wyborczego o sposobie
zgłaszania kandydatów na członków obowdowych
komisji wyborczych
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-13 13:30:15 | Data modyfikacji: 2018-09-13 13:44:08.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Aleksandrowie o składzie komisji, jej siedzibie
oraz o dyżurach
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-13 11:58:19 | Data modyfikacji: 2018-09-13 13:44:08.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie
powołania Terytorialnych Komisji Wyborczych
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-13 11:56:04 | Data modyfikacji: 2018-09-13 13:44:08.
Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie wskazania
pełnomocnika ds. informatyki
 
Z70_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-13 11:53:22 | Data modyfikacji: 2018-09-13 13:44:08.
Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Łodzi
 
Dokumnet do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:24:26 | Data modyfikacji: 2018-09-13 13:44:08.
Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów komitetów wyborczych
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-10 14:33:51 | Data modyfikacji: 2018-09-13 13:44:08.
Informacja o uplywie terminow zwiazanych z
uprawnieniami wyborcow niepelnosprawnych
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-29 13:53:13 | Data modyfikacji: 2018-09-13 13:44:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy w Aleksandrowie o
okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,
liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej
komisji wyborczej
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-24 14:16:43 | Data modyfikacji: 2018-09-13 13:44:08.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie
zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast.
 
Kalendarz_wyborczy_wybory_samorzadowe_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-17 12:41:10 | Data modyfikacji: 2018-09-13 13:44:08.
Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i
czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu
komitetu wyborczego w wyborach samorządowych.
 
komunikat_tworzenie_komitetow_wyborczych_wybory_samorzadowe_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-17 12:38:10 | Data modyfikacji: 2018-09-13 13:44:08.
Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i
czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na
członków terytorialnych komisji wyborczych w
wyborach samorządowych
 
komunikat_zglaszanie_kandydatow_do_TKW_wybory_samorzadowe_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-17 12:35:07 | Data modyfikacji: 2018-08-17 12:36:55.
Komunikat Womisarza Wyborczego w sprawie liczby
mieszkańców w poszczególnych gminach według
stanu na koniec roku porzedzającego rok, w
którym sa przeprowadzane wybory
 
komunikat_liczba_mieszancow_wybory_samorzadowe_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-17 12:30:41 | Data modyfikacji: 2018-08-17 12:36:55.
Wykaz urzędników wyborczych
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-20 09:55:08 | Data modyfikacji: 2018-08-17 12:36:55.

Uchwała Nr XXVIII/215/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 25 maja 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Aleksandrów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-20 09:53:44 | Data modyfikacji: 2018-08-17 12:36:55.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - ustalenie
liczy radnych

OBWIESZCZENIE


WOJEWODY ŁÓDZKIEGO


z dnia 23 kwietnia 2018 r.


 


w sprawie podania do publicznej wiadomiści zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gminy w województwie łódzkim.

 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-20 09:50:57 | Data modyfikacji: 2018-08-17 12:36:55.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim

Komunikat


Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim


z dnia 6 kwietnia 2018 roku


 


o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy


Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-20 09:46:37 | Data modyfikacji: 2018-08-17 12:36:55.
Uchwała Nr XXVII/213/2018

Uchwała Nr XXVII/213/2018


Rady Gminy Aleksandrów


z dnia 29 marca 2018


 


w sprawie podziału Gminy Aleksandrow na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym

 
Dokument do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-20 09:42:21 | Data modyfikacji: 2018-08-17 12:36:55.
Data wprowadzenia: 2018-07-20 09:42:21
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl