aleksandrow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Aleksandrów  www.gmina-aleksandrow.pl
Wybory strona główna 

Wybory parlamentarne

Informacja o aktualnych składach obwodowych
komisji wyborczych
 
Aktualne składy obowdowych komisji wyborczych >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-10-05 13:57:55.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie
zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej
 
Postanowienie komisarza wyborczego w sprawie zamiany w skaladzie obkw parlamet 2023.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-26 13:01:09.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Seju i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
 
Składy obwodowych komisji wyborczych parlament 2023.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-25 11:27:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o
granicach obwodów i siedzibach obwodowej komisji
wybroczej
 
Obwieszczenie o siedzibach do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-19 11:10:38.
Informacja Komisarza Wyborczego o granicach
obwodów i siedzibach obwodowych komisji
wyborczych
 
Informacja o siedzibach do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-19 11:07:23.
Informacja o terminie losowań składów
obowodwych komisji wyborczych
 
Informacja o terminach losowań do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-18 11:33:19.
Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w
wyborach SO Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej
 
Obwieszczenie PKW dotyczące okręgów wybroczych do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-09-08 08:36:59.
Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie
zgłaszania kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych
 
Koumunikat w sprawie zglaszania kadydatów na człongów ObKW do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-30 10:26:23.
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej dotyczący
wyboru zastępców przewodniczącej oraz zasięgu
działania
 
Komunikat OKW dotyczący zastępców do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-30 10:25:04.
Zarządzenie Nr 54/2023 w sprawie ustalenia liczby
miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 
Zarządzenie nr 54/2023 dotyczące miejsc na obieszczenia i plakaty do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-29 14:22:18.
Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o
zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w
sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
 
Uchwała dotycząca referendum do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-29 14:06:05.
Uchwała PKW zmieniająca uchwałę w sprawie
powoływania obwodowych komisji wyborczych
 
Uchwała PKW dotycząca powoływania komisji do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-29 13:59:05.
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych
 
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-29 13:47:22.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji zminiające rozporządzenie w
sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach
 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-29 13:42:50.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
 
Postanowienie dotyczace zarządzenia wyborów do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-25 15:22:48 | Data modyfikacji: 2023-08-25 15:23:58.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim w sprawie podziału Gminy
Aleksandrów na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
 
Postanowienie dotyczące obowdów do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-30 15:00:08 | Data modyfikacji: 2023-08-25 15:23:58.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych
 
Postanowienie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-25 09:18:52 | Data modyfikacji: 2023-08-25 15:23:58.
Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim dotycząca losowania składów
Obowdowych Komisji Wyborczych
 
Informacja do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-09-13 18:31:46 | Data modyfikacji: 2019-09-13 18:33:33.
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej dotyczący
przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na
posłów oraz kandydatów na senatorów.
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-29 09:18:34 | Data modyfikacji: 2019-09-13 18:33:33.
Komunikat Komisarza Wyborczego o sposbie
zgłszania kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-27 10:07:03 | Data modyfikacji: 2019-09-13 18:33:33.
Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów komitetów wyborczych
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-27 10:04:01 | Data modyfikacji: 2019-09-13 18:33:33.
Komunikat Komisarza Wyborczego o miejscu, czasie i
terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru
głosowania korespondencyjnego
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-27 10:01:07 | Data modyfikacji: 2019-09-13 18:33:33.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:59:25 | Data modyfikacji: 2019-09-13 18:33:33.
Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:55:21 | Data modyfikacji: 2019-09-13 18:33:33.
Uchwała nr 79/2019 PKW zmieniająca uchwałę w
sprawie powoływania obodowych komisji wyborczych
 
U_pkw_79_2019_parlament_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:52:57 | Data modyfikacji: 2019-09-13 18:33:33.
Komunikat w sprawie I posiedzenia obwodowych
komisji wyborczych z terenu gminy Aleksandrów
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:05:02 | Data modyfikacji: 2019-09-13 18:33:33.

Zobacz:
   Wybory prezydenckie
   Wybory parlamentarne
   Wybory samorządowe
   Wybory do europarlamentu
   Referenda
Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:05:02
Opublikowane przez: Administrator BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej - aleksandrow.bip.gmina.pl