aleksandrow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Aleksandrów  www.gmina-aleksandrow.pl
Dostęp do infromacji nie opublikowanej w BIP strona główna 

Dostęp do infromacji nie opublikowanej w BIP

Dostęp do informacji nie opublikowanej w BIP

Dostęp do informacji nie opublikowanej w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie BIP może być udostępniona na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn.zm.).
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach, które określone są w przepisach:

  • o ochronie informacji niejawnych,
  • o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na:

  • tajemnicę przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,
  • zachowanie prywatności osoby fizycznej, z wyjątkiem:
  1. ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych, które pełnią funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
  2. osoba fizyczna rezygnuje z ochrony prywatności.

Dla usprawnienia postępowania o udostępnienie informacji publicznej wskazane jest, aby osoba składająca wniosek pisemny podała dane dotyczące zakresu udostępniania informacji, miejsca i sposobu ich udostępnienia oraz dane kontaktowe.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 
wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej.doc

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-09 08:23:59 | Data modyfikacji: 2018-04-09 08:27:29.
Data wprowadzenia: 2018-04-09 08:23:59
Data modyfikacji: 2018-04-09 08:27:29
Opublikowane przez: Administrator BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej - aleksandrow.bip.gmina.pl