aleksandrow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Aleksandrów  www.gmina-aleksandrow.pl
Informacje i komunikaty strona główna 

Informacje i komunikaty

Bilans Gminy
 
Bilans Gminy 2022.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-15 11:50:15.
Sprawozdanie finansowe jednostek

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostek

Bilans jednostek

Informacja dodatkowa jednostek

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-15 11:45:37.
Sprawozdanie finansowe Urzedu Gminy

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy

Bilans Urzędu Gminy

Informacja dodatkowa Urzędu Gminy

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-15 11:32:37.
Sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Oświaty
za 2022 rok

Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-09 11:37:08.
Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Aleksandrowie za 2022 rok

Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-09 11:32:25.
Sprawozdanie finansowe Środowiskowego Domu
Samopomocy w Dabrówce za 2022 rok

Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-09 11:28:42.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Skotnikach za 2022 rok

Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-09 11:25:38.
Sprawozdanie finansowe zespołu szkolno
przedszkolengo w Dabrowie nad Czarną za 2022 rok

Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-09 11:22:07.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Aleksandrowie za 2022 rok

Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-05-09 11:16:25.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów
za I półrocze 2022 roku
 
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku do pobrania tutaj

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-10-03 13:13:37.
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2022
 
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-10-03 13:11:13.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Aleksandrów w 2021 roku
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-10-03 13:08:43.
Informacja o wykonaniu budżetu w 2021 roku
 
Informacja dotycząca budżetu w 2021r do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-07-07 15:19:32.
Sprawozdanie finansowe Gminy Aleksandrów

Bilans jednostek budżetowych

Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych

Zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych

Informacja dodatkowa jednostek budżetowych

Bilans Urzędu Gminy

Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy

Zestawienie zmian funduszu Urzędu Gminy

Informacja dodatkowa Urzędu Gminy

Bilans Gminy Aleksandrów

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-30 15:54:37 | Data modyfikacji: 2022-05-30 16:02:13.
Sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Oświaty
za 2021 rok

Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-18 15:04:50 | Data modyfikacji: 2022-05-18 15:17:43.
Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Aleksandrowie za 2021 rok

Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-18 15:01:29 | Data modyfikacji: 2022-05-18 15:17:26.
Sprawozdanie finansowe Środowiskowego Domu
Samopomocy w Dabrówce za 2021 rok

Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:59:03 | Data modyfikacji: 2022-05-18 15:17:09.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Skotnikach za 2021 rok

Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:54:58 | Data modyfikacji: 2022-05-18 15:16:52.
Sprawozdanie finansowe zespołu szkolno
przedszkolengo w Dabrowie nad Czarną za 2021 rok

Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:47:12 | Data modyfikacji: 2022-05-18 15:16:32.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Aleksandrowie za 2021 rok

Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:40:52 | Data modyfikacji: 2022-05-18 15:16:10.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał
2021
 
Sprawozdanie Rb-NDS IV/2021 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-16 12:31:59 | Data modyfikacji: 2022-05-18 15:16:10.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za III
kwartał 2021
 
Sprawozdanie Rb-NDS III/2021 do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-16 12:31:16 | Data modyfikacji: 2022-03-16 12:32:38.
Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Oświaty
za 2020 rok

Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat ZBIORCZO

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZBIORCZO

Bilans

Bilans ZBIORCZO

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa ZBIORCZO

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-09 12:14:17 | Data modyfikacji: 2021-06-09 12:40:18.
Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Aleksandrowie za 2020 rok

Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-09 12:13:48 | Data modyfikacji: 2021-06-09 12:40:18.
Sprawozdania finansowe Środowiskowego Domu
Samopomocy w Dąbrówce za 2020 rok

Wprowadzenie

Rachunek zystków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-09 12:13:07 | Data modyfikacji: 2021-06-09 12:40:18.
Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w
Skotnikach za 2020 rok

Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-09 12:11:40 | Data modyfikacji: 2021-06-09 12:40:18.
Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w
Dąbrowie nad Czarną za 2020 rok

Wprowadzenie

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-09 12:10:59 | Data modyfikacji: 2021-06-09 12:40:54.
Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w
Aleksandrowie za 2020 rok

Wprowadzenie

Rachunek zystków i strat

Zestawienie zmian funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-09 12:06:15 | Data modyfikacji: 2021-06-09 12:10:16.
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy

Rachunek Zysków i Strat Urzędu Gminy za 2020 rok

Informacja dodatkowa Urzędu Gminy za 2020 rok

Bilans Urzędu Gminy za 2020 rok

Zestawienie zmian funduszu Urzędu Gminy za 2020 rok

Rachunek zystków i strat jednostek za 2020 rok

Informacja dodatkowa jednostek za 2020 rok

Bilnas jednostek za 2020 rok

Zestawienie zmian funduszu jednostek za 2020 rok

Bilnas Gminy Aleksandrów za 2020 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-01 11:52:52 | Data modyfikacji: 2021-06-09 12:10:16.
Sprawozdanie finansowe RB-NDS za I kwartał 2021
 
Sprawozdanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-19 11:42:21 | Data modyfikacji: 2021-06-09 12:10:16.
Sprawozdanie finansowe RB-NDS za 2020 rok
 
Sprawozdanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-19 11:41:30 | Data modyfikacji: 2021-06-09 12:10:16.
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczące budżetu gminy i WPF na
2021 rok

Uchwała Składu Orzekającego RIO nr II/330/2020 dotycząca projektu budżetu na 2021 rok

Uchwała Składu Orzekającego RIO nr II/331/2020 dotycząca WPF na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-11 13:26:14 | Data modyfikacji: 2021-06-09 12:10:16.
Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat

Zestawienei zmian w funduszu jednostki

Bilans jednostki

Bilans skonsolidowany

Bilans z wykonania budżetu

Informacja dodatkowa jednostki

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-26 10:31:36 | Data modyfikacji: 2021-06-09 12:10:16.
Sprawozdanie finansowe Środowiskowego Domu
Samopomocy

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans

Rachunek zysków i strat, zestawienie zmian

Cześć opisowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 13:19:30 | Data modyfikacji: 2020-07-01 13:27:09.
Sprawozdanie finansowe Publicznego Gimnazjum w
Dąbrowie nad Czarną

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans

Rachunek zysków i strat, zestawienie zmian

Część opisowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 13:11:21 | Data modyfikacji: 2020-07-01 13:28:51.
Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian

Część opisowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 13:06:55 | Data modyfikacji: 2020-07-01 13:09:18.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Aleksandrowie

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans

Rachunek zyskow i strat, zestawienie zmian

Część opisowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 13:00:51 | Data modyfikacji: 2020-07-01 13:06:00.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Dąbrowie nad Czarną

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans

Rachunek zyskow i strat, zestawienie zmian

Część opisowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 12:51:46 | Data modyfikacji: 2020-07-01 13:06:00.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Skotnikach

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian

Część opisowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 12:44:39 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:50:40.
Sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Oświaty

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian

Część opisowa

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 12:27:42 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:50:40.
Sprawozdanie zbiorcze Gminnego Zespołu Oświaty

Bilans

Rachunek zysków i starat oraz zestawienie zmian

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-01 12:23:46 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do
31 marca 2020
 
Sprawozdanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-05-28 13:33:25 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Uchwała w sprawie opinii dotyczącej możliwości
sfinansowania deficytu budżetowego oraz
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Aleksandrów
 
Uchwała do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-30 08:34:56 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do
projektu uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej oraz możliwości sfinansowania
planowanego deficytu budżetu Gminy Aleksandrów
 
U_RIO_II_276_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-30 09:37:10 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii
dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów
na 2020 rok
 
U_RIO_II_275_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-12-30 09:34:18 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie Rb-NDS za trzy kwartały 2019 roku
 
Sprawozdanie do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-10-31 14:22:16 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Informacja
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-03 11:20:12 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie finansowe Gminy Aleksandrów

Część opisowa sprawozdania finansowego

Bilans z wykonania budżetu JST

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:48:55 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w
Aleksandrowie

Część opisowa sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:41:15 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Skotnikach

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zamian w funduszu jednostki

Część opisowa do sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:38:32 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Dąbrowie nad Czarną

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki

Część opisowa do sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:35:42 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie finansowego Szkoły Podstawowej w
Aleksnadrowie

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego

Bilans, rachunek zsyków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki

Część opisowa do sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:32:21 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie finansowego Gminnego Zespołu
Oświaty

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans, rachunek zsyków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki

Część opisowa do sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:28:03 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Pismo przewodnie

Wprowadzenie od sprawozdania finansowego

Bilnas, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki

Część opisowa sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:25:08 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie finansowe Publicznego Gimnazjum w
Dąbrowie nad Czarną

Pismo przewodnie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans, rachunek zysków i strato oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki

Część opisowa sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:10:41 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie Rb-NDS za 2018 rok
 
Rb-NDS_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-12 13:59:33 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej
możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
oraz prawidłowości planowajen kwoty długu Gminy
Aleksandrów
 
RIO_U_II_21_2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-05 09:15:46 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu
uchwały o WPF oraz możliwości sfinansowania
palnowanego deficytu budżetu Gminy Aleksandrów
na 2019 rok.
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-27 15:56:21 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej
projektu budżegu Gminy Aleksandrów na 2019 rok.
 
Dokument do pobrania tutaj >>

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-12-27 15:53:15 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej
informacji z przebiegu wykonania budżegu Gminy
Aleksandrów za I półrocze 2018 roku.
 
Uchwala_SO_RIO_10102018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:59:18 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2018
 
sprawozdanie_RB-NDS_I_kw_2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:06:49 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:25:49.
Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:06:49
Opublikowane przez: Administrator BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej - aleksandrow.bip.gmina.pl