> Wybory prezydenckie

Wybory prezydenckie

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego
głosowania
 
Komunikat do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-02 15:43:18.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o
kanydatach na Prezydenta w głosowaniu ponownym
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-02 15:41:58.
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 
Wniosek do pobrania tutaj (doc) >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:23:53.
Informacja o składach Obwodowych Komisji
Wyborczych
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-23 15:25:54.
Informacja o miejscach przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-18 15:10:19.
Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania
pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji
Wyborczych
 
Komunikat do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-16 18:17:31.
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej dotyczący
wyłonienia osób funkcyjnych
 
Komunikat do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-16 11:53:57.
Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu
Obwodowych Komisji Wyborczych
 
Postanowienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-16 08:43:08 | Data modyfikacji: 2020-06-16 11:50:56.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o
zarejestrowanych kandydach na Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-15 11:27:00 | Data modyfikacji: 2020-06-16 11:50:56.
Informacja o siedzibach Obwodowych Komisji
Wyborczych
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-12 20:56:42 | Data modyfikacji: 2020-06-16 11:50:56.
Obwieszczenie dotyczące granic obwodów
głosowania
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-12 20:54:59 | Data modyfikacji: 2020-06-16 11:50:56.
Informacja Komisarza Wyborczego dotycząca
dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków
Obwodowych Komisji Wyborczych
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-12 16:03:00 | Data modyfikacji: 2020-06-16 11:50:56.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie
powoływania obwodowych komisji wyborczych
 
Uchwała do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-09 13:42:57 | Data modyfikacji: 2020-06-16 11:50:56.
Druk zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych
 
Druk do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-09 09:07:00 | Data modyfikacji: 2020-06-16 11:50:56.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu
 
Infomacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-09 08:51:44 | Data modyfikacji: 2020-06-16 11:50:56.
Infomacja o czynnym i biernym prawie wyboczym
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-09 08:47:05 | Data modyfikacji: 2020-06-16 11:50:56.
Inofmacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-08 15:40:25 | Data modyfikacji: 2020-06-16 11:50:56.
Informacja o możliwości skorzystania przez
każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu
głosowania
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:14:36 | Data modyfikacji: 2020-06-16 11:50:56.
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
Poztanowienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:08:38 | Data modyfikacji: 2020-06-16 11:50:56.
Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu
Obowodowych Komisji Wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
postanowienie_KW_powolanie_ObKW_22042020.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-22 15:16:01 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o
kandydatach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r
 
obwieszcznie_PKW_o_zarejestrowanych_kandydatach_22042020.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-22 12:19:13 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Informacja o możliwości dokonywania dodatkowych
zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowch
Komisji Wyborczych
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-14 12:01:10 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Obwieszczenie o obwodach głosowania
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-10 13:17:47 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Komunikat dotyczący dokonywania zgłoszeń
kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych w związku z wyborami prezydenta
rzeczpospolitej polskiej zarządzonymi na dzień
10 maja 2020 roku
 
konunikat_zgloszenia_kandydatow_ObKW_COVID-19_wybory_prezydenckie_31032020.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-31 12:32:23 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców
 
Wniosek do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-20 09:14:11 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Wniosek o dopisanie do rejsetru wyborców
 
Wniosek do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-20 09:11:58 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Komunikat Komisarza Wyborczego o sposobie
zgłaszania kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych
 
Komunikat KW_zglaszanie_kandydatow_na_członkow_OBKW_wybory_2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-03 13:19:53 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych
za granicą
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-03 13:15:53 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w
kraju
 
Info_warunki_udzialu_w_glosowaniu_w_kraju_wybory_2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-03 13:12:08 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
 
Wniosek do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-03 13:05:47 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Informacja o uprawnieniach osób niepełnospranych
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-03 13:01:41 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Komunikat Komisarza Wyborczego dotyczący
głosowania korespondencyjnego
 
Komunikat_KW_glosowanie_korespondencyjne_wybory_2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-03 11:49:57 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w
wyborach Prezydenta RP
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-03 11:44:00 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
miejsc na obwieszcenia i plakaty wyborcze
 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-03 11:41:02 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Informacja Komisarza Wyborczego dotycząca
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-03 11:30:41 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
Postanowienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-03 11:28:14 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:17:44.
Data wprowadzenia: 2020-03-03 11:28:14
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl