> Zawiadomienia o sesjach

Zawiadomienia o sesjach

Zawiadomienie o L sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie o L Sesji Rady Gminy Aleksandrów do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-24 15:24:20.
Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie XLIX Sesja RG 17 lipca 2023 r Mieszkańcy.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-07-12 17:43:06.
Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy
Aleksandrów
 
Zawiadomienie o XLVIII sesji do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-06-20 13:31:42 | Data modyfikacji: 2023-06-20 15:48:16.
Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Gminy
Aleksandrów
 
Zawiadomienie o XLVII Sesji do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-12 15:07:27 | Data modyfikacji: 2023-06-20 15:48:16.
Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie o XLVI Sesji do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-23 14:00:09 | Data modyfikacji: 2023-06-20 15:48:16.
Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy w
Aleksandrowie
 
Zawiadomienie XLV Sesja Rady Gminy Aleksandrów 31 stycznia 2023 r.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-01-26 15:47:24 | Data modyfikacji: 2023-06-20 15:48:16.
Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy
 
Zawiadomienie na XLIV Sesję do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-20 17:38:51 | Data modyfikacji: 2023-06-20 15:48:16.
Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie do pobrania tutaj (skan) >>

Alternatywa tekstowa zawiadomienia do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-11-24 15:43:39 | Data modyfikacji: 2023-06-20 15:48:16.
Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 08:17:11 | Data modyfikacji: 2023-06-20 15:48:16.
Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie na XLI Sesję RG Aleksandrów 28 września 2022 r.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-09-23 15:09:48 | Data modyfikacji: 2023-06-20 15:48:16.
Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy Aleksandrów

Alternatywa tekstowa- Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy Aleksandrów

 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 15:04:25 | Data modyfikacji: 2023-06-20 15:48:16.
Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy w
Aleksandrowie
 
Zawiadomienie o XXXIX Sesji do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-13 15:57:30 | Data modyfikacji: 2023-06-20 15:48:16.
Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy
 
Zawiadomienie o XXXVIII Sesji do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-06 11:42:02 | Data modyfikacji: 2023-06-20 15:48:16.
Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy
Aleksandrów
 
Zawiadomienie o XXXVII Sesji do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-11 15:52:37 | Data modyfikacji: 2023-06-20 15:48:16.
Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy
Aleksandrów

Alternatywa tekstowa- Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy Aleksandrów

 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-03-25 15:43:12 | Data modyfikacji: 2023-06-20 15:48:16.
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy Aleksandrów

Rada Gminy Aleksandrów
XXXV Sesja w dniu 2 marca 2022, godz. 09:00

Aleksandrów, dn. 1 marca 2022 r.

OS.0002.3.2022

Mieszkańcy Gminy


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02 marca 2022 r. /środa/ od godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Aleksandrów zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek wójta gminy w formie zdalnej-hybrydowej.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. uchwała w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY",
b. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2022-2030,
c. uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2022 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.


Przewodnicząca Rady Gminy
/-/Jolanta Rogozińska


Obrady Rady Gminy Aleksandrów na żywo można śledzić na kanale esesja.tv pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1526/rada-gminy-aleksandrow.htm


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).
Podstawa prawna do zwolnienia od pracy zawodowej:
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834).

 
Zawiadomienie o XXXV Sesji do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-01 14:22:35 | Data modyfikacji: 2022-03-01 14:25:02.
Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy
Aleksandrów

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy Aleksandrów

 
Alternatywa tekstowa - Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy Aleksandrów

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-02-04 15:39:45 | Data modyfikacji: 2022-03-01 14:25:02.
Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy do pobrania tutaj >>

Alternatywa tekstowa zawiadomienia o XXXIII Sesji Rady Gminy do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-24 15:52:59 | Data modyfikacji: 2022-03-01 14:25:02.
Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy
Aleksandrów
 
Zawiadomienie o XXXII Sesji do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-22 12:48:05 | Data modyfikacji: 2021-12-22 12:51:20.
Zawidomienie o XXXI Sesji Rady Gminy Aleksandrów

Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Alternatywa tekstowa zawiadomienia do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-06 19:22:40 | Data modyfikacji: 2021-12-22 12:51:20.
Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy w
Aleksandrowie

Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Alternatywa tekstowa zawiadomienia do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-11-25 11:30:56 | Data modyfikacji: 2021-12-22 12:51:20.
Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy
 
Zawiadomienie o sesji do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-11-03 15:37:05 | Data modyfikacji: 2021-12-22 12:51:20.
Zawiadomienie o XVXIII Sesji Rady Gminy
Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-09-27 15:00:11 | Data modyfikacji: 2021-12-22 12:51:20.
Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy
 
Zawiadomienie o sesji do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-08-06 15:52:20 | Data modyfikacji: 2021-12-22 12:51:20.
Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-06-17 15:13:15 | Data modyfikacji: 2021-12-22 12:51:20.
Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy Aleksandrow

Aleksandrów, dn. 7 czerwca 2021 r.

XXV Sesja w dniu 10 czerwca 2021, godz. 10:00

OS.0002.4.2021


Mieszkańcy Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2021 r. /czwartek/ od godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Aleksandrów odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Aleksandrów w formie zdalnej - hybrydowej, zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek wójta gminy.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2021-2027;
b. uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2021 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.


Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandrów
/-/ Jolanta Rogozińska

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-07 15:54:21 | Data modyfikacji: 2021-06-07 15:56:49.
Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie o XXIV Sesji do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-03-24 16:42:50 | Data modyfikacji: 2021-06-07 15:56:49.
Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy
Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-02-17 14:04:03 | Data modyfikacji: 2021-06-07 15:56:49.
Zawiaodmienie o XXII Sesji Rady Gminy Aleksandrów

Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-21 15:50:39 | Data modyfikacji: 2021-06-07 15:56:49.
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy Aleksandrów

Aleksandrów, dn. 23 grudnia 2020 r.

XXI Sesja w dniu 30 grudnia 2020, godz. 10:00

OS.0002.10.2020

Mieszkańcy Gminy


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2020 r. /środa/ od godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie odbędzie sie XXI Sesja Rady Gminy Aleksandrów - w formie zdalnej.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i jej wewnętrznych organów za 2020 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2021 rok,
  b. uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowo - Samorządowej Rady Gminy Aleksandrów na 2021 rok,
  c. uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów na 2021 rok,
  d. uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Aleksandrów na 2021 rok,
  e. uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Aleksandrów na 2021 rok,
  f. uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2021-2027,
  g. uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2021:
    -przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2021,
    -odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
    -odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy,
    -odczytanie opinii o projekcie budżetu sporządzonej przez Komisję Budżetowo-samorządową Rady Gminy,
    -dyskusja nad projektem budżetu,
    -głosowanie uchwały.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Jolanta Rogozińska

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:57:27 | Data modyfikacji: 2020-12-23 15:26:32.
Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-12-18 18:23:41 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-20 15:23:30 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy
Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-11 11:48:41 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-08 14:04:29 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-09 14:28:06 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-18 13:19:03 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie o sesji do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-24 13:37:25 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-27 12:22:01 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-17 13:33:25 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-23 12:27:55 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zaprszenie na X Sesję do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-11-21 12:30:01 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
zawiadomienie_IX_sesja_25102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-25 15:35:15 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-25 11:23:49 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
zawiadomienie_VII_sesja_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-07 15:10:44 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-01 13:48:40 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-21 15:37:15 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-21 13:31:27 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-21 09:36:33 | Data modyfikacji: 2020-12-18 18:24:44.
Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie_II_sesja_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-23 19:08:41 | Data modyfikacji: 2018-11-23 19:09:42.
Zawiadomienie o pierwszej sesji nowej Rady Gminy
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-13 15:49:19 | Data modyfikacji: 2018-11-23 19:09:42.
Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-12 12:16:41 | Data modyfikacji: 2018-11-23 19:09:42.
Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-09 09:22:12 | Data modyfikacji: 2018-11-23 19:09:42.
Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-15 15:09:29 | Data modyfikacji: 2018-11-23 19:09:42.
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy w
Aleksandrowie
 
Zawiadomienie_XXVIII_Sesja_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-18 14:32:24 | Data modyfikacji: 2018-11-23 19:09:42.
Data wprowadzenia: 2018-05-18 14:32:24
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl