Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 28
września 2023 r.
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2023-09-28 12:26:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 27
września 2023 r.
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2023-09-28 12:25:40.
Komunikat w sprawie bezpłatnego transportu do
lokali wyborczych
 
Komunikat dotyczący bezpłatnego transportu do lokali wyborczych do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-27 13:27:30.
Ważne! Kolejny nabór wniosków na dofinansowanie
OZE dla mieszkańców Gminy Aleksandrów

Pismo przewodnie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MONTAŻU URZĄDZEŃ OZE NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-11 15:53:58 | Data modyfikacji: 2023-09-12 09:13:53.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Piotrkowie Tryb. dotyczące pozwolenia
wodnoprawnego ujęcia wody w Jakosnku
 
Obwieszczenie dotyczące pozolenia wodnoprawnego do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-08 15:01:32 | Data modyfikacji: 2023-09-12 09:13:53.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektrowni fotowoltaicznej w Skotnikach
 
Obwieszczenie dotyczące elektrowni fotowoltaicznej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-08 12:46:13 | Data modyfikacji: 2023-09-12 09:13:53.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 74 w
miejscowości Jaksonek
 
Obwieszczenie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na DK 74 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-06 11:08:56 | Data modyfikacji: 2023-09-12 09:13:53.
Obwieszczenie o wyborze członków Rady Powiatowej
Izby Rolniczej Wójewództwa Łódzkiego
 
Obwieszczenie o wyborze członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-05 10:43:46 | Data modyfikacji: 2023-09-12 09:13:53.
Obwieszczenie dotyczace wykazu zarejestrowanych
kandydatów do Rady Powiatowej Powiatu
Piotrkowskiego Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego
 
Obwieszczenie dotyczące kandydatów do Izby Rolniczej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-05 10:39:48 | Data modyfikacji: 2023-09-12 09:13:53.
Obweszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Piotrkowie Tryb. dotyczace ujęcia wody w Jaksonku
 
Obwieszczenie dotyczące ujęcia wody w Jaksonku do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-17 11:27:45 | Data modyfikacji: 2023-09-12 09:13:53.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
rozbudowy drogi krajowejnr 74 w m. Jaksonek
 
Obwieszczenie dotyczące DK 74 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-11 12:59:47 | Data modyfikacji: 2023-09-12 09:13:53.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy stacji uzdatniania wody w Reczkowie Nowym
 
Obwieszczenie dotyczące stacji uzdatniania wody do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-02 08:21:57 | Data modyfikacji: 2023-09-12 09:13:53.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-07-25 13:49:32 | Data modyfikacji: 2023-09-12 09:13:53.
Susza 2023 - Informacja dla rolników z terenu
Gminy Aleksandrów
 
Informacja o suszy do zobaczenia tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-07-25 13:03:19 | Data modyfikacji: 2023-09-12 09:13:53.
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oloeju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - świnie, owce, kozy ,konie

Formularz do akcyzy

Załącznik do faktur

Oświadczenie

RODO

 
ogloszenie - zwroto akcyzy lipiec 2023.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-07-21 09:51:39 | Data modyfikacji: 2023-09-12 09:13:53.
Informacja dla właścicieli zbiorników
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków

Treść informacji do pobrania tutaj

Formularz zgłoszenia zbiornika bezodpływowego i przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-07-20 11:05:49 | Data modyfikacji: 2023-07-20 11:09:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 6
lipca 2023 r.
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2023-07-06 14:02:20 | Data modyfikacji: 2023-07-20 11:09:45.
Obieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
odcinka drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów -
Niewierszyn
 
Obwieszczenie dotyczące drogi Niewierszyn Sulejów do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-06-28 08:26:13 | Data modyfikacji: 2023-07-20 11:09:45.
Informacja w sprawie naboru kandydatów na
ławników

Informacja o naborze kandydatów na ławników

Karta złogszenia kandydata na ławnika

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-06-22 08:14:59 | Data modyfikacji: 2023-07-20 11:09:45.
Ogłoszenie o chęci zakupu lasów i gruntów
przeznaczonych do zalesienia przez Nadleśnictwo
Smardzewice
 
Ogłoszenie dotyczące zakupu gruntów pod zalesienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-06-09 10:29:51 | Data modyfikacji: 2023-07-20 11:09:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczace
drogi Niewierszyn - Sulejów
 
Obwieszczenie dotyczące drogi Niewierszyn Sulejów do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-06-07 12:28:09 | Data modyfikacji: 2023-07-20 11:09:45.
Informacja Wójta Gminy Aleksandrów o sprzedaży
końcowej paliwa stałego
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2023-05-25 08:27:43 | Data modyfikacji: 2023-07-20 11:09:45.
Ogłoszenie o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę
 
Ogłoszenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2023-05-04 14:57:46 | Data modyfikacji: 2023-07-20 11:09:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów
dotyczące przebudowy drogi powiatowej od granic
administracyjnych z gminą Sulejów do
miejscowości Niewierszyn
 
Obwieszczenie dotyczące drogy Sulejów Niewierszyn do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-04-28 15:46:35 | Data modyfikacji: 2023-07-20 11:09:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
ujęcia wody w Jaksonku
 
Obwieszczenie dotyczace ujęcia wody w Jaksonku

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-04-24 13:56:02 | Data modyfikacji: 2023-07-20 11:09:45.
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola w Gminie
Aleksandrów
 
Dokument dotyczący kwoty dotacji do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-04-19 14:25:53 | Data modyfikacji: 2023-04-19 14:27:41.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotycząe
rozbudowy DK 74 w miejscowości Jaksonek
 
Obwieszczenie dotyczące DK 74 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-04-19 09:12:57 | Data modyfikacji: 2023-04-19 14:27:41.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Piotrkowie Trybunalskim dotyczące ujęcia w
Reczkowie Nowym
 
Obwieszczenie dotyczące ujęcia wody w Reczkowie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-04-13 14:48:24 | Data modyfikacji: 2023-04-19 14:27:41.
Prognoza oddziaływania na środowisko - linia 110
KV

Prognoza oddziaływania na środowisko

MPZP_110kV Aleksandrów_v5_wyłożenie final.pdf

MPZP_110kV_Aleksandrów_v5_wyłożenie final_1.pdf

MPZP_110kV_Aleksandrów_v5_wyłożenie final_3.pdf

MPZP_110kV_Aleksandrów_v5_wyłożenie final_2.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-04-06 09:07:45 | Data modyfikacji: 2023-04-19 14:27:41.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
linii elektroenergetycznej 110kV Sławno -
Sulejów
 
Obwieszczenie dotyczące linii Sławno Sulejów do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-27 13:26:45 | Data modyfikacji: 2023-04-19 14:27:41.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
nowego ujęcia wód podziemnych w Jaksonku
 
Obwieszczenie dotyczące ujęcia wody w Jaksonku do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-22 14:08:17 | Data modyfikacji: 2023-04-19 14:27:41.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - dotyczy
budowy linii elektroenergetycznej w miejscowości
Kotuszów
 
Obwieszczenie dotyczące budowy linii elektroenergetycznej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-17 12:37:44 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy 14 budynkow mieszkalnych w miejscowości
Ostrów
 
Obwieszczenie dotyczące budynków w Ostrowie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-14 09:47:11 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy 14 budynkow mieszkalnych w miejscowości
Ostrów
 
Obwieszczenie dotyczące budynków w Ostrowie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-09 14:59:36 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację inwestycji - droga Sulejów -
Kawęczyn - Krasik
 
Obwieszcznie dotyczące drogi Sulejow - Kawęczyn - Krasik do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-06 11:13:55 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Obwieszcznie o wszczęciu postępowania
admisnistracyjnego dotyczące budowy stacji
uzdatniania wody w Reczkowie Nowym
 
Obwieszczenie dotyczące ujęcia wody w Reczkowie Nowym do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-03-02 10:29:33 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Wody Polskie zawiadamiają o wszczęciu
postępowania administracyjnego dotyczacego studni
głębionowej w Reczkowie Nowym
 
Zawiadomienie dotyczace studni głębinowej w Reczkowie Nowym do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-02-23 14:07:41 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Piotrkowie Trybunalskim
 
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-02-23 14:04:30 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
wykonania nowego ujęcia wód podziemnych
 
Obwieszczenie dotyczace ujęcia wód do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-02-17 11:24:13 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
OGŁOSZENIE - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W
CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO
PRODUKCJI ROLNEJ

Wzór wniosku

Formularz do akcyzy

Załącznik do faktur

Oświadczenie dzierżawcy

Klauzula RODO

 

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2023-01-17 12:05:55 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację inwestycji
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 13:56:02 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2023
rok
 
Kwota doatcji dla przedszkoli na 2023 rok.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-01-12 14:08:56 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
dotycząca Rozporzadzenia w sprawie zmniejszenia
zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce
zjadliwej grypy ptaków

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynaii

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-01-10 09:35:54 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie
zamiaru zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem
dla gospodarstw domowych
 
Ogłoszenie dotyczące zakupu paliwa stałego do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-30 09:59:46 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Ostrów
 
Obwieszczenie dotyczace zabudowy mieszkaniowej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-29 14:00:14 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
przebudowy drogi Sulejów - Niewierszyn
 
Obwieszczenie dotyczace przebudowy drogi Sulejów - Niewierszyn do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-19 15:23:13 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy budynków mieszkalnych w Ostrowie
 
Obwieszczenie dotyczące budynków w Ostrowie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-13 09:47:18 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Obwieszczenie dotyczące budowy linii
elektroenergetycznej Sławno - Sulejów
 
Obwieszczenie dotyczące linii elektroenergetycznej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-11-28 09:24:08 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Ostrów
 
Obwieszczenie dotyczące zabudowy mieszkaniowej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-11-21 09:20:22 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska dotyczace budowy tras S12 oraz S74
 
Zawiadomienie dotyczące tras S12 oraz S74 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-11-14 10:51:46 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Ogłoszenie w sprawie zamiaru zakupu paliwa
stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
 
Ogłoszenie dotyczące zakupu węgla do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-11-03 12:46:55 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Gmina Aleksandrów otrzymała dofinansowanie w
ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"
 
Informacja na temat dofinansowania Poznaj Polskę >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-11-03 10:02:14 | Data modyfikacji: 2023-03-17 12:39:19.
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola w Gminie
Aleksandrów
 
Informacja o dotacji dla przedszkola do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-10-24 11:48:13 | Data modyfikacji: 2022-10-27 09:16:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektrowni słonecznej w Siucicach kolonii
 
Obwieszczenie dotyczące elektrowni słoneczenj do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-10-21 13:26:28 | Data modyfikacji: 2022-10-21 13:28:17.
Obwieszczenia Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy nowego ujęcia wody wraz z modernizacja
istniejących ujęć wody

Obwieszczenie dotyczące ujęcia wody w Aleksandrowie

Obwieszczenie dotyczące ujęcia wody w Ciechomienie

Obwieszczenie dotyczące ujęcia wody w Jaksonku

Obwieszczenie dotyczące ujęcia wody w Niewierszynie

Obwieszczenie dotyczące ujęcia wody w Reczkowie Nowym

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-09-29 13:07:28 | Data modyfikacji: 2022-10-21 13:28:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budynków mieszkalnych w Ostrowie
 
Obwieszczenie dotyczace budynków w Ostrowie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-09-28 13:32:01 | Data modyfikacji: 2022-09-28 13:38:48.
Dofinansowanie dla Gminy Aleksandrów w ramach
przedsięwzięcia Poznaj Polskę
 
Informacja na temat dofinansowania do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-09-23 11:40:03 | Data modyfikacji: 2022-09-28 13:38:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków dotyczące
budowy nowej linii 110 kV Sławno - Sulejów
 
Obwieszczenie_WGM_linia_slawno_sulejow_19092022.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-09-23 09:34:52 | Data modyfikacji: 2022-09-28 13:38:48.
Informacja dla osób korzystających z pomocy
żywnościowej w ramach POPŻ

OGŁOSZENIE


 


Informujemy, że wszystkie osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ - Podprogram 2021 z terenu gminy Aleksandrów mogą w dniach: 20, 21, 22 września 2022 roku odebrać pozostałe artykuły spożywcze.


 


Kierownik Gminnego Ośrodka


Pomocy Społecznej w Aleksandrowie


/-/Dorota Śpiewak

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-09-13 11:46:57 | Data modyfikacji: 2022-09-28 13:38:48.
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola w Gminie
Aleksandrów
 
Dokument o kwocie dotacji dla przedszkola do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-08-31 13:42:17 | Data modyfikacji: 2022-09-28 13:38:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w Siucicach Kolonii
 
Obwieszczenie dotyczące elektrowni słonecznej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-08-30 08:46:39 | Data modyfikacji: 2022-08-30 15:31:04.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska dotyczące budowy drogi S12 oraz S74
 
Zawiadomienie dotyczące S12 oraz S74 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-08-25 08:17:30 | Data modyfikacji: 2022-08-25 08:43:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Aleksandrów
 
Obwieszczenie o zmianie Studium do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-08-02 10:52:20 | Data modyfikacji: 2022-08-25 08:43:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
zabudowy mieszkaniowej w Ostrowie
 
Obwieszczenie dotyczące zabudowy mieszkaniowej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-27 12:19:38 | Data modyfikacji: 2022-08-25 08:43:18.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania
postanowienia - "Budowa nowej linii - linia 110 kV
Sławno - Sulejów"
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-26 08:31:41 | Data modyfikacji: 2022-08-25 08:43:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
wydobycia piaskowca ze złoża WOLICA VI - pole B
 
Obwieszcznie dotyczace wydobycia pisaskowca do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-13 13:17:23 | Data modyfikacji: 2022-08-25 08:43:18.
OGŁOSZENIE - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W
CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO
PRODUKCJI ROLNEJ

Wzór wniosku

Formularz do akcyzy

Załącznik do faktur

Klauzla RODO

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-13 10:47:02 | Data modyfikacji: 2022-08-25 08:43:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w
Dębowej Górze Kolonii
 
Obwieszczenie dotyczące stacji bazowej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-12 12:02:32 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działce nr ew. 335 w
miejscowości SIucice Kolonia gmina Aleksadnrów
 
Obwieszczenie dotyczące Elektrowni Słonecznej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-11 11:18:57 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola w Gminie
Aleksandrów
 
Wyliczenie kwoty dotacji dla przedszkola do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-06 14:12:41 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Gmina Aleksandrów przystępuje do aktualizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Informujemy, że Gmina Aleksandrów przygotowuje aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który obowiązywał będzie w latach 2023-2030.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (zwany PGN) to dokument strategiczny tworzony w celu wskazania możliwości zrównoważonego energetycznie rozwoju poprzez realizację przedsięwzięć efektywnych energetycznie, a zarazem korzystnych ekologicznie i społecznie. Jego zapisy dotyczą obiektów infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie gminy, jak również wszystkich mieszkańców zainteresowanych inwestycjami w obszarze gospodarki niskoemisyjnej.

Inwestycjami związanymi z gospodarką niskoemisyjną są przedsięwzięcia przyczyniające się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym gazów cieplarnianych, jak również uzyskania oszczędności zużycia energii/paliw i dotyczą w szczególności m.in.:
- modernizacji energetycznej budynków (termomodernizacja - ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana starych źródeł ciepła, modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne)
- inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach
- budowy, rozbudowy i modernizacji jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, itp.)
- rozwój elektromobilności
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi aplikację o unijne środki w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 oraz środki z funduszy ochrony środowiska. Posiadanie Planu często jest obligatoryjne przy ubieganiu się o wsparcie finansowe przedsięwzięć, których realizacja przyniesie korzyści w postaci poprawy jakości powietrza oraz oszczędności energii.
W zaktualizowanym dokumencie znajdzie się lista inwestycji związanych z gospodarką niskoemisyjną, planowanych do realizacji w latach 2023-2030.

W związku z powyższym, oraz aby jak najlepiej rozpoznać Państwa potrzeby i możliwości inwestycyjne, udostępniamy Formularz zgłoszenia planowanego przedsięwzięcia do PGN z prośbą o wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych programach dofinansowujących tego typu przedsięwzięcia. Wypełnienie formularza nie stanowi wiążącego zobowiązania realizacji inwestycji z Państwa strony.

Formularz zgłoszenia planowanego przedsięwzięcia do PGN należy wypełnić w terminie do 31 lipca 2022 roku i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl lub w wersji papierowej dostarczyć do Urzędu Gminy w Aleksandrowie do Sekretariatu pokój nr 6.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wykonawcą Planu lub z pracownikami Urzędu Gminy w Aleksandrowie o pod nr tel. 44- 756 00 27

Aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów, na zlecenie Gminy Aleksandrów, wykonuje firma PPUH BaSz mgr inż. Bartosz Szymusik ul. Polna 72, 26-200 Końskie, tel/fax. (41)372-49-75 lub tel. 601-819-252, e-mail basz@post.pl. Sprawę prowadzi Pani Agata Pacak.

 
Formularz zgłoszenia planowanych przedsięwzięć do PGN dla Gminy Aleksandrów.docx

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-27 15:03:08 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielach dotyczące planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej
 
Obwieszczenie dotyczące Natury 2000 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-06-08 14:14:51 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w miejscowości Dębowa Góra Kolonia
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 08:53:34 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Zawiadomienie dot. budowy linii 110kV Sławno -
Sulejów
 
zawiadomienie dot. budowy linii 110kw Slawno Sulejow 05052022.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-11 09:15:15 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Informacja o zamiarze przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na odbieranie odpadów komunalnych z
nieruchomości niezamieszkałych - dotyczy
przedsiębiorców z terenu Gminy Aleksandrów
 
Informacja do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-05-06 12:00:02 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Wyliczenie wysokości podstawowej kwoty dotacji
dla przedszkola w Gminie Aleksandrów po
aktualizacji kwietniowej oraz wysokości dotacji
dla niepublicznego przedszkola
 
Informacja o kwocie dotacji do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-21 13:12:58 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy lini średniego napięcia w miejscowości
Włodzimierzów
 
Obwieszczenie dot. lini średniego napięcia we Włodzimierzowie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-21 13:09:02 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
wydobywania piaskowca ze słoża WOLICA VI - pole
B
 
Obwieszczenie dot. wydobycia piaskowca do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-20 12:48:39 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Postanowienie Nr 6/2002 Komisarza Wyborczego w
Piotrkowie Trybunalskim w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy
Aleksandrów
 
Postanowienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-13 13:16:40 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Trening systemu wykrywania i alarmowania

Alternatywa tekstowa - Komunikat w sprawie treningu wykrywania i alarmowania

 
Komunikat do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-04-09 11:09:55 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
zabudowy mieszkaniowej w Ostrowie
 
Obwieszczenie dot. zabudowy mieszkaniowej w Ostrowie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-07 11:07:38 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
dotyczący zasiłków osłonowych
 
Komunikat o zasiłkach do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-04-01 15:02:56 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie
ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2022r na
obszarze województwa łódzkiego
 
Obwieszczenie dot kwalifikacji wojskowej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-22 11:19:56 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów o
przyjęciu dokumentu wymagającego udziału
społeczeństwa
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-17 14:41:29 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Komunikat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
dotyczący polowań realizowanych przez koła
łowieckie
 
Komunikat do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-11 08:58:15 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektroenergetycznej lini w miejscowości
Siucice Kolonia
 
Obwieszczenie dot. Siucic Kolonii do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:25:39 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektroenergetycznej lini w miejscowości
Dąbrowa nad Czarną
 
Obwieszczenie dot. Dąbrowy nad Czarną do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:24:57 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektroenergetycznej lini napowietrznej w
miejscowościach Sieczka i Kawęczyn
 
Obwieszczenie dot. Sieczki i Kawęczyna do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:23:14 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektroenergetycznej lini w miejscowości
Kotuszów
 
Obwieszcze dot. Kotuszowa do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:21:21 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektroenergetycznej lini w
miejscowościach Sieczka - Kawęczyn
 
Obwieszczenie dot. Sieczki i Kawęczyna do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:18:22 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektroenergetycznej lini w miejscowości
Niewierszyn
 
Obwieszczenie dot. Niewierszyna do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:17:30 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektroenergetycznej lini w miejscowości
Stara Kolonia
 
Obwieszczenie dot. Starej Kolonii do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-03 13:59:16 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektroenergetycznej lini w miejscowości
Niewierszyn
 
Obwieszczenie dot. Niewierszyna do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-03 13:58:22 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektroenergetycznej lini w miejscowości
Dąbrówka
 
Obwieszczenie dot. Dąbrówki do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-03 13:57:40 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektroenergetycznej lini w miejscowości
Dąbrówka oraz Szarbsko
 
Obwieszczenie dot. Dąbrówki oraz Szarbska do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-03 13:57:01 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektroenergetycznej lini w miejscowości
Skotniki
 
Obwieszczenie dot. Skotnik do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-03 13:55:56 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektroenergetycznej lini w miejscowości
Aleksandrow
 
Obwieszczenie dot. Aleksandrowa do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-03 13:55:17 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektroenergetycznej lini w miejscowości
Stara Kolonia
 
Obwieszczenie dot. Starej Kolonii do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-03 13:54:18 | Data modyfikacji: 2022-07-13 11:11:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektroenergetycznej lini w miejscowości
Rożenek
 
Obwieszczenie dot. Rożenka do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-03 13:51:53 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektroenergetycznej lini w miejscowości w
Rożenek oraz Ciechomin
 
Obwieszczenie dot. Rożenka oraz Ciechomina do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-03 13:51:13 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektroenergetycznej lini w miejscowości
Siucice Kolonia
 
Obwieszczenie dot. Siucic Kolonii do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-03 13:50:14 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Informacja o dostosowaniu bazy danych ewidencji
gruntów i budynków do przepisów rozporządzenia
w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 
Informacja dot ewidencji gruntów do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-03 08:27:37 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska dotyczące budowy trasy S12 oraz S74
 
Zawiadomienie dot. S12 i S74 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-03 08:24:49 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
zabudowy mieszkaniowej w Ostrowie
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-02-23 15:24:20 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Zawiadomienie - Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-02-03 11:46:43 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2022
rok
 
Dokument dotyczący dotacji dla przedszkoli do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:03:47 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczace
budowy stacji bazowej telefoni komórkowej w
Dębowej Górze Kolonii
 
Obwieszczenie dotyczące stacji bazwowej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-27 11:59:07 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wzór wniosku >>

Formularz >>

Zestawienie faktur >>

Klauzula RODO >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-21 08:15:06 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Obwieszczenie dotyczące wydobywania piaskowca ze
złoża Wolica
 
Obwieszczenie dotyczące wydobywania piaskowca do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-17 13:36:13 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
instalacji konstrukcji i urządzeń stacji bazowej
telefonii komórkowej w Sieczce
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-14 13:11:37 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów- o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego- Jaksonek i
Taraska
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2022-01-05 12:13:03 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-11-17 08:52:45 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-11-17 08:50:50 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o
wszczęciu postępowania administracyjnego i
wystąpieniu do organów opiniujących
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-11-17 08:42:09 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie
podjęcia zawieszonego w dniu 16 grudnia 2019 r.
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie
Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą
towarzysząca na działce nr ew. 335 ( obręb
0027)w miejscowości Siucice Kolonia gmina
Aleksandrów"
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-11-15 13:06:06 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Obwieszczenie dotyczące budowy nowej lini 110 kV
Sławno - Sulejów
 
Obwieszczenie dotyczące budowy lini do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-11-10 11:44:39 | Data modyfikacji: 2022-03-03 13:52:56.
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola w Gminie
Aleksandrów
 
Dokument dotyczący kwoty dotacji do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-11-03 15:00:50 | Data modyfikacji: 2021-11-03 15:04:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów- projekt
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zamina studium

Prognoza oddziaływania na środowisko

 
Obwieszczenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-10-15 10:50:29 | Data modyfikacji: 2021-11-03 15:04:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o
wszczęciu postępowania administracyjnego i
wystąpieniu do organów opiniujących- Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-10-14 10:18:30 | Data modyfikacji: 2021-11-03 15:04:31.
Regulamin konkursu wiedzy o koronawirusie (
COVID-19)
 
Regulamin do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2021-08-20 09:08:09 | Data modyfikacji: 2021-11-03 15:04:31.
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU
NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Ogłoszenie w sprawie zwrotu akcyzy >>

Formularz dotyczacy zwrotu akcyzy >>

Oświadczenie dotyczące zwrotu akcyzy >>

Klauzula RODO >>

Wniosek o zwrotu podatku akcyzowego >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-14 09:47:53 | Data modyfikacji: 2021-11-03 15:04:31.
Postanowienie dotyczące budowy nowej linii 110 kv
Sławano-Sulejów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-09 08:38:54 | Data modyfikacji: 2021-11-03 15:04:31.
Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów o wszczęciu
procedury szacowania strat w gospodarstwach
rolnych

Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 r. powiadomił Wojewodę Łódzkiego o wystąpieniu na terenie naszej gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - opadów gradu, które miało miejsce w dniu 24 czerwca 2021 r.
Poniżej znajduje się komunikat informujący o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej związanych z wystąpieniem na terenie gminy szkód spowodowanych gradem.

Komunikat do pobrania tutaj >>

Wniosek o oszacowanie szkód

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw

Oświadczenie nr 2 o produkcji

Oświadczenie nr 4a o poniesionych szkodach

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-05 14:21:04 | Data modyfikacji: 2021-11-03 15:04:31.
Informacja dotycząca składania wniosków o
odszkodowanie w związku z gradobiciem

Wniosek o odszkodowanie

 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-29 14:34:55 | Data modyfikacji: 2021-11-03 15:04:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy sali gimnastycznej w Skotnikach
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-24 13:46:45 | Data modyfikacji: 2021-11-03 15:04:31.
Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu
obowiązku sporządzenia raportu - Linia 110 kv
Sławno - Sulejów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-11 08:24:02 | Data modyfikacji: 2021-11-03 15:04:31.
Postanowienie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
uzupełniających wyborów sołtysa.
 
Postanowienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-21 14:33:09 | Data modyfikacji: 2021-11-03 15:04:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na
realizację inwestycji
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-21 12:30:43 | Data modyfikacji: 2021-11-03 15:04:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy farmy fotowoltaicznej w Dębowej Górze
 
Obwieszczenie dotyczące budowy farmy FV do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-23 15:57:56 | Data modyfikacji: 2021-11-03 15:04:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
stacji bazowej telefoni komórkowej w Sieczce
 
Obwieszczenie dotyczące stacji bazowej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-16 12:58:29 | Data modyfikacji: 2021-04-16 12:59:27.
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
administracyjnego dotyczącego budowy linii 110 kV
Sławno - Sulejów
 
Obwieszcznie o linii do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-12 14:31:36 | Data modyfikacji: 2021-04-16 12:59:27.
Raport o stanie zapewnienia dostępności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Raport o stanie zapewnienia dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-03-31 15:39:16 | Data modyfikacji: 2021-04-16 12:59:27.
Raport o stanie zapewenienia dostępności
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce
 
Raport o stanie zapewnienia dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-03-31 15:37:38 | Data modyfikacji: 2021-04-16 12:59:27.
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
 
Dotacje dla przedszkoli >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:13:24 | Data modyfikacji: 2021-10-18 12:08:42.
Raport o stanie zapewnienia dostępności Gminnego
Zespołu Oświaty
 
Raport o stanie dostępnosci GZO do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:23:01 | Data modyfikacji: 2021-03-31 12:07:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy lini średniego napięcia na terenie Gminy
Aleksandrów
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-03-26 08:54:47 | Data modyfikacji: 2021-03-31 12:07:35.
Podstawowa kwota dotacji
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-03-08 12:37:09 | Data modyfikacji: 2021-03-31 12:07:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o
wszczęciu postępowania administracyjnego -
Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej w
Dębowej Górze
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-03-03 10:05:51 | Data modyfikacji: 2021-03-31 12:07:35.
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego

Ogłoszenie do pobrania tutaj >>

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik do wniosku - zestawienie faktur

Oświadczenia dołączane do wniosku

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dotyczący PKD

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-21 15:28:00 | Data modyfikacji: 2021-01-21 15:49:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów -
Instalacja konstrukcji stalowej i urządzeń
stacji bazowej telefonii komórkowej

Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-04 15:31:31 | Data modyfikacji: 2021-01-21 15:49:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów -
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skotnikach
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-23 11:39:29 | Data modyfikacji: 2021-01-21 15:49:40.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska dotyczące budowy trasy S12 oraz S74
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-07 12:35:10 | Data modyfikacji: 2021-01-21 15:49:40.
Komunikat o samodzielnym dokonywaniu odczytów
wodomierzy
 
Komunikat do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-10-23 15:36:07 | Data modyfikacji: 2021-01-21 15:49:40.
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie
udzielenia pozowlenia wodnoprawnego - obręb
Wólka Skotnicka
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-10-23 09:26:53 | Data modyfikacji: 2021-01-21 15:49:40.
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie
udzielenia pozowlenia wodnoprawnego - obręb
Kotuszów
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-10-23 09:22:45 | Data modyfikacji: 2021-01-21 15:49:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy sieci wodociągowej w Rożenku
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-26 09:52:14 | Data modyfikacji: 2021-01-21 15:49:40.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska dotyczace budowy drogi ekspresowej S12
oraz S74
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-25 11:43:42 | Data modyfikacji: 2021-01-21 15:49:40.
Obwieszczenia Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego w miejscowości Siucice Kolonia
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-08-12 09:36:29 | Data modyfikacji: 2020-08-17 10:47:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagosopdarowania
przestrzennego gminy Aleksandrów
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-04 12:21:52 | Data modyfikacji: 2020-08-17 10:47:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW DOTYCZĄCE
BUDOWY TRZECH FARM FOTOWOLTANICZNYCH W
MIEJSCOWOŚCI STARA KOLONIA
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Karolina Grzybowska | Data wprowadzenia: 2020-08-04 09:46:05 | Data modyfikacji: 2020-08-04 09:49:10.
Obiweszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o
przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Aleksandrów w zakresie
ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin
 
Obwieszczenie od pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-03 15:51:48 | Data modyfikacji: 2020-08-04 09:49:10.
Informajca dotycząca jakości wody z wodociągu
Ciechomin
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-31 14:08:01 | Data modyfikacji: 2020-08-04 09:49:10.
Komunikat w sprawie przeprowadzenia na terenie
województwa łódzkiego treningu systemu
wykrywania i alarmowania
 
Komunikat do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-31 14:04:07 | Data modyfikacji: 2020-08-04 09:49:10.
Ogłoszenie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej

Ogłoszenie

Wniosek o zwrot akcyzy

Załącznik do wniosku

Zestawienie faktur

Oświadczenia

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-30 10:12:56 | Data modyfikacji: 2020-07-30 10:23:45.
Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP

W związku z organizacją II tury wyborów prezydenckich, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 94 z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 10 lipca 2020 r., od godz. 00.01, do dnia 13 lipca 2020 r., do godz. 23.59.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-10 09:04:07 | Data modyfikacji: 2020-07-30 10:23:45.
Zmiany w systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi
 
Informacja o zmianach do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 16:06:31 | Data modyfikacji: 2020-07-30 10:23:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy trzech odrębnych farm fotowoltaicznych w
Starej Kolonii
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-15 12:45:51 | Data modyfikacji: 2020-07-30 10:23:45.
Zawiadomienie dotyczące budowy drogi ekspresowej
S12 oraz S74
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-06-09 13:29:01 | Data modyfikacji: 2020-07-30 10:23:45.
Ogłoszenie o ograniczeniu zużycia wody

 

OGŁOSZENIE


o ograniczeniu zużycia wody wykorzystywanej do podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów zwodociągu gminnego.

 

W związku z utrzymującym się brakiem opadów atmosferycznych, Wójt Gminy Aleksandrów zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych, o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych ogródków, terenów zielonych i upraw rolnych. Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami! Pobór wody do napełnienia basenu czy podlewania ogródka może spowodować, że w danym momencie innym braknie jej do celów bytowo-socjalnych. Jeszcze raz bardzo proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższego ograniczenia.

 

Wójt Gminy Aleksandrów
Paweł Mamrot

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-24 14:20:07 | Data modyfikacji: 2020-07-30 10:23:45.
Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy trzech farm fotowoltaicznych w
miejscowości Stara Kolonia
 
zawiadomienie_wga_budowa farm_FV_22042020.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-22 14:11:08 | Data modyfikacji: 2020-07-30 10:23:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy trzech farm fotowoltaicznych w
miejscowości Stara Kolonia
 
obwieszczenie_wga_budowa farm_FV_22042020.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-22 14:09:11 | Data modyfikacji: 2020-07-30 10:23:45.
Komunikat - dotyczący zamkniętych z powodu
pandemii placówek rehabilitacyjnych i osoób nie
mogących z nich skorzystać

KOMUNIKAT

 

Wójt Gminy Aleksandrów informuje mieszkańców Gminy Aleksandrów , że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne w wysokości 500 zł.
Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działają z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.
Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - www.sow.pfron.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

 


Wójt Gminy Aleksandrów
/-/ Paweł Mamrot

%MCEPASTEBIN%

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-16 10:17:43 | Data modyfikacji: 2020-04-21 13:56:40.
Informacja GOPS o wydawaniu pomocy żywnościowej.
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-03 14:34:00 | Data modyfikacji: 2020-04-21 13:56:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy sieci elektroenergetycznej
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-03 10:44:27 | Data modyfikacji: 2020-04-21 13:56:40.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska dotyczące budowy trasy S12 oraz S74
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-10 09:28:10 | Data modyfikacji: 2020-04-21 13:56:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy chodnika w Dębowej Górze Kolonii
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-02-27 16:10:29 | Data modyfikacji: 2020-04-21 13:56:40.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska dotyczące budowy trasy S12 oraz S74
 
zawiadomienie_GDOS_S12_S74_25022020.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-02-25 08:49:45 | Data modyfikacji: 2020-04-21 13:56:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Alekandrów dotyczące
budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych w
Jaksonku
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-24 11:10:58 | Data modyfikacji: 2020-04-21 13:56:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy trzech odrębnych farm fotovoltaicznych w
miejscowości Stara Kolonia
 
obwieszczenie_WGA_wznowienie_postepowania_farmy_FV_stara_kolonia_21012019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-21 13:18:00 | Data modyfikacji: 2020-04-21 13:56:40.
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ogłoszenie w sprawie zrotu akcyzy >>

Wniosek o zwrot akcyzy >>

Oświadczenia dotyczące zwrotu akcyzy >>

Oświadczenie o produkcji rolnej >>

Klauzula informacyjna >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-17 09:27:00 | Data modyfikacji: 2020-04-21 13:56:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy trzech farm fotowoltaicznych w Starej
Kolonii
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-02 13:21:33 | Data modyfikacji: 2020-01-02 13:33:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy zespołu elektorwni fotowoltaicznych
"WŁODZIMIERZÓW"
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:05:22 | Data modyfikacji: 2020-01-02 13:33:37.
Obwieszczenie Wójta Gmina Aleksandrów dotyczące
budowy elektrowni słonecznej w miejscowości
Siucice Kolonia gmina Aleksandrów
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-16 12:16:47 | Data modyfikacji: 2020-01-02 13:33:37.
Czyszczone kominy to mniejszy smog
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-12 08:56:06 | Data modyfikacji: 2020-01-02 13:33:37.
Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia
2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy
Aleksandów
 
Zarządzenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:21:56 | Data modyfikacji: 2020-01-02 13:33:37.
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-06 12:23:15 | Data modyfikacji: 2020-01-02 13:33:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy trzech farm fotowoltaicznych w Starej
Kolonii
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-03 14:37:41 | Data modyfikacji: 2020-01-02 13:33:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotczyące
budowy trasy S12 oraz trasy S74
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-03 14:35:12 | Data modyfikacji: 2020-01-02 13:33:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektrowni fotowoltaicznej w Reczkowie
Nowym
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-11-29 09:00:31 | Data modyfikacji: 2020-01-02 13:33:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - dotyczy
budowy elektrowni fotovoltaicznej w Jaksonku
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-11-18 13:55:20 | Data modyfikacji: 2020-01-02 13:33:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
Elektrowni Słoencznej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Siucice Kolonia
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-11-18 13:43:58 | Data modyfikacji: 2020-01-02 13:33:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - dotyczy
Budowy Zespołu Elektrowni Fotowoltaicznych
"WŁODZIMIERZÓW" wraz z infrastrukturą wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
 
Obwieszczenie do pobrania tuatj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-11-18 13:32:13 | Data modyfikacji: 2020-01-02 13:33:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW
włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną - Borowiec
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-11-15 11:58:39 | Data modyfikacji: 2019-11-15 12:06:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów -
Elektrownia fotowoltaiczna w obrębie Reczków
Nowy
 
obwieszczenie_WGA_elektorwnia_FV_Reczkow_Nowy_13112019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-11-13 08:37:14 | Data modyfikacji: 2019-11-15 12:06:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
elektrowni fotowoltaicznej w Borowcu
 
obiweszcznie_WGA_farma_FV_30102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-30 08:53:49 | Data modyfikacji: 2019-11-15 12:06:29.
Informacja dla rolników z terenu Gminy
Aleksandrów - usuwanie folii i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej

Informacja dla rolników w sparwie zbiówki folii

Oświadczenie doczyące ilości folii

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-29 09:21:49 | Data modyfikacji: 2019-11-15 12:06:29.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska dotyczące budowy trasy S12 oraz S74
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-24 09:59:51 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych we
Włodzimierzowie
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-11 13:27:52 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy trzech farm fotowoltaicznych w Starej
Kolonii
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-10 12:04:37 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
farmy fotowoltaicznej w Starej Koloni - instalacja
III
 
obwieszczenie_WGA_budowa_farmy_FV_Stara_Kolonia_III_07102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-07 14:23:45 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
farmy fotowoltaicznej w Starej Koloni - instalacja
II
 
obwieszczenie_WGA_budowa_farmy_FV_Stara_Kolonia_II_07102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-07 14:21:58 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
farmy fotowoltaicznej w Starej Koloni - instalacja
I
 
obwieszczenie_WGA_budowa_farmy_FV_Stara_Kolonia_I_07102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-07 14:20:33 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Informacja dotycząca szkolenia w zakresie
wypełnienia wniosku o udzielenie pomocy w
związku z wystąpieniem suszy
 
informacja_szkolenie_pomoc_susza_04102019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-04 14:45:27 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Stara
Kolonia - instalacja III
 
Obwieszczenie_WGA_elektrownia_FV_Stara_Kolonia_III_30092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-30 15:46:04 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Stara
Kolonia - instalacja II
 
Obwieszczenie_WGA_elektrownia_FV_Stara_Kolonia_II_30092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-30 15:44:35 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Stara
Kolonia - instalacja I
 
Obwieszczenie_WGA_elektrownia_FV_Stara_Kolonia_I_30092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-30 15:43:16 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektrowni fotowoltaicznej w Reczkowie
Nowym
 
Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-26 09:19:57 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektrowni fotowoltaicznej w Reczkowie
Nowym
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-26 09:14:38 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - dotyczy
elektorwnii fotowoltaicznej w Siucicach Kolonii
 
obwieszczenie_WGA_elektrownia_FV_Siucice_Kolonia_24092015.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-24 11:10:09 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Komunikat Państwowego Powiatowego Isnpektora
Sanitarnego skierowany do konsumentów wody z
wodociągu publicznego w Aleksandrowie
 
Komunikat do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-20 12:16:59 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Informaczja w srawie jakości wody z wodociągu
publicznego Aleksandrów
 
Infromacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-18 15:54:41 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
Zespołu Elektrowni Fotovoltaicznych JAKSONEK
 
Obwieszczenie_WGA_elektrownie_FV_jaksonek_17092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:56:58 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi w sprawie budowa trasy S12 i
S74
 
obwieszczenie_RODS_S12_S74_16092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-16 14:32:54 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
farmy fotowoltaicznej w Starej Kolonii -
instalacja III
 
obwieszczenie_elektrownia_FV_Stara_Kolonia_III_16092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-16 14:26:09 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
farmy fotowoltaicznej w Starej Kolonii -
instalacja II
 
obwieszczenie_elektrownia_FV_Stara_Kolonia_II_16092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-16 14:20:53 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
farmy fotowoltaicznej w Starej Kolonii -
instalacja I
 
obwieszczenie_elektrownia_FV_Stara_Kolonia_I_16092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-16 14:16:29 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:24:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - droga
leśna w Tarasce
 
obwieszczenie_WGA_droga_lesna_taraska_11092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-11 15:21:25 | Data modyfikacji: 2019-09-13 11:05:11.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska dotyczące budowy drogi ekspresowej
S12 oraz S74
 
zawiadomienie_GDOS_S12_S74_10092019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-10 14:16:16 | Data modyfikacji: 2019-09-13 11:05:11.
Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
elektrownii fotowoltaicznej w Borowcu
 
Zawiadomienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-05 12:23:38 | Data modyfikacji: 2019-09-13 11:05:11.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
elektrownii fotowoltaicznej w Borowcu

Obwieszczenie do pobrania tutaj >>

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-05 12:22:51 | Data modyfikacji: 2019-09-13 11:06:31.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi - dotyczy budowy drogi
ekspresowej S12 i S74
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:22:58 | Data modyfikacji: 2019-09-13 11:06:31.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi - dotyczy budowy drogi
ekspresowej S12 i S74
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:18:26 | Data modyfikacji: 2019-08-19 10:25:01.
Ogłoszsenie o szkoleniu na temat dofinansowania
związanego z wapnowaniem gleb
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-14 09:12:28 | Data modyfikacji: 2019-08-19 10:25:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
farmy fotowoltaicznej w Starej Kolonii -
instalacja I
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-26 09:37:32 | Data modyfikacji: 2019-08-19 10:25:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
farmy fotowoltaicznej w Starej Kolonii -
instalacja II
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-26 09:31:58 | Data modyfikacji: 2019-08-19 10:25:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
farmy fotowoltaicznej w Starej Kolonii -
instalacja I
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-26 09:27:48 | Data modyfikacji: 2019-08-19 10:25:01.
Komunikat w sprawie przedłużenia procedury
szacowania strat spwodowanych suszą
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-18 10:19:59 | Data modyfikacji: 2019-08-19 10:25:01.
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Wniosek

Oświadcznia

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-15 10:15:21 | Data modyfikacji: 2019-08-19 10:25:01.
Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów o wszczęciu
procedury szacowania strat w gospodarstwach
rolnych

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów dotyczący szacowania strat spowodowanych suszą

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję

Oświadczenie o strukturze upraw

Oświadczenie o produkcji zwierzęcej

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-09 15:22:07 | Data modyfikacji: 2019-08-19 10:25:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektrowni fotowoltaicznej w Borowcu
 
obwieszczenie_WGA_elektrownia_FV_Borowiec_05072019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-05 08:43:24 | Data modyfikacji: 2019-08-19 10:25:01.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi dotyczące budowy trasy S12
oraz S74
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-03 12:29:28 | Data modyfikacji: 2019-07-03 12:32:25.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi dotyczące dorgi ekspresowej
S12 oraz S74
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-25 11:12:30 | Data modyfikacji: 2019-06-25 11:22:27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy drogi leśnej w Leśnictwie Taraska
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:48:28 | Data modyfikacji: 2019-06-25 11:22:27.
Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń do
udzialu w koloniach
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-21 12:37:42 | Data modyfikacji: 2019-06-25 11:22:27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
elektrowni fotowoltaicznej w Borowcu
 
Dokument do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-18 12:01:37 | Data modyfikacji: 2019-06-19 09:47:55.
Komunikat w sprawie zakazu podlewania ogródków
przydowmocych, terenów zielonych oraz
napełniania basenów z wodociągu gminnego
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-13 15:09:56 | Data modyfikacji: 2019-06-19 09:47:55.
Informacja dotycząca wyboru ławników na
kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Opocznie, Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim oraz Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalski zwrócił się do Rady Gminy Aleksandrów z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:


Do Sądu Rejonowego w Opocznie - 1 ławnik do Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich,
Do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim – 1 ławnik do Wydziału Pracy,
Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim - 6 ławników.


Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi,
że ławnikiem może być wybrany ten, kto:


1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Ławnikami nie mogą być:


1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.


Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:


1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.


Formularze niezbędne do przygotowania zgłoszenia na ławników są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.aleksandrow.bip.gmina.pl w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia” oraz można je otrzymać w sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów, pokój nr 6 w godzinach pracy.


Karty zgłoszeń kandydatów na ławników są przyjmowane do dnia 30 czerwca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów, pokój nr 6.


Dokumenty do pobrania:


Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:19:43 | Data modyfikacji: 2019-06-19 09:47:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące
budowy elektrowni fotowoltaicznej w Reczkowie
Nowym
 
obwieszcznie WGA elektrownia fotowoltaiczna Reczkow 06062019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-06 15:05:57 | Data modyfikacji: 2019-06-19 09:47:55.
Obwieszczenie i ogłoszenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska dotyczące budowy trasy S12
oraz S74
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-03 10:35:07 | Data modyfikacji: 2019-06-19 09:47:55.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-28 12:04:49 | Data modyfikacji: 2019-06-19 09:47:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - dotyczy
budowy elektrowni fotowoltaicznej w Borowcu
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-17 15:39:22 | Data modyfikacji: 2019-06-19 09:47:55.
Obwieszczenie dotyczące budowy elektrowni
fotowoltaicznej w Starej Kolonii - instalacja III
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:22:36 | Data modyfikacji: 2019-06-19 09:47:55.
Obwieszczenie dotyczące budowy elektrowni
fotowoltaicznej w Starej Kolonii - instalacja II
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:19:50 | Data modyfikacji: 2019-06-19 09:47:55.
Obwieszczenie dotyczące budowy elektrowni
fotowoltaicznej w Starej Kolonii - instalacja I
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:14:51 | Data modyfikacji: 2019-06-19 09:47:55.
Obwieszczenie dotyczące budowy elektrowni
fotowoltaicznej w Reczkowie Nowym
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:12:56 | Data modyfikacji: 2019-06-19 09:47:55.
Zawiadomienei w sprawie podjęcia decyzji o
przeprowadzeniu zabiegu chemicznego
 
Dokumnet do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-06 11:28:59 | Data modyfikacji: 2019-06-19 09:47:55.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
- dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w
Borowcu
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-09 12:31:19 | Data modyfikacji: 2019-06-19 09:47:55.
Postanowienie Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie
wyborów sołtysów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-29 11:57:00 | Data modyfikacji: 2019-06-19 09:47:55.
Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi dotyczące budowy
drogi ekspresowej S12 oraz S74
 
Dokument do porania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-25 13:54:15 | Data modyfikacji: 2019-06-19 09:47:55.
Zawiadomienie - o wszczęciu postępowania
administracyjnego - dotyczy wykonania stawu do
hodowli ryb
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-20 12:01:59 | Data modyfikacji: 2019-06-19 09:47:55.
Ogłoszenie dotyczące przedłużenia terminu
składania wniosków o zwrot akcyzy zawartej w
cenie oleju napędowego
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-14 14:48:24 | Data modyfikacji: 2019-03-14 14:49:58.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-05 10:45:19 | Data modyfikacji: 2019-03-14 14:49:58.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących - dotyczy budowy elektrowni
fotowoltaicznej
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-01 12:26:11 | Data modyfikacji: 2019-03-14 14:49:58.
Zarządzenie Nr 16/2019

Zarządzenie Nr 16/2019
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 20 lutego 2019r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2019 roku - "Programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów", powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert, określenia regulaminu pracy komisji konkursowej, określenia materiałów informacyjnych do konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego, określenia wzoru formularza ofertowego, oświadczenia oferenta oraz wzoru umowy na realizację programu zdrowotnego.

 
Z16_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-20 15:39:19 | Data modyfikacji: 2019-03-14 14:49:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - dotyczy
budowy elektroenergetycznych lini średniego i
niskiego napięcia
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-01 09:32:11 | Data modyfikacji: 2019-03-14 14:49:58.
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ogłoszenie - zwrot podatku akcyzowego ON

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego ON

Załącznik do wniosku - zestawienie faktur

Oświadczenia

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-18 11:28:53 | Data modyfikacji: 2019-03-14 14:49:58.
Taryfy dla zaopatrzenia w wodę
 
ogloszenie_taryfy_za_wode_17012019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-17 15:12:29 | Data modyfikacji: 2019-02-01 09:33:12.
Ogłoszenie RDOŚ w Łodzi dotyczące drogi S12
oraz S74
 
Dokument do pobrania tutaj>>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-27 14:59:58 | Data modyfikacji: 2019-02-01 09:33:12.
Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi dotyczące drogi S12
oraz S74
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-27 14:58:10 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Zarządzenie Nr 95/2018

Zarządzenie Nr 95/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 7 grudnia 2018r.

 

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Aleksandrów

 
Z95_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-13 08:38:54 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Informacja o dożywianiu dzieci od stycznia 2019
roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że od 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowy Program „Posiłek w szkole i w domu”i jednocześnie traci moc Program na podstawie którego dotychczas dożywiane są dzieci w szkołach.
W związku z tym prosimy rodziców o zgłaszanie się do Ośrodka pokój nr.10 w celu złożenia nowego wniosku. Do wniosku należy załączyć zaświadczenia o zarobkach netto za miesiąc listopad 2018roku.Termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem, aby dziecko było dożywiane w miesiącu styczniu 2018r upływa z dniem 21.12.2018r.

 


Kierownik GOPS
Dorota Śpiewak

 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-28 14:35:11 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi dotyczące budowy tras S12 i
S74
 
Obwieszczenie od pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-02 09:56:30 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
INFORMACJA w sprawie przyjmowania wniosków na
POPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że trwa rekrutacja osób do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, który realizowany będzie w roku 2018-2019. Do Pomocy zakwalifikowane zostaną osoby, które spełniają łącznie zarówno kryterium dochodowe, jak i przesłanki wymienione w ustawie o pomocy społecznej, takie jak:

 • ubóstwo;
 • bezdomność;
 • niepełnosprawność;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • inne

Ostateczna kwalifikacja osób należeć będzie do pracowników pomocy społecznej po ocenie czy osoba bądź rodzina nie jest w stanie zaspokoić potrzeb z posiadanych własnych zasobów, pomoc przysługuje osobom najbardziej potrzebującym. Kwota kryterium dochodowego wynosi: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby
w rodzinie.
Na dochody rodziny składają się m.in.

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenia za pracę dorywczą,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
 • renty,
 • emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego (przyjmuje się że 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł),
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy).

Osoby zainteresowane spełniające powyższe kryteria dochodowe i przesłanki mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie (pokój nr 4 i 10) w celu złożenia wniosku do weryfikacji.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-20 09:25:16 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Informacja dotycząca jakości wody z ujęcia
Aleksandrów z dnia 12 września 2018 roku

Aleksandrów, dnia 12 września 2018 r.


INFORMACJA


Urząd Gminy Aleksandrów informuje, że w dniu dzisiejszym zostały przekazane przez laboratorium Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim informacje o wynikach badania próbek wody z wodociągu publicznego Aleksandrów zaopatrującego miejscowości: Aleksandrów, Kawęczyn, Janikowice, Marianów, Sieczka, Niewierszyn, Ostrów, Dąbrówka, Szarbsko, Stara, Justynów, Kolonia Stara, Siucice, Kolonia Siucice, Wolica, Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Brzezie, Wacławów, które zostały dostarczone w dniu 10 września br.
Na skutek przeprowadzonych prac dezynfekcyjnych nastąpiła poprawa jakości dostarczanej wody. W jednej z próbek nastąpiło zmniejszenie jednostek bakterii grupy coli z 3 jtk do 0 jtk, w drugiej z 6 jtk do 4 jtk, w trzeciej próbce stwierdzono obecność 2 jtk.
Nadal trwają intensywne prace na ujęciu i sieci wodociągowej mające na celu pełne wyeliminowanie bakterii grupy coli.
W dniu 18 września (wtorek) przekazane zostaną kolejne próbki wody, celem wykonania badań potwierdzających doprowadzenie jakości wody do składu zgodnego z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie tego parametru.
Informacje o wynikach tych badań i następnych komunikatach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim w tej sprawie, będą na bieżąco przekazywane do zainteresowanych sołectw.
Do czasu otrzymania wyników kolejnych badań jakości wody, nadal należy stosować się do zaleceń wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim.


Wójt Gminy Aleksandrów
/-/ Dionizy Głowacki

 KOMUNIKAT


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Aleksandrów zaopatrującego miejscowości: Aleksandrów, Kawęczyn, Janikowice, Marianów, Sieczka, Niewierszyn, Ostrów, Dąbrówka, Szarbsko, Stara, Justynów, Kol. Stara, Siucice, Kol. Siucice, Wolica, Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Brzezie, Wacławów, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.
Woda nadaje się do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych(np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


Piotrków Trybunalski, dnia 5 września 2018 r.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-12 14:27:12 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Informacja dotycząca jakości wody z ujęcia
Aleksandrów

Aleksandrów, dnia 10 września 2018 r.

 

Informacja dotycząca jakości wody z ujęcia Aleksandrów


Urząd Gminy Aleksandrów informuje, że po otrzymaniu zawiadomienia od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Aleksandrów zaopatrującego miejscowości: Aleksandrów, Kawęczyn, Janikowice, Marianów, Sieczka, Niewierszyn, Ostrów, Dąbrówka, Szarbsko, Stara, Justynów, Kolonia Stara, Siucice, Kolonia Siucice, Wolica, Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Brzezie, Wacławów, stwierdzono obecność niewielkiej ilości jednostek bakterii grupy coli (2, 3 i 6 jtk), na podstawie otrzymanych zaleceń natychmiast przystąpiono do prac na ujęciu i sieci wodociągowej związanych z intensywnym płukaniem i chlorowaniem. Prace te zostały zakończone w krótkim czasie od otrzymania zawiadomienia.
Informacja o tym zdarzeniu została również przekazana do zainteresowanych sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie naszej gminy.
Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim w dniu dzisiejszym (10 września br.) przekazane zostały próbki wody, celem wykonania badań potwierdzających doprowadzenie jakości wody do składu zgodnego z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie tego parametru.
Informacje o wynikach tych badań i następnych komunikatach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim w tej sprawie, będą na bieżąco przekazywane do zainteresowanych sołectw.
Do czasu otrzymania wyników badania jakości wody, nadal należy stosować się do zaleceń wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim.


Wójt Gminy Aleksandrów
/-/ Dionizy Głowacki

 

 

KOMUNIKAT

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Aleksandrów zaopatrującego miejscowości: Aleksandrów, Kawęczyn, Janikowice, Marianów, Sieczka, Niewierszyn, Ostrów, Dąbrówka, Szarbsko, Stara, Justynów, Kol. Stara, Siucice, Kol. Siucice, Wolica, Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Brzezie, Wacławów, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.
Woda nadaje się do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych(np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


Piotrków Trybunalski, dnia 5 września 2018 r.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-11 11:21:33 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że
udostępnia społeczeństwu projekt uchwały
Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie
akutalizacji i zmiany programu ochrony powietrza
oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy
łódzkiej" wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-23 11:26:28 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Budowa
stacji bazowej BTS
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-09 08:25:02 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Ogłoszenie w sprawie zwortu podatku akcyzowego
zawartego w cenie ON

Ogłoszenie w sprawie zwortu podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenia potrzebne do złożenia wniosku

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-17 10:08:24 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:33:05 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:00:43.
Umorzenie postępowania - Obwieszczenie Wójta
Gminy Aleksandrów - Rozbudowa inwestycji
zbierania oraz przetwarzania z zastosowaniem metod
odzysku odpadów niebiezpiecznych i innych niż
niebezpieczne
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-08 15:58:41 | Data modyfikacji: 2018-05-14 12:12:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów -
Rozbudowa inwestycji zbierania oraz przetwarzania
z zastosowaniem metod odzysku odpadów
niebiezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 
Obwieszczenie_WGA_Rozbudowa_inwestycji_zbierania_oraz_przetwarzania_z_zastosowaniem_metod_odzysku_odpadow_niebiezpiecznych_i_innych_niz_niebezpieczne.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:50:07 | Data modyfikacji: 2018-05-14 12:12:35.
Ogłoszenie RDOŚ w Łodzi dotyczące trasy S12
 
ogloszenie_RDOS_trasa_S12_26032018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:06:13 | Data modyfikacji: 2018-05-14 12:12:35.
Informacja o terminie składania wniosków przez
osoby uprawnione do udziału we wspólnocie
gruntowej
 
Informacja_o_terminie_skladania_wnioskow_przez_osoby_uprawnione_do udzialu_we_wspolnocie_gruntowej.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:04:27 | Data modyfikacji: 2018-05-14 12:12:35.
Dotacje na usuwanie wyrobów azbestwoych


Informacja – WAŻNE

UWAGA MIESZKAŃCY!

 

Wójt Gminy Aleksandrów informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o uzyskanie dotacji w 2018 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. Prosimy osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu o składanie wniosków. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Aleksandrów w pokoju nr 107 w terminie do 30.03.2018 roku.

 


Dionizy Głowacki
Wójt Gminy Aleksandrów

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:01:04 | Data modyfikacji: 2018-05-14 12:12:35.
Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:01:04
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl