aleksandrow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Aleksandrów  www.gmina-aleksandrow.pl
Ochrona Danych Osobowych strona główna 

Ochrona Danych Osobowych

Jak uniknąć potencjalnych zagrożeń w
cyberprzestrzeni


Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 ze zm.) przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady, jak skutecznie stosować sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami.


Cyberbezpieczeństwo, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy”.

 

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni należą:
• Ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, itp. – więcej szczegółów pod adresem ),
• Kradzieże tożsamości,
• Kradzieże (wyłudzenia), fałszowanie bądź niszczenie danych,
• Blokowanie dostępu do usług,
• Spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
• Ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji (np. danych do logowania) poprzez podszywanie się pod instytucję lub osobę godną zaufania, np. urzędy, banki, portale społecznościowe, znajomych).

Przykładowe sposoby zabezpieczenia przed potencjalnymi zagrożeniami:
• Używanie tylko silnych, indywidualnych dla każdego systemu haseł i nie udostępnianie ich nikomu.
• Zainstalowanie i używanie oprogramowania antywirusowego. Stosowanie ochrony w czasie rzeczywistym!
• Aktualizowanie oprogramowania antywirusowego oraz bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie).
• Regularne aktualizowanie systemu operacyjnego i aplikacji.
• Nie otwieranie plików nieznanego pochodzenia.
• Nie korzystanie ze stron internetowych (zwłaszcza ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych), które nie mają ważnego certyfikatu SSL, chyba że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że dana strona jest bezpieczna.
• Nie używanie niesprawdzonych programów zabezpieczających.
• Należy regularnie skanować komputer i sprawdzać zachodzące procesy sieciowe – jeśli się na tym nie znasz, poproś o sprawdzenie kogoś doświadczonego w tym zakresie.
• Sprawdzanie plików pobranych z Internetu za pomocą programu antywirusowego.
• Unikanie odwiedzania stron, które oferują wyjątkowe atrakcje (darmowe filmiki, darmową muzykę czy łatwy zarobek) – często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia.
• Nie wpisywanie danych osobowych w niesprawdzonych serwisach.
• Nie wysyłanie w wiadomościach e-mail żadnych poufnych danych (np. danych osobowych, danych logowania, skanu karty kredytowej) w formie otwartego tekstu – powinny być zabezpieczone hasłem i zaszyfrowane – hasło przekazujemy w sposób bezpieczny, tj. innym kanałem niż dane.
• Pamiętanie o uruchomieniu firewalla.
• Wykonywanie kopii zapasowych ważnych danych.
• Należy pamiętać, iż żaden bank czy urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.
• Zwracanie uwagi na komunikaty pojawiające się na ekranie oraz nie ignorowanie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń w cyberprzestrzeni można znaleźć pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-02-01 15:53:55.
Ogólna klauzula infromacyjna
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-11 14:04:47 | Data modyfikacji: 2022-12-09 15:27:53.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarz. danych osob. - usc i zmiana imienia i nazwiska.docx

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-06 12:44:49 | Data modyfikacji: 2022-12-09 15:27:53.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarz. danych osob. - ewidencja ludności.docx

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-06 12:44:25 | Data modyfikacji: 2022-12-09 15:27:53.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarz. danych osob. - dowody osobiste.docx

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-06 12:41:17 | Data modyfikacji: 2022-12-09 15:27:53.
Ochrona Danych Osobowych

Z dniem 19 lutego 2020 roku Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Aleksandrów została wyznaczona Pani Paulina Lesiecka-Koralewska – specjalista w Kancelarii Prawnej Leśny & Wspólnicy Sp. z o.o., z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. Platanowej nr 15.

Czynności Inspektora Ochrony Danych wykonywane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Inspektor Ochrony Danych: Pani Paulina Lesiecka-Koralewska
E-mail: IOD@lesny.com.pl

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-06-05 11:50:22 | Data modyfikacji: 2020-03-02 14:34:57.
Data wprowadzenia: 2018-06-05 11:50:22
Data modyfikacji: 2020-03-02 14:34:57
Opublikowane przez: Administrator BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej - aleksandrow.bip.gmina.pl