Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w
zakresie trasy napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110kV relacji Sławno –
Sulejów dla obszaru położonego na terenie gminy
Aleksandrów

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Legenda

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-06-29 08:44:25.
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXXIII/224/2022 Rady Gminy Aleksandrów w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXXIII/224/2022 zawierający dane przestrzenne GML

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-02-10 14:50:12.
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Aleksandrów

Projekt Uchwały

Załącznik 1

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 2b

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:40:43.
Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:40:43
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl