Przetargi

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert -Remont (przebudowa)
drogi w miejscowości Reczków Nowy
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-06-17 15:55:23.
Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia- Remont
(przebudowa) drogi w miejscowości Reczków Nowy
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-06-17 11:17:16.
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont (przebudowa)
drogi w miejscowości Reczków Nowy

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ - wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SWZ - wzór informacji że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SWZ - wzór wykazu osób

Załącznik nr 6 do SWZ - wzór wykazu robót

Załącznik nr 7 do SWZ - wzór umowy

Załącznik nr 8 do SWZ - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9 do SWZ - przedmiar robót

Załącznik nr 10 do SWZ - STWiOR

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-02 17:35:50.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Remont drogi w miejscowości Borowiec (Górka)
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-02 14:38:54 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-25 13:24:57 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi w
miejscowości Borowiec (Górka)
 
Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-17 14:08:49 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - Remont
drogi w miejscowości Borowiec (Górka)
 
Informacja o kwocie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-17 11:21:25 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Informacja z otwarcia ofert postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Aleksandrów”
 
Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-05-13 15:33:00 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć
Gmina Aleksandrów na sfinansowanie zamówienia
pn.;"Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów”
 
Informacja o kwocie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-05-13 11:44:36 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i odpowiedz na
pytania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie o zmianach ogłoszenia

SWZ po zmianach

Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach

Załącznik nr 7 do SWZ po zmianach

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-10 20:30:04 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Aleksandrów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 2 do SWZ - wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 3 so SWZ - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków

Załącznik Nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załacznik Nr 5 do SWZ - Wzór informacji że wykonawca należy do grupy kapitałowej

Załacznik nr 6 do SWZ - wzór wykazu narzędzi

Załacznik Nr 7 do SWZ - Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik Nr 8 do SWZ - Uchwała Nr XIV/104/2020

Załacznik Nr 9 do SWZ - Uchwała Nr XIV/106/2020

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-30 16:12:49 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Ogloszenie o zamówieniu - Remont drogi w
miejscowości Borowiec (Górka)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 - wzór informacji że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 -Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 6 - wzór wykazu robót

Załącznik Nr 7 - wzór umowy

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załacznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-30 15:27:13 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021
 
Plan postępowań do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-20 17:07:56 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Zapytanie ofertowe o cenę usługi koparko -
ładowarką oraz samochodem samowyładowczym
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-06 15:22:22 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz samochodu
 
Ogloszenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-02-22 14:00:40 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi
usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big Bag
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-27 09:44:58 | Data modyfikacji: 2021-01-27 09:45:35.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021

Plan postępowań do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:05:03 | Data modyfikacji: 2021-01-27 09:45:35.
Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci
niepełnosprawnych z Gminy Aleksandrów w roku
2021

Zapytanie do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-07 15:29:49 | Data modyfikacji: 2021-01-27 09:45:35.
Zapytanie ofertowe - zakup paliw płynnych dla OSP
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:07:35 | Data modyfikacji: 2021-01-27 09:45:35.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-
Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu
uczestników na zajęcia
terapeutyczno-rehabilitacyjne w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Dąbrówce gm. Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-12-15 14:53:46 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Zapytanie o cenę "Usługi konserwacji
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Aleksandrów w 2021 roku"
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-15 10:50:50 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Zapytanie o cenę - Zimowe utrzymanie dróg na
terenie Gminy Aleksandrów w 2021 roku
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-14 15:18:40 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu
przeznaczonego do przewozu uczestników na
zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce gm.
Aleksandrów
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-09 10:32:33 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy,
Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy
Aleksandrów...
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-07 13:58:50 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Wyjasnienie treści SIWZ - Zakup pojazdu
przeznaczonego do przewozu uczestników na
zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce gm.
Aleksandrów
 
Wyjaśnienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-03 15:16:51 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Modyfikacja SIWZ - Zakup pojazdu przeznaczonego do
przewozu uczestników na zajęcia
terapeutyczno-rehabilitacyjne w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Dąbrówce gm. Aleksandrów
 
Modyfikacja SIWZ do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-02 10:51:46 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup pojazdu
przeznaczonego do przewozu uczestników na
zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce gm.
Aleksandrów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 2-7

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-01 17:29:59 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Unieważnienie postępowania-Zakup pojazdu
przeznaczonego do przewozu uczestników na
zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce gm.
Aleksandrów
 
Zawiadomienie o unieważnieniu do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-11-30 15:49:06 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu
przeznaczonego do przewozu uczestników na
zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce gm.
Aleksandrów
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-11-30 14:33:26 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w
miejscowości Dębowa Góra Kolonia
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:38:30 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Zapytanie ofertowe - 90 ton pelletu drzewnego dla
potrzeb Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad
Czarną
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:32:08 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Wyjaśnienie treści SIWZ dotyczące Zakupu
pojazdu przeznaczonego do przewozu uczestników na
zajęcia terapełtyczno-rechabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce gm.
Aleksandrów
 
Wyjaśnienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:08:34 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Odpowiedź na pytanie dotyczące Zakupu pojazdu
przeznaczonego do przewozu uczestników na
zajęcia terapełtyczno-rechabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce gm.
Aleksandrów
 
Odpowiedź do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-23 12:41:29 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup pojazdu
przeznaczonego do przewozu uczestników na
zajęcia terapełtyczno-rechabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce gm.
Aleksandrów

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1

SIWZ wraz z załącznikami 2-7

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:34:33 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa oleju
opalowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie Gminy Aleksandrów
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-16 14:36:20 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju
opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Ogłoszenie do pobrania tutaj >>

SIWZ wraz z załącznikami 1-6 >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-06 14:53:33 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej w miejscowości Dębowa
Góra Kolonia
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-04 12:26:55 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej w miejscowości Dębowa
Góra Kolonia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7 - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 8 - STWiOR

Załącznik Nr 9 - Przedmiar

Załącznik Nr 10 - Projekt stałej organizacji ruchu

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-10-20 15:47:30 | Data modyfikacji: 2020-10-20 15:56:40.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Wykaz do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-10-19 09:03:01 | Data modyfikacji: 2020-10-20 15:56:40.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
 
Wykaz do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-10-07 13:58:26 | Data modyfikacji: 2020-10-20 15:56:40.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w
Aleksandrowie
 
Infromacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-25 10:16:44 | Data modyfikacji: 2020-09-29 14:18:43.
Informacja z otwarcia ofert - "Budowa centrum
rekreacyjno - sportowego w Aleksandrowie"
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:26:04 | Data modyfikacji: 2020-09-29 14:18:43.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-
dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie
Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 15:43:04 | Data modyfikacji: 2020-08-19 15:44:40.
Ogłoszenie o zamówieniu-Budowa centrum
rekreacyjno-sportowego w Aleksandrowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7.

Załącznik nr 8

 

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-08-13 14:57:12 | Data modyfikacji: 2020-08-13 15:11:14.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-
Remont drogi gminnej Dąbrowa nad
Czarną-Kotuszów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-08-13 14:06:04 | Data modyfikacji: 2020-08-13 15:11:14.
Rozeznanie cenowe - realizacja dowozu wraz z
zakupem biletów miesięcznych dla uczniów

Rozeznanie cenowe

Formularz ofertowy

Wykaz ilościowy uczniów

Zestawienie cen jednostkowych

Plan tras

Wykaz sprzętu

Wykaz usług

Projekt umowa

Oświadczenie RODO

 

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-08-06 14:36:08 | Data modyfikacji: 2020-08-06 14:44:41.
Zapytanie ofertowe o cenę usługi usuwania
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big Bag
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-08 12:48:05 | Data modyfikacji: 2020-08-06 14:44:41.
Zapytanie ofertowe ma dostawę Komputerów PC,
Serwera i Notebooka celem modernizacji
wyposażenia zasobów informatycznych Urzędu
Gminy w Aleksandrowie

Zapytanie ofertowe

Załączniki 1-4 do zapytania

Ranking PassMark procesorów desktopowych

Ranking PassMark procesorów laptopowych

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-06 15:06:36 | Data modyfikacji: 2020-08-06 14:44:41.
Informacja z otwarcia ofert - Remont dorgi gminnej
Dąbrowa nad Czarną - Kotuszów
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 12:20:24 | Data modyfikacji: 2020-08-06 14:44:41.
Wyjaśnienie treści SIWZ - Remont drogi gminnej
Dąbrowa nad Czarną - Kotuszów
 
Wyjąśnienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-26 17:39:46 | Data modyfikacji: 2020-08-06 14:44:41.
Wyjaśnienie treści SIWZ - Remont drogi gminnej
Dąbrowa nad Czarną - Kotuszów
 
Wyjaśnienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-24 14:16:27 | Data modyfikacji: 2020-08-06 14:44:41.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie od pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-23 13:54:11 | Data modyfikacji: 2020-08-06 14:44:41.
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dorgi gminnej
Dąbrowa nad Czarną - Kotuszów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1 - 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-15 15:36:37 | Data modyfikacji: 2020-06-15 15:41:07.
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Aleksandrów
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:37:16 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:40:01.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504E
Stara-Skórkowice-Żarnów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-01 15:48:17 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:40:01.
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i
zagospodarowanie odapdów komunalnych z terenu
gmina Aleksandrów

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ wraz z załacznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-28 15:49:54 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:40:01.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z
terenu gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie od pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-28 11:16:59 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:40:01.
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Aleksandrów
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-27 10:43:50 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:40:01.
Modyfikacja SIWZ - Odbiór i zagospodarowanie
odpadów z terenu Gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-22 16:00:25 | Data modyfikacji: 2020-05-23 08:14:59.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Skotniki
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-21 13:40:57 | Data modyfikacji: 2020-05-23 08:14:59.
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy
Aleksandrów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 9

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-18 13:36:52 | Data modyfikacji: 2020-05-22 16:02:04.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Skotniki
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:56:07 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:59:12.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1504E Stara-Skórkowiece-Żarnów
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:55:43 | Data modyfikacji: 2020-05-06 14:03:23.
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Skotniki

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-22 15:11:59 | Data modyfikacji: 2020-05-06 14:03:23.
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1504E Stara-Skórkowiece-Żarnów

Ogloszenie o przetargu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-22 15:00:53 | Data modyfikacji: 2020-05-06 14:03:23.
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu -
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skotniki
 
Unieważnienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:47:45 | Data modyfikacji: 2020-05-06 14:03:23.
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu -
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504E
Stara-Skórkowice-Żarnów
 
Unieważnienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:45:22 | Data modyfikacji: 2020-05-06 14:03:23.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Skotniki
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-20 15:27:09 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Informajca z otwarcia ofert - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1504E Stara-Skórkowiece-Żarnów
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-20 15:20:22 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Wyjaśnienie treści SIWZ - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1504E Stara- Skórkowice- Żarnów
 
Wyjaśnienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-16 12:00:49 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- zakup 28 Notebooków do trzch szkół
podstawowych w Gminie Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-15 08:31:23 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Ogłoszenie o zamówiniu - Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Skotniki

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-03 15:10:59 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1504E Stara- Skórkowice- Żarnów
na odcinku 995m w zakresie przebudowy nawierzchni

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-03 15:06:49 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe - Zakup 28 notebookow do trzech
szkół podstawowych w Gminie Aleksandrów
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-03 14:40:57 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa drogowego
dolomitowo-węglanowego
 
zapytanie_kruszywo_dolomitowe_19022020.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-02-19 12:20:49 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Ogłoszenie o Rokowaniach na sprzedaż
nieruchomości w Dąbrowie nad Czarną
 
Ogłoszenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-02-07 13:27:52 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe - usługi koparko ładowarką i
samochodem samowyładowczym
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-02-03 18:07:26 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości położonej w
miejscowości Marianów

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie wraz oświadczeniami

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:36:31 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020
roku
 
Plan do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-17 10:48:36 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe - dokumentacja
projektowo-kosztorysowa inwestycji pn. "Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1504E
Stara-Skórkowice-Żarnów na odcinku 995m w
zakresie przebudowy nawierzchni"
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-08 16:03:19 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe - Dostawa pelletu drzewnego dla
potrzeb Środowiskowego Domu Samopocy w Dąbrówce
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-03 13:33:08 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe - zakup paliwa dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:33:57 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe - Dostawa pelletu drzewnego dla
potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w
Dąbrówce
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-19 16:05:03 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi konserwacji
oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Aleksandrów w roku 2020
 
Zapytanei do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:35:22 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe - zimowe utrzymanie dróg na
terenie gminy Aleksandrów w roku 2020
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:19:37 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w obrębie Wólki Skotnickiej
 
Wykaz do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-06 12:30:13 | Data modyfikacji: 2019-12-06 12:30:26.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w obrębie Marianowa
 
Wykaz do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-06 12:24:50 | Data modyfikacji: 2019-12-06 12:30:26.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy,
Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy
Aleksandrów w sezonie 2019/2020
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-11-13 12:10:30 | Data modyfikacji: 2019-11-13 12:34:58.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa oleju
opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie
2019/2020
 
otwarcie_ofert_olej_opalowy_31102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-31 12:52:30 | Data modyfikacji: 2019-11-13 12:34:58.
Zapytanie ofertowe - usługa sprawowania nadzoru
inwestorskiego podczas realizacji zadania
inwestycyjnego pn : "Remont grogi gminnej Rożenek
- Borowiec"
 
zapytanie_nadzor_inwestorski_rozenek_borowiec_28102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-28 12:27:04 | Data modyfikacji: 2019-11-13 12:34:58.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- 90 ton pelletu drzewnego dla Szkoły Podstawowej
w Dąbrowie nad Czarną
 
wybor_oferty_pellet_24102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-24 10:04:54 | Data modyfikacji: 2019-11-13 12:34:58.
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju
opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie
2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-23 15:34:05 | Data modyfikacji: 2019-11-13 12:34:58.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy,
Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy
Aleksandrów w sezonie 2019/2020
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-22 16:35:51 | Data modyfikacji: 2019-11-13 12:34:58.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- "Remont drogi gminnej Rożenek - Borowiec"
 
Zawiadomenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-21 13:58:00 | Data modyfikacji: 2019-11-13 12:34:58.
Zapytanie ofertowe - czyszczenie i koserwacja
zbiornika na wodę pitną o pojemności 50m3 w
gminie Aleksandrów
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-18 12:32:51 | Data modyfikacji: 2019-11-13 12:34:58.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa oleju
opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie
2019/2020
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-10 12:01:49 | Data modyfikacji: 2019-10-10 12:02:07.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w
miejscowości Dąbrówka
 
wybor_oferty_infrastruktura_sport_rekreac_dabrowka_08102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 14:13:58 | Data modyfikacji: 2019-10-10 12:02:07.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Mała infrastruktura sportowo - rekreacyjna o
charakterze wielopokoleniowym w miejscowości
Reczków Nowy
 
wybor_oferty_mala_infrastruktura_reczkow_08102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 14:10:55 | Data modyfikacji: 2019-10-10 12:02:07.
Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów o
Rokowaniach dotyczących sprzedaży działki
położonej w Dąbrowie nad Czarną
 
Ogłoszenie od pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 12:27:22 | Data modyfikacji: 2019-10-10 12:02:07.
Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi gminnej
Rożenek - Borowiec
 
otwarcie_oferty_remont_drogi_borowiec_07102019_.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-07 11:45:57 | Data modyfikacji: 2019-10-10 12:02:07.
Zapytanie ofertowe - 90 ton pelletu drzewnego dla
potrzeb Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad
Czarną
 
przetarg_pellet_sp_dabrowa_07102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-07 09:15:39 | Data modyfikacji: 2019-10-10 12:02:07.
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju
opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie
2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-02 13:48:29 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa chodnika w miejscowości Stara
 
wybor_oferty_chodnik_stara_01102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-01 13:35:41 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu AGD i
doposażenie świetlicy wiejskiej w ramach
realizowanego projektu pn.: "Biesiada miodowa w
Dąbrowie nad Czarną"
 
zapytanie_ofertowe_doposazenie_swietlicy_OSP_Dabrowa_30092109.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-30 12:32:26 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu AGD i
doposażenie świetlicy w ramach realizowanego
projektu pn.: "Święto pieczonego ziemniaka w
roku 2019"
 
zapytanie_ofertowe_doposazenie_swietlicy_OSP_w_Starej_30092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-30 12:29:00 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Zapytanie ofertowe - zakup palnika do spalania
pelletu drzewnego
 
Zapytanie od pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-27 16:07:25 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w
miejscowości Dąbrówka
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-25 11:58:19 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Informacja z otwarcia ofert - Mała infrastruktura
sportowo - rekreacyjna o charakterze
wielopokoleniowym w miejscowości Reczków Nowy
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-25 11:54:02 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w
Dąbrowie nad Czarną
 
wybor_oferty_samochod_OSP_Dabrowa_23092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-23 12:26:21 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej
Rożenek Borowiec

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9 - przedmiar robót

Załącznik nr 10 - STWiOR

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-20 16:12:17 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Informacja z otwarcia ofert - Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
 
otwarcie_ofert_samochod_OSP_Daborwa_13092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-13 15:42:23 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Dąbrówka

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-5

Załącznik Nr 6 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 7 - STWiOR

Załącznik Nr 8 - przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-10 13:49:06 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Ogłoszenie o zamówieniu - Mała infrastruktura
sportowo - rekreacyjna o charakterze
wielopokoleniowym w miejscowości Reczków Nowy

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-5

Załącznik Nr 6 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 7 - STWiOR

Załącznik Nr 8 - przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-10 13:44:35 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Zapytanie ofertowe - Poprawa estetyki oraz
funkcjonalności przestrzeni publicznej w
miejscowości Rożenek sprzyjającej integracji
społeczności lokalnej w roku 2019
 
Zapytanie_ofertowe_mala_architektura_05092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-05 12:31:42 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 2-7

Załącznik Nr 1 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-05 12:09:55 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x4
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-04 12:01:46 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:03:08.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-04 09:55:25 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:03:08.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-30 13:50:03 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Informacja z otwarcia ofert - Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
dla OSP w Dabrowie nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-19 15:55:55 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Zakup biletów miesiecznych dla uczniów
dojeżdżających do szkół w roku szkolnym
2019/2020
 
wybor_oferty_bilety_miesieczne_19082019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:40:39 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Modyfikacja SIWZ - Zakup średniego samochodu
ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w
Dąbrowie nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-14 15:37:30 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zakup
średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z
napędem 4x4 dla OSP w Dąbrowie nad Czarną
 
Dokumnet do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-14 15:35:17 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Wyjaśnienie treści SIWZ - Zakup średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4
dla OSP w Dąbrowie nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-14 15:33:51 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa chodnika w
miejscowości Stara
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-12 13:50:20 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4
dla OSP w Dąbrowie nad Czarną

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-12 10:54:40 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Rozeznanie cenowe - zakup biletów miesięcznych
dla uczniów dojeżdżających do szkół na
terenie Gminy Aleksandrów rok 2019/20

Rozeznanie cenowe

Załącznik Nr 1 - formularz ofetowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz ilościowy uczniów

Załącznik Nr 3 - Zestawienie cen jednostkowych

Załącznik Nr 4 - Plan tras

Załącznik Nr 5 - Wykaz sprzętu

Załącznik Nr 6 - Wykaz usług

Załącznik Nr 7 - Projekt umowy

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie RODO

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-12 08:23:43 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Ogłszenie o zamówieniu - Budowa chodnika w
miejscowości Stara

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna

Załącznik Nr 9 - Przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-26 15:12:22 | Data modyfikacji: 2019-07-26 15:51:07.
Zapytanie ofertowe - usługa konserwacji
oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-01 09:52:29 | Data modyfikacji: 2019-07-26 15:51:07.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Przebudowa drogi powiatowej Nr DP1502E Sulejów
-Kawęczyn -Krasiek
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:42:12 | Data modyfikacji: 2019-07-26 15:51:07.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:39:56 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - udzielenie kredytu
długoterminowego
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-18 17:00:01 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe o cenę kruszywa drogowego
dolomitowo - węglanowego
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-13 10:18:51 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Aleksandrów
 
Dokumnet do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-22 17:54:52 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w
Dąbrowie nad Czarną
 
Dokumnet do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:22:46 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Aleksandrów

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ wraz z załacznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załacznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-13 16:00:30 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi
powiatowej Nr DP1502E Sulejów - Kawęczyn -
Krasik na odcinku Kawęczyn - Aleksandrów
 
Dokumnet do pobrania tutaj >.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:33:45 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:15:16 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Aleksandrów
 
Dokumnet do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-29 15:26:47 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Aleksandrów

Ogłoszenie o prztargu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:38:16 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Przebudowa (remont) drogi powiatowej Nr DP1502E
Sulejów - Kawęczyn - Krasik na odcinku Kawęczyn
- Aleksandrów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załacznikami 1-7

Załącznik Nr 8 - Projekt

Załącznik Nr 9 - STWiOR

Załącznik Nr 10 - Przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-16 11:44:12 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - dostawa destruktu asfaltowego
na teren gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-27 11:45:32 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - dostawa kruszywa drogowego
dolomitowo - węglanowego o frakcji 0-31,5 mm na
teren gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-27 11:43:56 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w
Dąbrowie nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:53:50 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019
roku
 
Plan_postepowan_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-22 09:35:54 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - zakup paliwa do autobusu
szkolnego w 2019 i 2020 roku
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:51:25 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - stoły dla potrzeb świetlicy
wiejskiej w Dąbrowie nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:03:23 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - sprzęt RTV dla Gminnego
Centrum Kultury w Starej
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:44:49 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - dotyczy zakupu mebli dla
Gminnego Centrum Kultury w Starej
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:42:15 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - Gry edukacyjne i maty do
ćwiczeń
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:38:43 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - usługi koparko - ładowarką
oraz samochodem samowyładowczym
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:11:49 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w
Dąbrowie nad Czarną
 
przetarg_dzialka_Daborwa_192_1_30102018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-30 14:40:31 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - 60 ton pelletu drzewnego na
potrzeby Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad
Czarną
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-05 08:22:27 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy,
Ośrodka Zdrowia i Szkół
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:42:21 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa infrastruktury rekreacyjnej w
miejscowości Wólka Skotnicka
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-03 15:21:05 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Unieważnienie postępowania - Przebudowa drogi Nr
3921E Przedbórz -Błogie Szlacheckie w zakresie
utwardzenia pobocza w miejscowości Dębowa Góra
Kolonia
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-03 15:10:16 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-25 09:17:37 | Data modyfikacji: 2018-09-25 09:48:37.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa oleju
opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-19 12:11:21 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa
infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wólka
Skotnicka
 
otwarcie_ofert_silownia_wolka_skotnicka_17092018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-17 13:12:02 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowości Rożenek
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-14 13:50:33 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3921E Przedbórz - Błogie
Szlacheckie w zakresie utwardzenia pobocza w
miejscowości Dębowa Góra Kolonia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 8 - STWiOR

Załącznik Nr 9 - przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:35:46 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż działki nr
192/2 w Dąbrowie nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:43:20 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż działki nr
192/1 w Dąbrowie nad Czarną
 
Dokument do pobranita tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:41:21 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju
opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie
2018/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-11 09:20:03 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Ogłoszenie o zamienie ogłoszenia - Budowa
infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wólka
Skotnicka, nr postępowania: 271.15.2018 -
AKTUALIZACJA!!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik Nr 1 do SIWZ po zmianach - do edycji

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-10 09:34:34 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Modyfikacja SIWZ - Budowa infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowości Wólka Skotnicka, nr
postępowania: 271.15.2018
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-10 09:32:48 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa infrastrukury
rekreacyjnej w miejscowości Wólka Skotnicka

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-5

Załącznik Nr 6 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 7 - STWiOR

Załącznik Nr 8 - przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-30 12:18:02 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Budowa infrastrukury rekreacyjnej w miejscowości
Wólka Skotnicka
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-09 07:30:33 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Informacja z otwarcia ofert - Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w miejscowości Rożenek
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-09 07:27:52 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Ogłoszenie o przetargu - działka położona w
Dąbrowie nad Czarną
 
przetarg_dzialka_Dabrowa_192-2_07082018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-07 12:27:14 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Ogłoszenie o przetargu - działka położona w
Dąbrowie nad Czarną
 
przetarg_dzialka_Dabrowa_192-1_07082018_.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-07 12:26:10 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Otwacier ofert - Budowa infrastrukury rekreacyjnej
w miejscowości Wólka Skotnicka
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-07 12:14:23 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w miejscowości Rożenek

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-5

Załącznik Nr 6 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 7 - SST

Załącznik Nr 8 - przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-24 11:45:51 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowości Wolka Skotnicka

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-5

Załącznik nr 6 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 7 - STWiOR

Załącznik Nr 8 - przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:35:48 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
dla Gminy Aleksandrów w kwocie 1.615.000,00
zł...
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:32:38 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Zawiadomienie o wyborze oferty: Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 09:12:35 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Zawiadomienie o wyborze oferty: Budowa
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w
miejscowości Skotniki
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 09:08:29 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Informacja z otwarcia ofert: Udzielenie i obsługa
kredytu długoterminowego dla Gminy Aleksandrów w
kwocie 1.615.000,00 zł
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-07-03 13:38:29 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Wyjaśnienie SIWZ: Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego dla Gminy Aleksandrów w kwocie
1.615.000,00 zł
 
Dokumenty do pobrania>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-06-27 11:08:21 | Data modyfikacji: 2018-06-27 11:13:24.
Wyjaśnienie SIWZ: Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego dla Gminy Aleksandrów w kwocie
1.615.000,00 zł
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-06-27 11:04:00 | Data modyfikacji: 2018-06-27 11:10:06.
Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:13:17 | Data modyfikacji: 2018-06-27 11:10:06.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa
infrastruktiry sportowo - rekreacyjnej w
miejscowości Skotniki
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:08:45 | Data modyfikacji: 2018-06-27 11:10:06.
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa
kredytu długoterminowego dla Gminy Aleksandrów w
kwocie 1.615.000,00zł

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

 

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-06-22 11:57:05 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa i przebudowa
budynku OSP w Nierwierszynie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 - STWIOR

Załącznik Nr 9 - Przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:42:45 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Ogłoszenie o przetargu - Budowa infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej w Skotnikach

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz załącznikami 1-5

Załącznik Nr 6 - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 7 - Specyfikacja

Załącznik Nr 8 - Przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-11 11:52:08 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Ogłoszenie o przetargu - działka położona w
Dąbrowie nad Czarną
 
ogloszenie_o_przetargu_dzialka_192_2_dabrowa_05062018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-05 15:28:55 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Ogłoszenie o przetargu - działka położona w
Dąbrowie nad Czarną
 
ogloszenie_o_przetargu_dzialka_192_1_dabrowa_05062018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-05 15:27:58 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Zapytanie ofertowe - Usługa pełnienia
kompleksowego nadzoru inwestorskiego zadania pn.
Budowa sali gminastycznej przy Szkole podstawowej
im. T. Kościuszki w Aleksandrowie
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-01 10:07:22 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Przebudowa budynku OSP w miejscowości Stara z
przeznaczeniem na świetlicę wiejską w ramach
projektu pn. "Poprawa infrastruktury dla potrzeb
aktywności artystycznej i kulturalnej w Gminie
Aleksandrów poprzez przebudowę i rozbudowę
budynku Gminnego Centrum Kultury w miejscowości
Stara"
 
wybor_oferty_OSP_Stara_28052018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:03:19 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Dąbrowa nad Czarną
 
wybor_oferty_swietlica_dabrowa_28052018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:01:40 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
podstawowej im. T. Kościuszki w Aleksandrowie
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:14:53 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-18 13:51:13 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:52:58 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Unieważnienie postępowania - Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:50:48 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wydaniu
decyzji umarzającej postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-08 15:56:56 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-08 13:40:32 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Zawiadomienie o uniewżnieniu postepowania
-"Przebudwowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz
- Błogie Szlacheckie w zakresie utwardzenia
pobocza w miejscowości Dębowa Góra Kolonia".
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-08 08:59:01 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa nad
Czarną
 
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_swietlica_daborwa_02052018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-02 14:08:25 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Modyfikacja SIWZ - Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Dąbrowa nad Czarną

Modyfikacja SIWZ

Aktualny załącznik nr 7

Aktualny załącznik nr 9

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:58:22 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa budynku
OSP w miejscowości Stara z przeznaczeniem na
świetlicę wiejską w ramach projektu pn.
"Poprawa infrastruktury dla potrzeb aktywności
artystycznej i kulturalnej w Gminie Aleksandrów
poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego
Centrum Kultury w miejscowości Stara"
 
Otwarcie_ofert_OSP_Stara_26042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:27:09 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Modyfikacja SIWZ - Przebudowa drogi powiatowej Nr
3921E Przedbórz - Błogie Szlacheckie w zakresie
utwardzenia pobocza w miejscowości Dębowa Góra
Kolonia
 
modyfikaja_SIWZ_droga_Debowa_Gora_Kol_25042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:06:47 | Data modyfikacji: 2018-04-25 12:08:18.
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa
budynku OSP w Niewierszynie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 - STWiOR

Załącznik Nr 9 - przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-23 14:06:55 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-23 11:33:30 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3921E Przedbórz - Błogie
Szlacheckie w zakresie utwardzenia pobocza w
miejscowości Dębowa Góra Kolonia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 8 - STWiOR

Załącznik Nr 9 - przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:08:49 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- Dąbrowa nad Czarną
 
nieruchomosc_dabrowa_192_2_18042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-18 15:00:36 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- Dąbrowa nad Czarną
 
nieruchomosc_dabrowa_192_1_18042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:59:11 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Modyfikacja SIWZ - Przebudowa budynku OSP w
miejscowości Stara z przeznaczeniem na
świetlicę wiejską w ramach projektu pn.
"Poprawa infrastruktury dla potrzeb aktywności
artystycznej i kulturalnej w Gminie Aleksandrów
poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego
Centrum Kultury w miejscowości Stara"
 
modyfikacja_SIWZ_OSP_Stara_13042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-13 11:57:31 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa sali
gimnastycznej przy Szkole podstawowej im. T.
Kościuszki w Aleksandrowie
 
Otwarcie_ofert_sala_aleksandrow_12042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 14:11:14 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa budynku OSP
w miejscowości Stara z przeznaczeniem na
świetlicę wiejską w ramach projektu pn.
"Poprawa infrastruktury dla potrzeb aktywności
artystycznej i kulturalnej w Gminie Aleksandrów
poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego
Centrum Kultury w miejscowości Stara"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7 - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 8 - STWiOR

Załącznik Nr 9 - przedmiary

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-11 15:06:17 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania -
Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
uniewznienie_postepowania_OSP_niewierszyn_30032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-30 10:29:19 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
otwarcie_ofert_OSP_niewierszyn_29032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:16:12 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania -
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowowści
Dabrowa nad Czarną
 
uniewaznienie_postepowania_swietlica_dabrowa_29032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:13:29 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Informacja z otwarcia ofert: Budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Dąbrowa na Czarną
 
otwarcie_ofert_swietlica_dabrowa_28032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:10:37 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sali
gimnastycznej przy Szkole podstawowej im T.
Kościuszki w Aleksandrowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 9 - STWiOR

Załącznik Nr 10 - przedmiary

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:59:09 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Wyjaśnienie SIWZ: Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Dąbrowa na Czarną

Wyjaśnienie SIWZ

Załącznik - projekt rozbiórki

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:47:32 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Wyjaśnienie SIWZ: Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Dąbrowa na Czarną
 
wyjasnienie_SIWZ_swietlica_dabrowa_21032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:43:54 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_OSP_niewierszyn_21032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:42:37 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Modyfikacja SIWZ: Rozbudowa i przebudowa budynku
OSP w Niewierszynie
 
modyfikacja SIWZ_OSP niewierszyn_21032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:41:01 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 10:33:34 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa
budynku OSP w Niewierszynie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załacznik Nr 9 - STWiOR

Załącznik Nr 10 - przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 09:38:07 | Data modyfikacji: 2018-03-29 10:31:17.
Data wprowadzenia: 2018-03-29 09:38:07
Data modyfikacji: 2018-03-29 10:31:17
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl