Druki i Formularze

Druki i Formularze

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej -
2023

Wzór wniosku

Formularz do akcyzy

Załacznik do faktur

Oświadczenie

Klauzula RODO

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-01-24 13:39:37 | Data modyfikacji: 2023-01-24 13:40:15.
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika
młodocianego

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Formularz informacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy

Oświadczenie o otrzymanej pomocy

Oświaczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika

Oświadczenie pracodawcy

Wniosek o dofinansowanie

Zawiadomienei o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-11 14:39:54 | Data modyfikacji: 2022-09-14 10:19:27.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
 
Wniosek do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-20 09:17:17 | Data modyfikacji: 2022-09-14 10:19:27.
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z
rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 
Dokument do pobrania tutaj (.RTF) >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-06 10:56:05 | Data modyfikacji: 2022-09-14 10:19:27.
Wniosek o stypendium
 
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.doc

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-13 10:00:55 | Data modyfikacji: 2018-08-13 11:54:36.
Podatkowe

Informacja na podatek leśny

Deklaracja na podatek leśny

Informacja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja na podatek rolny

Deklaracja na podatek rolny

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:32:17 | Data modyfikacji: 2018-04-05 12:39:19.
Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:32:17
Data modyfikacji: 2018-04-05 12:39:19
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl