Przetargi

Przetargi

Zapytanie ofertowe - udzielenie kredytu
długoterminowego
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-18 17:00:01.
Zapytanie ofertowe o cenę kruszywa drogowego
dolomitowo - węglanowego
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-13 10:18:51.
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Aleksandrów
 
Dokumnet do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-22 17:54:52.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w
Dąbrowie nad Czarną
 
Dokumnet do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:22:46.
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Aleksandrów

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ wraz z załacznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załacznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-13 16:00:30.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi
powiatowej Nr DP1502E Sulejów - Kawęczyn -
Krasik na odcinku Kawęczyn - Aleksandrów
 
Dokumnet do pobrania tutaj >.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:33:45.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:15:16.
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Aleksandrów
 
Dokumnet do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-29 15:26:47.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Aleksandrów

Ogłoszenie o prztargu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:38:16.
Przebudowa (remont) drogi powiatowej Nr DP1502E
Sulejów - Kawęczyn - Krasik na odcinku Kawęczyn
- Aleksandrów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załacznikami 1-7

Załącznik Nr 8 - Projekt

Załącznik Nr 9 - STWiOR

Załącznik Nr 10 - Przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-16 11:44:12.
Zapytanie ofertowe - dostawa destruktu asfaltowego
na teren gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-27 11:45:32.
Zapytanie ofertowe - dostawa kruszywa drogowego
dolomitowo - węglanowego o frakcji 0-31,5 mm na
teren gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-27 11:43:56.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w
Dąbrowie nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:53:50.
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019
roku
 
Plan_postepowan_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-22 09:35:54.
Zapytanie ofertowe - zakup paliwa do autobusu
szkolnego w 2019 i 2020 roku
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:51:25.
Zapytanie ofertowe - stoły dla potrzeb świetlicy
wiejskiej w Dąbrowie nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:03:23.
Zapytanie ofertowe - sprzęt RTV dla Gminnego
Centrum Kultury w Starej
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:44:49.
Zapytanie ofertowe - dotyczy zakupu mebli dla
Gminnego Centrum Kultury w Starej
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:42:15.
Zapytanie ofertowe - Gry edukacyjne i maty do
ćwiczeń
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:38:43.
Zapytanie ofertowe - usługi koparko - ładowarką
oraz samochodem samowyładowczym
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:11:49.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w
Dąbrowie nad Czarną
 
przetarg_dzialka_Daborwa_192_1_30102018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-30 14:40:31.
Zapytanie ofertowe - 60 ton pelletu drzewnego na
potrzeby Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad
Czarną
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-05 08:22:27.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy,
Ośrodka Zdrowia i Szkół
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:42:21.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa infrastruktury rekreacyjnej w
miejscowości Wólka Skotnicka
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-03 15:21:05.
Unieważnienie postępowania - Przebudowa drogi Nr
3921E Przedbórz -Błogie Szlacheckie w zakresie
utwardzenia pobocza w miejscowości Dębowa Góra
Kolonia
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-03 15:10:16.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-25 09:17:37 | Data modyfikacji: 2018-09-25 09:48:37.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa oleju
opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-19 12:11:21 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa
infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wólka
Skotnicka
 
otwarcie_ofert_silownia_wolka_skotnicka_17092018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-17 13:12:02 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowości Rożenek
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-14 13:50:33 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3921E Przedbórz - Błogie
Szlacheckie w zakresie utwardzenia pobocza w
miejscowości Dębowa Góra Kolonia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 8 - STWiOR

Załącznik Nr 9 - przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:35:46 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż działki nr
192/2 w Dąbrowie nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:43:20 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż działki nr
192/1 w Dąbrowie nad Czarną
 
Dokument do pobranita tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:41:21 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju
opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie
2018/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-11 09:20:03 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Ogłoszenie o zamienie ogłoszenia - Budowa
infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wólka
Skotnicka, nr postępowania: 271.15.2018 -
AKTUALIZACJA!!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik Nr 1 do SIWZ po zmianach - do edycji

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-10 09:34:34 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Modyfikacja SIWZ - Budowa infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowości Wólka Skotnicka, nr
postępowania: 271.15.2018
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-10 09:32:48 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa infrastrukury
rekreacyjnej w miejscowości Wólka Skotnicka

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-5

Załącznik Nr 6 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 7 - STWiOR

Załącznik Nr 8 - przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-30 12:18:02 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Budowa infrastrukury rekreacyjnej w miejscowości
Wólka Skotnicka
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-09 07:30:33 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Informacja z otwarcia ofert - Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w miejscowości Rożenek
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-09 07:27:52 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Ogłoszenie o przetargu - działka położona w
Dąbrowie nad Czarną
 
przetarg_dzialka_Dabrowa_192-2_07082018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-07 12:27:14 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Ogłoszenie o przetargu - działka położona w
Dąbrowie nad Czarną
 
przetarg_dzialka_Dabrowa_192-1_07082018_.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-07 12:26:10 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Otwacier ofert - Budowa infrastrukury rekreacyjnej
w miejscowości Wólka Skotnicka
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-07 12:14:23 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w miejscowości Rożenek

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-5

Załącznik Nr 6 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 7 - SST

Załącznik Nr 8 - przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-24 11:45:51 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowości Wolka Skotnicka

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-5

Załącznik nr 6 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 7 - STWiOR

Załącznik Nr 8 - przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:35:48 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
dla Gminy Aleksandrów w kwocie 1.615.000,00
zł...
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:32:38 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Zawiadomienie o wyborze oferty: Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 09:12:35 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Zawiadomienie o wyborze oferty: Budowa
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w
miejscowości Skotniki
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 09:08:29 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Informacja z otwarcia ofert: Udzielenie i obsługa
kredytu długoterminowego dla Gminy Aleksandrów w
kwocie 1.615.000,00 zł
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-07-03 13:38:29 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Wyjaśnienie SIWZ: Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego dla Gminy Aleksandrów w kwocie
1.615.000,00 zł
 
Dokumenty do pobrania>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-06-27 11:08:21 | Data modyfikacji: 2018-06-27 11:13:24.
Wyjaśnienie SIWZ: Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego dla Gminy Aleksandrów w kwocie
1.615.000,00 zł
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-06-27 11:04:00 | Data modyfikacji: 2018-06-27 11:10:06.
Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:13:17 | Data modyfikacji: 2018-06-27 11:10:06.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa
infrastruktiry sportowo - rekreacyjnej w
miejscowości Skotniki
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:08:45 | Data modyfikacji: 2018-06-27 11:10:06.
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa
kredytu długoterminowego dla Gminy Aleksandrów w
kwocie 1.615.000,00zł

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

 

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-06-22 11:57:05 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa i przebudowa
budynku OSP w Nierwierszynie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 - STWIOR

Załącznik Nr 9 - Przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:42:45 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Ogłoszenie o przetargu - Budowa infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej w Skotnikach

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz załącznikami 1-5

Załącznik Nr 6 - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 7 - Specyfikacja

Załącznik Nr 8 - Przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-11 11:52:08 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Ogłoszenie o przetargu - działka położona w
Dąbrowie nad Czarną
 
ogloszenie_o_przetargu_dzialka_192_2_dabrowa_05062018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-05 15:28:55 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Ogłoszenie o przetargu - działka położona w
Dąbrowie nad Czarną
 
ogloszenie_o_przetargu_dzialka_192_1_dabrowa_05062018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-05 15:27:58 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Zapytanie ofertowe - Usługa pełnienia
kompleksowego nadzoru inwestorskiego zadania pn.
Budowa sali gminastycznej przy Szkole podstawowej
im. T. Kościuszki w Aleksandrowie
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-01 10:07:22 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Przebudowa budynku OSP w miejscowości Stara z
przeznaczeniem na świetlicę wiejską w ramach
projektu pn. "Poprawa infrastruktury dla potrzeb
aktywności artystycznej i kulturalnej w Gminie
Aleksandrów poprzez przebudowę i rozbudowę
budynku Gminnego Centrum Kultury w miejscowości
Stara"
 
wybor_oferty_OSP_Stara_28052018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:03:19 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Dąbrowa nad Czarną
 
wybor_oferty_swietlica_dabrowa_28052018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:01:40 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
podstawowej im. T. Kościuszki w Aleksandrowie
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:14:53 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-18 13:51:13 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:52:58 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Unieważnienie postępowania - Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:50:48 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wydaniu
decyzji umarzającej postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-08 15:56:56 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-08 13:40:32 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Zawiadomienie o uniewżnieniu postepowania
-"Przebudwowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz
- Błogie Szlacheckie w zakresie utwardzenia
pobocza w miejscowości Dębowa Góra Kolonia".
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-08 08:59:01 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa nad
Czarną
 
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_swietlica_daborwa_02052018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-02 14:08:25 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Modyfikacja SIWZ - Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Dąbrowa nad Czarną

Modyfikacja SIWZ

Aktualny załącznik nr 7

Aktualny załącznik nr 9

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:58:22 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa budynku
OSP w miejscowości Stara z przeznaczeniem na
świetlicę wiejską w ramach projektu pn.
"Poprawa infrastruktury dla potrzeb aktywności
artystycznej i kulturalnej w Gminie Aleksandrów
poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego
Centrum Kultury w miejscowości Stara"
 
Otwarcie_ofert_OSP_Stara_26042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:27:09 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Modyfikacja SIWZ - Przebudowa drogi powiatowej Nr
3921E Przedbórz - Błogie Szlacheckie w zakresie
utwardzenia pobocza w miejscowości Dębowa Góra
Kolonia
 
modyfikaja_SIWZ_droga_Debowa_Gora_Kol_25042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:06:47 | Data modyfikacji: 2018-04-25 12:08:18.
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa
budynku OSP w Niewierszynie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 - STWiOR

Załącznik Nr 9 - przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-23 14:06:55 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-23 11:33:30 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3921E Przedbórz - Błogie
Szlacheckie w zakresie utwardzenia pobocza w
miejscowości Dębowa Góra Kolonia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 8 - STWiOR

Załącznik Nr 9 - przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:08:49 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- Dąbrowa nad Czarną
 
nieruchomosc_dabrowa_192_2_18042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-18 15:00:36 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- Dąbrowa nad Czarną
 
nieruchomosc_dabrowa_192_1_18042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:59:11 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Modyfikacja SIWZ - Przebudowa budynku OSP w
miejscowości Stara z przeznaczeniem na
świetlicę wiejską w ramach projektu pn.
"Poprawa infrastruktury dla potrzeb aktywności
artystycznej i kulturalnej w Gminie Aleksandrów
poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego
Centrum Kultury w miejscowości Stara"
 
modyfikacja_SIWZ_OSP_Stara_13042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-13 11:57:31 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa sali
gimnastycznej przy Szkole podstawowej im. T.
Kościuszki w Aleksandrowie
 
Otwarcie_ofert_sala_aleksandrow_12042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 14:11:14 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa budynku OSP
w miejscowości Stara z przeznaczeniem na
świetlicę wiejską w ramach projektu pn.
"Poprawa infrastruktury dla potrzeb aktywności
artystycznej i kulturalnej w Gminie Aleksandrów
poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego
Centrum Kultury w miejscowości Stara"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7 - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 8 - STWiOR

Załącznik Nr 9 - przedmiary

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-11 15:06:17 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania -
Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
uniewznienie_postepowania_OSP_niewierszyn_30032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-30 10:29:19 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
otwarcie_ofert_OSP_niewierszyn_29032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:16:12 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania -
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowowści
Dabrowa nad Czarną
 
uniewaznienie_postepowania_swietlica_dabrowa_29032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:13:29 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Informacja z otwarcia ofert: Budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Dąbrowa na Czarną
 
otwarcie_ofert_swietlica_dabrowa_28032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:10:37 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sali
gimnastycznej przy Szkole podstawowej im T.
Kościuszki w Aleksandrowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 9 - STWiOR

Załącznik Nr 10 - przedmiary

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:59:09 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Wyjaśnienie SIWZ: Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Dąbrowa na Czarną

Wyjaśnienie SIWZ

Załącznik - projekt rozbiórki

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:47:32 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Wyjaśnienie SIWZ: Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Dąbrowa na Czarną
 
wyjasnienie_SIWZ_swietlica_dabrowa_21032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:43:54 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_OSP_niewierszyn_21032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:42:37 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Modyfikacja SIWZ: Rozbudowa i przebudowa budynku
OSP w Niewierszynie
 
modyfikacja SIWZ_OSP niewierszyn_21032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:41:01 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 10:33:34 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa
budynku OSP w Niewierszynie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załacznik Nr 9 - STWiOR

Załącznik Nr 10 - przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 09:38:07 | Data modyfikacji: 2018-03-29 10:31:17.
Data wprowadzenia: 2018-03-29 09:38:07
Data modyfikacji: 2018-03-29 10:31:17
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl