Utrzymanie czystości i porządku w Gminie

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie

Opłaty za odpady komunalne od lipca 2021 roku
pozostają bez zmian

Informacja na temat sawek opłat do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-10 14:21:52.
Harmonogramy odbioru odpadów LIPIEC - GRUDZIEŃ
2021

Harmonogram odbioru odpadów LIPIEC - GRUDZIEŃ 2021 - trasa 1 - Aleksandrów, Borowiec, Chiechomin, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia, Kalinków, Kamocka Wola oraz Rożenek >>

Harmonogram odbioru odpadów LIPIEC - GRUDZIEŃ 2021 - trasa 2 - Dąbrowa nad Czarną, Jaksonek, Kotuszów, Niewierszyn, Ostrów, Taraska oraz Włodzimierzów >>

Harmonogram odbioru odpadów LIPIEC - GRUDZIEŃ 2021 - trasa 3 - Brzezie, Wacławów, Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Stara, Stra Kolonia, Dąbrówka oraz Szarbsko >>

Harmonogram odbioru odpadów LIPIEC - GRUDZIEŃ 2021 - trasa 4 - Janikowice, Kawęczyn, Sieczka, Justynów, Marianów, Siucice, Siucice Kolonia, Wolica oraz posesje trudno dostępne >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-09 11:36:04 | Data modyfikacji: 2021-06-09 11:39:27.
Rejstr działalności regulowanej
 
Rejestr do pobrania tutaj (.pdf) >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-07 08:49:20 | Data modyfikacji: 2021-06-09 11:39:27.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Aleksandrów za rok 2020

Alternatywa tekstowa analizy stanu gospadarki odpadami

 
Skan analizy do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-28 14:18:42 | Data modyfikacji: 2021-06-09 11:39:27.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Aleksandrów za rok 2019
 
Analiza do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-30 12:31:02 | Data modyfikacji: 2021-06-09 11:39:27.
Uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy
 
Uchwała do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-29 10:58:06 | Data modyfikacji: 2021-06-09 11:39:27.
Informacje dotyczące zbiórki odpadów
wielkogabarytowych
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:57:23 | Data modyfikacji: 2021-06-09 11:39:27.
Wzór wypełnienia deklaracji o wyskości opłaty
dla trzech osób
 
Wzór do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-02 10:05:58 | Data modyfikacji: 2021-06-09 11:39:27.
Stawki za gospodrowanie odpadami komunalnymi
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:05:37 | Data modyfikacji: 2021-06-09 11:39:27.
Informacja dotycząca kompostowania bioodpadów

KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

Gmina Aleksandrów wprowadza ulgę z tytułu kompostowania bioodpadów. Ulga dotyczyć będzie osób zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, które mają własny kompostownik. Ulga to 1 zł. miesięcznie od osoby. Zachęcamy więc osoby, które mają taką możliwość, do kompostowania bioodpadów, zamiast wystawiania ich z pozostałymi odpadami.

Uwaga!!!
Wybierając sposób i miejsce kompostowania należy wziąć pod uwagę ewentualne uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i tak zlokalizować kompostownik, aby tym samym nie powodować ewentualnych konfliktów.
Kompostownikiem może być pryzma, dół wykopany w ziemi, zakryty warstwą gałęzi, drewniana skrzynia, plastikowe bądź metalowe pojemniki, zapewniające swobodny dostęp powietrza do kompostu. Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu.

Jak prawidłowo kompostować bioodpady:
Odpady podlegające kompostowaniu:

 • ścięta trawa, liście,
 • drobne gałęzie,
 • chwasty,
 • małe kawałki drewna,
 • spadłe owoce,
 • odpady po owocach i warzywach (obierki, resztki po owocach i warzywach),
 • fusy po herbacie i kawie (przywabiają do kompostu dżdżownice) ,
 • skorupki od jajek,
 • popiół drzewny,
 • niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, tektura itp.).


Do kompostowania nie należy przeznaczać:

 • nadgniłe, czy uszkodzone przez choroby i szkodniki resztki roślinne,
 • zepsutej żywności, płynnych resztek jedzenia, przetworzonej żywności,
 • pędy roślin z plamami, przebarwieniami czy naroślami, liście porażone przez choroby,
 • tkanin, materiałów nieorganicznych,
 • sztucznych materiałów organicznych,
 • solonych i tłustych odpadków kuchennych (sól i tłuszcz spowalniają rozkład materii),
 • papieru zadrukowanego, papierosów,
 • materiałów i substancji zanieczyszczonych (np. zawierających metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne).


Ogrodnicy i rolnicy ekologiczni, dokładają do kompostu inne nawozy organiczne np. gnojowicę z pokrzywy lub skrzypu. Wzbogacają one kompost w azot oraz mikroelementy. Gnojowica z pokrzywy przyśpiesza tworzenie się próchnicy, a np. aksamitki czy nagietki odstraszają krety, mrówki, mszyce i inne szkodniki.
Bardzo ważne jest przewracanie pryzmy. Trzeba mieszać materiał co dwa, trzy tygodnie, jeśli nie możemy wywrócić wszystkiego do góry nogami, to przynajmniej starajmy się wzruszyć pryzmę widłami, głęboko jak się da, aby docierało do niej powietrze. Jak rozpoznać, że kompost jest już gotowy? Jego kolor powinien być czarny lub ciemnobrązowy. Powinien być pulchny. Nie może być cieplejszy niż otoczenie, bo to oznacza, że proces rozkładu jeszcze trwa i należy uzbroić się w cierpliwość. Zapachem powinien przypominać świeżą ziemię.


Posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów będzie podlegało fizycznej kontroli.
W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości: nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów oraz uniemożliwia upoważnionemu pracownikowi Urzędu dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym w drodze decyzji traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:02:44 | Data modyfikacji: 2021-06-09 11:39:27.
Deklaracje o wysokości opłaty za odbiór
odpadów komunalnych

Deklaracja przeznaczona dla stałych mieszkańców (pdf)

Deklaracja przeznaczona dla stałych mieszkańców (docx)

Deklaracja przeznaczona dla letników (pdf)

Deklaracja przeznaczona dla letników (docx)

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-02 08:49:52 | Data modyfikacji: 2021-06-09 11:39:27.
Harmonogram odbioru dopadów 2020

Trasa 1

Trasa 2

Trasa 3

Trasa 4

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-30 12:28:12 | Data modyfikacji: 2020-06-30 13:23:32.
Informacja o terminie otwarcia GPSZOK w
Aleksandrowie
 
info_otwarcie_gpszok.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-12 09:56:56 | Data modyfikacji: 2020-06-30 13:23:32.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Aleksandrów
 
Analiza do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:45:44 | Data modyfikacji: 2020-04-30 08:42:35.
Ogłoszenie dla osób zamieszkałych na terenie
Gminy Aleksandrów
 
Ogłoszenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-10 09:39:15 | Data modyfikacji: 2020-04-30 08:42:35.
Zawiadomienie w sprawie opłat za gospodarowanie
odpadami - domki letniskowe oraz nieruchomości
rekreacyjno-wypoczynkowe
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:20:51 | Data modyfikacji: 2019-12-18 10:00:03.
Rejestr działalności regulowanej
 
Rejestr do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:18:01 | Data modyfikacji: 2019-12-18 10:00:03.
Rejestr działalności regulowanej
 
Rejestr do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-09 08:38:31 | Data modyfikacji: 2019-12-18 10:00:03.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-12 09:14:10 | Data modyfikacji: 2019-12-18 10:00:03.
Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-03 11:50:41 | Data modyfikacji: 2019-07-03 11:53:06.
Harmonogram odbioru odpadów 2019-2020

Harmonogram - Trasa 1

Harmonogram - Trasa 2

Harmonogram - Trasa 3

Harmonogram - Trasa 4

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-27 14:11:45 | Data modyfikacji: 2019-07-03 11:53:06.
Analiza stanu gospodarki opadami komunalnymi na
terenie Gminy Aleksandrów za 2018 rok
 
Dokumnet do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-30 12:15:12 | Data modyfikacji: 2019-04-30 12:15:43.
Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogram - trasa 1

Harmonogram - trasa 2

Harmonogram - trasa 3

Harmonogram - trasa 4

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-09 11:00:27 | Data modyfikacji: 2019-01-09 11:03:12.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie gminy Aleksandrów za rok 2017
 
analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Aleksandrow za rok 2017.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-26 11:48:49 | Data modyfikacji: 2018-04-26 11:49:37.
Deklaracja o wysokości opłat - ryczałt
letniskowy
 
Deklaracja_ryczalt_letniskowy.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-26 11:45:50 | Data modyfikacji: 2018-04-26 11:49:37.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
 
rejestr_dzialalnosci_regulowanej_ASA_2015.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-26 11:26:20 | Data modyfikacji: 2018-04-26 11:49:37.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 
Deklaracja_odbior_odpadow.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:18:34 | Data modyfikacji: 2018-04-26 11:49:37.
Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:18:34
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl