Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2020 roku
 
Sprawozdanie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-05-31 16:21:14.
Zarządzenie Nr 15/2021

Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku na terenie Gminy Aleksandrów

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-02-08 13:59:28.
Zarządzenie Nr 14/2021

Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zdania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacja

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-02-08 13:52:46.
Zarządzenie Nr 9/2021

Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w 2021 roku na terenie Gminy Aleksandrów we

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-26 08:47:59.
Zarządzenie Nr 5/2021

Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na powierz

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-15 13:47:12.
Zarządzenie Nr 4/2021

Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku na terenie Gminy Aleksandrów

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-15 13:42:18 | Data modyfikacji: 2021-01-15 13:45:54.
Zarządzenie Nr 3/2021

Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsprarcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczynej w 2021 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarzą

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-11 14:35:56 | Data modyfikacji: 2021-01-15 13:45:54.
Zarządzenie Nr 2/2021

Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku na terenie Gminy Aleksandrów

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-11 14:33:38 | Data modyfikacji: 2021-01-15 13:45:54.
Informacja o wynikach konsultacji projektu
programu współpracy Gminy Aleksandrów z
organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-20 10:54:14 | Data modyfikacji: 2021-01-15 13:45:54.
Informacja dotycząca konsultacji projektu
programu współpracy Gminy Aleksandrów z
organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Informacja

Załącznik do Informacji (Projekt Uchwały)

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-10-21 09:33:35 | Data modyfikacji: 2021-01-15 13:45:54.
Zarządzenie Nr 14/2020

Zarządzenie Nr 14/2020


Wójta Gminy Aleksandrów


z dnia 5 lutego 2020 r.


 


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publiczengo w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-02-05 12:05:07 | Data modyfikacji: 2020-02-05 13:13:10.
Zarządzenie Nr 13/2020

Zarządzenie Nr 13/2020


Wójta Gminy Aleksandrów


z dnia 5 lutego 2020r.


 


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-02-05 12:04:43 | Data modyfikacji: 2020-02-05 12:15:59.
Zarządzenie Nr 10/2020

Zarządzenie Nr 10/2020


Wójta Gminy Aleksandrów


z dnia 28 stycznia 2020


 


w sprawie powołania Komisji Kunkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechaniania kultury ficzynej w 2020 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-28 13:25:57 | Data modyfikacji: 2020-01-28 13:33:28.
Zarządzenie Nr 4/2020

Zarządzenie Nr 4/2020


Wójta Gminy Aleksandrów


z dnia 14 stycznia 2020


 


w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspieraniai upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-14 14:52:48 | Data modyfikacji: 2020-01-14 15:06:36.
Zarządzenie Nr 3/2020

Zarządzenie Nr 3/2020


Wójta Gminy Aleksandrów


z dnia 14 stycznia 2020


 


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym kokursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku na terenie Gminy Aleksandrów

 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-14 14:48:38 | Data modyfikacji: 2020-01-14 15:00:46.
Zarządzenie Nr 2/2020

Zarządzenie Nr 2/2020

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 9 stycznia 2020 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizaciji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kulturyfizycznej w 2020 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:28:01 | Data modyfikacji: 2020-01-14 15:00:46.
Zarządzenie Nr 1/2020

Zarządzenie Nr 1/2020

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 9 stycznia 2020 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku na terenie Gminy Aleksandrów

 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:20:07 | Data modyfikacji: 2020-01-09 14:28:59.
Informacja o wynikach konsultacji projektu
programu współpracy Gminy Aleksandrów z
organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
 
informacja_o_wynikach_konsultacji_OPP_konsultacje_18112019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:22:58 | Data modyfikacji: 2019-11-18 10:34:35.
Informacja dotycząca konsultacji projektu
programu współpracy Gminy Aleksandrów z
organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Informacja

Załącznik do informacji (Projekt Uchwały)

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-21 13:52:59 | Data modyfikacji: 2019-11-18 10:34:35.
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej
przez klub sportowy w Gminie Aleksandrów za rok
2018
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-03 15:07:18 | Data modyfikacji: 2019-04-03 15:09:17.
Zarządzenie Nr 14/2019

Zarządzenie Nr 14/2019

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 8 lutego 2019 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publiczengo w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

 
Z14_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-08 13:03:06 | Data modyfikacji: 2019-04-03 15:09:17.
Zarządzenie Nr 13/2019

Zarządzenie Nr 13/2019

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 8 lutego 2019 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Z13_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-08 12:59:47 | Data modyfikacji: 2019-04-03 15:09:17.
Zarządzenie Nr 9/2019

Zarządzenie Nr 9/2019

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 29 stycznia 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 9/2019

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-29 15:45:10 | Data modyfikacji: 2019-01-29 15:47:58.
Zarządzenie Nr 5/2019

Zarządzenie Nr 5/2019

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 16 stycznia 2019 r.


w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Z5_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-16 15:37:16 | Data modyfikacji: 2019-01-16 15:45:06.
Zarządzenie Nr 4/2019

Zarządzenie Nr 4/2019

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 16 stycznia 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku na terenie Gminy Aleksandrów

 
Z4_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-16 15:36:20 | Data modyfikacji: 2019-01-16 15:39:55.
Zarządzenie Nr 3/2019

Zarządzenie Nr 3/2019

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 11 stycznia 2019 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku na terenie Gminy Aleksandrów

 
Z3_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-11 15:37:26 | Data modyfikacji: 2019-01-16 15:39:55.
Zarządzenie Nr 2/2019

Zarządzenie Nr 2/2019


WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW


z dnia 11 stycznia 2019 r.


 


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursy ofert na powierzeenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Z2_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-11 15:35:00 | Data modyfikacji: 2019-01-16 15:39:55.
Informacja o wynikach konsultacji projektu
programu współpracy Gminy Aleksandrów z
organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
 
Informacja_opp_29102018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-29 12:27:32 | Data modyfikacji: 2019-01-16 15:39:55.
Informacja dotycząca konsultacji projektu
programu współpracy Gminy Aleksandrów z
organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Informacja dotycząca konsultacji

Załącznik do Informacji - projekt uchwały

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:08:28 | Data modyfikacji: 2019-01-16 15:39:55.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
gminy Aleksandrów z podmiotami porwadzącymi
działalność pożytku publicznegow roku 2017
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-06 15:13:01 | Data modyfikacji: 2019-01-16 15:39:55.
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej
przez klub sportowy w Gminie Aleksandrów za 2017
rok
 
sprawozdanie_z_wykorzystania_dotacji_blysk_aleksandrow_30032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-30 11:44:46 | Data modyfikacji: 2019-01-16 15:39:55.
Zarządzenie Nr 27/2018

Zarządzenie Nr 27/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 22 marca 2018r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.

 
Z27_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:44:27 | Data modyfikacji: 2018-03-29 14:48:03.
Zarządzenie Nr 25/2018

Zarządzenie Nr 25/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 15 marca 2018r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

 
Z25_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:43:14 | Data modyfikacji: 2018-03-29 14:48:03.
Zarządzenie Nr 23/2018

Zarządzenie Nr 23/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 12 marca 2018r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Z23_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:42:08 | Data modyfikacji: 2018-03-29 14:48:03.
Zarządzenie Nr 18/2018

Zarządzenie Nr 18/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 1 marca 2018r.

 

w sprawie: udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Z18_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:40:58 | Data modyfikacji: 2018-03-29 14:47:10.
Zarządzenie Nr 17/2018

Zarządzenie Nr 17/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 1 marca 2018r.

 

w sprawie: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

 
Z17_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:39:50 | Data modyfikacji: 2018-03-29 14:47:10.
Zarządzenie Nr 10/2018

Zarządzenie Nr 10/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 lutego 2018r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Z10_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:38:47 | Data modyfikacji: 2018-03-29 14:47:10.
Zarządzenie Nr 9/2018

Zarządzenie Nr 9/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 lutego 2018r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

 
Z9_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:36:30 | Data modyfikacji: 2018-03-29 14:47:10.
Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:36:30
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl