Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczące budżetu gminy i WPF na
2021 rok

Uchwała Składu Orzekającego RIO nr II/330/2020 dotycząca projektu budżetu na 2021 rok

Uchwała Składu Orzekającego RIO nr II/331/2020 dotycząca WPF na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-11 13:26:14.
Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat

Zestawienei zmian w funduszu jednostki

Bilans jednostki

Bilans skonsolidowany

Bilans z wykonania budżetu

Informacja dodatkowa jednostki

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-26 10:31:36.
Sprawozdanie finansowe Środowiskowego Domu
Samopomocy

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans

Rachunek zysków i strat, zestawienie zmian

Cześć opisowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 13:19:30 | Data modyfikacji: 2020-07-01 13:27:09.
Sprawozdanie finansowe Publicznego Gimnazjum w
Dąbrowie nad Czarną

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans

Rachunek zysków i strat, zestawienie zmian

Część opisowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 13:11:21 | Data modyfikacji: 2020-07-01 13:28:51.
Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian

Część opisowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 13:06:55 | Data modyfikacji: 2020-07-01 13:09:18.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Aleksandrowie

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans

Rachunek zyskow i strat, zestawienie zmian

Część opisowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 13:00:51 | Data modyfikacji: 2020-07-01 13:06:00.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Dąbrowie nad Czarną

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans

Rachunek zyskow i strat, zestawienie zmian

Część opisowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 12:51:46 | Data modyfikacji: 2020-07-01 13:06:00.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Skotnikach

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian

Część opisowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 12:44:39 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:50:40.
Sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Oświaty

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian

Część opisowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 12:27:42 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:50:40.
Sprawozdanie zbiorcze Gminnego Zespołu Oświaty

Bilans

Rachunek zysków i starat oraz zestawienie zmian

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 12:23:46 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do
31 marca 2020
 
Sprawozdanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-28 13:33:25 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Uchwała w sprawie opinii dotyczącej możliwości
sfinansowania deficytu budżetowego oraz
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Aleksandrów
 
Uchwała do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-30 08:34:56 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do
projektu uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej oraz możliwości sfinansowania
planowanego deficytu budżetu Gminy Aleksandrów
 
U_RIO_II_276_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-30 09:37:10 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii
dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów
na 2020 rok
 
U_RIO_II_275_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-30 09:34:18 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie Rb-NDS za trzy kwartały 2019 roku
 
Sprawozdanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-31 14:22:16 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Informacja
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-03 11:20:12 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie finansowe Gminy Aleksandrów

Część opisowa sprawozdania finansowego

Bilans z wykonania budżetu JST

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:48:55 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w
Aleksandrowie

Część opisowa sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:41:15 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Skotnikach

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zamian w funduszu jednostki

Część opisowa do sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:38:32 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Dąbrowie nad Czarną

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki

Część opisowa do sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:35:42 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie finansowego Szkoły Podstawowej w
Aleksnadrowie

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego

Bilans, rachunek zsyków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki

Część opisowa do sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:32:21 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie finansowego Gminnego Zespołu
Oświaty

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans, rachunek zsyków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki

Część opisowa do sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:28:03 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Pismo przewodnie

Wprowadzenie od sprawozdania finansowego

Bilnas, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki

Część opisowa sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:25:08 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie finansowe Publicznego Gimnazjum w
Dąbrowie nad Czarną

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans, rachunek zysków i strato oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki

Część opisowa sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:10:41 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie Rb-NDS za 2018 rok
 
Rb-NDS_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-12 13:59:33 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej
możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
oraz prawidłowości planowajen kwoty długu Gminy
Aleksandrów
 
RIO_U_II_21_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-05 09:15:46 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu
uchwały o WPF oraz możliwości sfinansowania
palnowanego deficytu budżetu Gminy Aleksandrów
na 2019 rok.
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-27 15:56:21 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej
projektu budżegu Gminy Aleksandrów na 2019 rok.
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-27 15:53:15 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej
informacji z przebiegu wykonania budżegu Gminy
Aleksandrów za I półrocze 2018 roku.
 
Uchwala_SO_RIO_10102018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:59:18 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2018
 
sprawozdanie_RB-NDS_I_kw_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:06:49 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:06:49
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Aleksandrów
ul. Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów
Wójt Gminy
Pawel Mamrot
Kontakt:
Tel: (44) 756-00-27
Fax: (44) 756-00-14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl