Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Informacja
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-03 11:20:12.
Sprawozdanie finansowe Gminy Aleksandrów

Część opisowa sprawozdania finansowego

Bilans z wykonania budżetu JST

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:48:55.
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w
Aleksandrowie

Część opisowa sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:41:15.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Skotnikach

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zamian w funduszu jednostki

Część opisowa do sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:38:32.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Dąbrowie nad Czarną

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki

Część opisowa do sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:35:42.
Sprawozdanie finansowego Szkoły Podstawowej w
Aleksnadrowie

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego

Bilans, rachunek zsyków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki

Część opisowa do sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:32:21.
Sprawozdanie finansowego Gminnego Zespołu
Oświaty

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans, rachunek zsyków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki

Część opisowa do sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:28:03.
Sprawozdanie finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Pismo przewodnie

Wprowadzenie od sprawozdania finansowego

Bilnas, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki

Część opisowa sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:25:08.
Sprawozdanie finansowe Publicznego Gimnazjum w
Dąbrowie nad Czarną

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans, rachunek zysków i strato oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki

Część opisowa sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:10:41.
Sprawozdanie Rb-NDS za 2018 rok
 
Rb-NDS_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-12 13:59:33.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej
możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
oraz prawidłowości planowajen kwoty długu Gminy
Aleksandrów
 
RIO_U_II_21_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-05 09:15:46.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu
uchwały o WPF oraz możliwości sfinansowania
palnowanego deficytu budżetu Gminy Aleksandrów
na 2019 rok.
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-27 15:56:21.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej
projektu budżegu Gminy Aleksandrów na 2019 rok.
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-27 15:53:15.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej
informacji z przebiegu wykonania budżegu Gminy
Aleksandrów za I półrocze 2018 roku.
 
Uchwala_SO_RIO_10102018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:59:18.
Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2018
 
sprawozdanie_RB-NDS_I_kw_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:06:49.
Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:06:49
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl